donderdag 17 september 2015

Wintercompetitie van start! Andries uitgebreid partijverslag! Arnold: "vanuit de stukken bekeken".DD


WINTERCOMPETITIE  14  SEPTEMBER 2015

Arnold van der Kammen vertelde dat hij in het FIDE reglement had zitten lezen. Er stond: als een toren gespeeld is, mag er niet meer gerokeerd worden. Arnold vond dit vreemd: dus als mijn tegenstander met een toren gespeeld heeft, mag ik niet meer rokeren?

Sylvia speelde vanavond zoals altijd op maandag in het orkest. Toen Frans thuis kwam, vroeg hij: “hoe was de opkomst”, want de opkomst bij de schaakclub viel erg tegen. Sylvia zei: “Gewoon, iedereen was er”. Frans herkende dit: dit was bij de schaakclub 23 jaar geleden ook eens voor gekomen.

Frans: "Hoe was de opkomst"...


Om 10 voor acht verrichtte Aad Juijn eerst de loting voor de bekercompetitie. Frans begon met de indeling daardoor pas om acht uur (10 minuten later dan normaal). Helaas een oneven aantal deelnemers. Halverwege de indeling kwam David van der Mast nog binnenrennen met de vraag: “Ik ben zeker te laat?”. Antwoord: inderdaad, maar we zijn blij dat je er toch bent, o.a. omdat we nu een even aantal schakers hebben.

De partijen.

David van der Mast (wit) speelde remise tegen Alex Kapitonenko.

David knap remise tegen Alex...


Diagram 1 16... f5
Theo van Zessen had wit tegen Aad Juijn. Aad schreef hierover: Theo en ik spelen traditiegetrouw steevast dezelfde opening tegen elkaar, saai wordt het echter zelden want op de 4e zet kiest Theo over het algemeen een andere zet. De varianten in deze opening zijn namelijk legio. Enige geheimzinnigheid is m.i. op zijn plaats, want ik houd nu eenmaal niet van goed voorbereide RSB tegenstanders. Na 16… f5 is diagram 1 ontstaan. Nu mag u uitvogelen welke opening dit is geweest. Ik speelde de zet f5 á tempo, en was in de veronderstelling een stuk te winnen. Mijn immer gemakzuchtige aard speelde mij weer eens parten. Wat is het geval? Theo speelde 17. Lc2. Nu bekeek ik de stelling gelukkig nog even goed, alvorens een stuk te gaan “winnen” met het geplande 17. … f4?? Er volgt immers vrij ontnuchterend 18.Dh5! Daar hoef je geen grootmeester voor te zijn om deze zet te vinden, de stukken kunnen meteen in de doos. Ik wijzigde de koers en besloot tot het vervlakkende 17. …Lxd4

Diagram 2 24.De1 en remise
Na 24.De1 bood Theo remise aan (diagram 2). Ik had nog 20 minuten en Theo nog 35 minuten. Ik ging akkoord. Beiden dachten we iets beter te staan. Stockfish 6 kwam na 20 minuten nadenken tot de waardering van 0.00…  
Aad en Theo... remise, maar bijna nooit saai


Ben Riksen (wit) en Frans speelden 10 zetten theorie. Er ontstond veel later een eindspel met alleen lopers van gelijke kleur en veel pionnen. Ben en Frans waren beiden tevreden: Ben had een verre vrijpion en Frans had een aanvalsloper (de kleur van de vastgelegde pionnen van Ben), terwijl de loper van Ben tegen de eigen pionnen aankeek. Mogelijk had Frans nu niets moeten doen en dan was remise waarschijnlijk, omdat de loper van Ben niets kon forceren. Maar Frans was erg tevreden over zijn aanvalsloper en brak de stelling open. Helaas: de aanvalskansen van Frans vielen erg tegen en Ben loodste zijn verre vrijpion keurig naar de overkant.

Ben wint van fotograaf Frans...


Hans Schrumpf verloor met wit van Andries Schukking. Andries schreef het volgende verslag: Hans (wit) en ik speelden een zeer gesloten partij, met een pionnenstructuur die veel weg had van een doorgeschoven Franse opening, waarbij zowel wit als zwart probeerden spel te krijgen via de flanken. Omdat het voor beide spelers lang onduidelijk was op welke vleugel dat zou lukken stelden we beide de rokade zo lang mogelijk uit. Nadat ik met zwart eerst a5 speelde en vervolgens c5 voorbereidde was het Hans wel duidelijk en rokeerde hij kort. Ik deed twee zetten later hetzelfde wat voor Hans het teken was de aanval in te zetten over de f-lijn. Omdat Hans wat meer ruimte had kon hij sneller doorschuiven en werd dus direct gevaarlijk, maar zwart had diverse tegendreigingen die ieder wit voordeel snel konden neutraliseren. Hans schatte echter in dat hij op dit moment gewonnen stond, wat zijn chagrijn des te groter maakte toen hij één van mijn tegenzetten over het hoofd zag en een vork op toren en dame moest incasseren. De analyse achteraf door Fritz maakte duidelijk dat mijn inschatting de juiste was geweest en er hooguit sprake was van een klein plusje voor wit, maar niets wat in de buurt kwam van beslissend voordeel. Ik moet daarbij wel overigens wel eerlijk aantekenen dat Fritz met enkele zeer complexe zetcombinaties aankwam, dus het valt maar te bezien in hoeverre ik dat ook zelf op het bord had kunnen brengen, maar dat geldt natuurlijk evenzo voor Hans.

Stelling na 18.Txf3
Stelling na 18. Txf3. Er volgt 18. .. cxd4 19. f6?? Pxe5. Ik had voorzichtig overwogen om na 19. cxd4 mijn loper te offeren met 19. .. Lc5 maar dat is duidelijk wat te wild. Wit kan het offer gewoon weigeren met 20. Le3 en na .. Dh4 21. Lf2 Dxg4 22. Tg3 Pxe5 23. dxe5 Dxf5 24. Dxf5 exf5 heeft zwart duidelijk niet genoeg compensatie. Beter was in dat geval 19. ... f6 geweest.


De partij was trouwens nog lang niet afgelopen: Hans koos ervoor na die paardvork niet zijn dame te redden maar met zijn pion in te slaan en een tegen dreiging te creëren. Ik kreeg daarmee de keuze tussen een volle toren winnen of de dame slaan ten koste van een paard en toren van mij. Ik koos voor het laatste omdat hij met de dame nog op het bord veel meer aanvalsmogelijkheden had en mijn verzwakte koningsstelling zou kunnen uitbuiten. De kat leek in het bakkie en ik speelde mijn overgebleven stukken naar het midden van het bord en begon mijn pionnen op te spelen. En toen gebeurde er iets geks: Hans speelde een torenzet die ik niet had zien aankomen maar die hij duidelijk al een zet of wat aan het voorbereiden was geweest: Opeens dreigde ik mat te gaan en alhoewel er wel tien manieren leken te zijn om dat te verhinderen bleken die stuk voor stuk afgedekt door Hans. Zelfs mijn dame offeren zou uiteindelijk geen soelaas bieden.

Stelling na 26.g5
Stelling na 26. g5. Ik speel nu 26. … e4? waarop Hans 27. Th3! speelt en zwart heeft een flink probleem. Zwart had moeten spelen: 26. Dc6 om vervolgens de centrumpionnen op te spelen met aftrekschaak. 

Hoe kon dit opeens? Hans hintte dat ik wellicht de afgelopen 6 a 7 zetten een beetje had zitten slapen, in slaap gesust door het inmiddels toch wel zekere uitzicht op winst? Wederom geeft Fritz het antwoord: Ik had wel degelijk de beste zetten voor zwart gespeeld, alleen de laatste zet niet omdat ik domweg niet gezien had wat Hans van plan was en daarom de eenvoudige weerlegging niet gespeeld had.

Stelling na 34... e3
Stelling na 34. ... e3. Er dreigen nu allerlei schaakjes en de witte stukken dekken elkaar niet. Het spel gaat verder met 35. Lc3 De4+ 36. Kg1 Dg4 37. Kh1 Df3+ 38. Kg1 Df2+ 39. Kh1 e2 40. Td7+ Ka6 41. Txf7 Dxf7 42. Kg2 d4! 43. Ld2 d3. 43. ... Db3 was beter geweest, er dreigt dan Dd1! 44. h4 Dd5+ 45. Kg3 De5+ 46. Kf2 Dxb2 47. Ke1 Dd4 48. Lc3 Dxh4+ 49. Kd2 Dxg5+  0-1


Toch was het nog steeds niet einde oefening: Ik bleek net genoeg tempo's te hebben om met mijn koning uit het matnet te lopen. Dit betekende wel dat ik zes zetten lang alleen maar met mijn koning aan de wandel was om hem van de koning- naar de damevleugel te brengen, in de tussentijd een volle toren verliezend. Ik had nu twee torens en een paard verloren tegen zijn dame en het begon er slecht uit te zien voor zwart. Maar nu bleek echter dat mijn eerdere keuze niet zo gek was geweest: Omdat Hans geen dame had en ik wel, kon ik veel meer aanvalslijnen benutten terwijl het Hans maar niet lukte zijn stukken samen te laten werken. Nadat mijn dame een zet of 20 rondom de witte koning en zijn stukken gedanst had, onderwijl steeds pionnen snoepend, kwam vanzelf het moment waarop ik mijn dame zou kunnen ruilen tegen de zware stukken van wit, waarna promotie onvermijdelijk zou worden.

Hans liet het zover niet komen en gaf op. Al met al was het een hele interessante, strategische partij met wisselende kansen en ongelijk materiaal.

Andries versus Hans... spannende ontwikkelingen!


Arnold: weer prachtig verhaal...
Arnold van der Kammen had zwart tegen Dominic Louer en maakte weer een prachtig  verhaal. Veld d---kom nou! Nee veld, 4 ik wil niet! Zucht. Veld e, wil jij dan? Ja hoor. En daar ging “e” vol goede moed naar 4. Zwart zag het gekibbel meewarig aan. Daadkrachtig en vol zelfvertrouwen ging pion g7 naar g6. Het witte paard op g1 voelde de vrijheid en sprong vol blijdschap naar f3. De zwarte loper liep gedecideerd door het diagonaallaantje naar g7. Eigenlijk wilde de witte loper op c1 weg, maar de witveldige loper was sneller en posteerde zichzelf op c4. Ja, hij zou wel even dat f7 ventje bang maken. E7 had jaren in de persoonsbeveiliging gezeten en zette zichzelf op e6. Nog steeds was de zwartveldige witte loper te langzaam. Het paard op b1 galoppeerde zich bijna een dubbele hernia naar c3. En zo zette de strijd zich voort. Wit vol enthousiasme en snelheid. Zwart schrijdt rustig voort. Opeens vanuit het niets een vliegend object! Is het een vliegtuig? Is het een ufo? Nee! Het is de formule B loper van b7 die een klein pionnetje op g2 van het schaakbord slaat en krachtig vol vuur “schaak” roept. De witte monarch is in verwarring: wat moet ik doen? Weet je wat? Ik geef die vlegel een draai om de oren en zet hem uit het spel!. De zwarte dame zag haar zoon geslagen worden en viel per direct aan met schaak. De pion van f2 zette zich op kamikaze-achtige wijze er tussen. Dat liet de zwarte toren niet op zich zitten.  De zwarte toren was van de oude stempel en had nog geleerd dat je best een vrouw mag bedreigen. Hij ging tussen de witte koning en witte dame staan. Schaak en de dame eraf, zelfs al moest hij er zelf vanaf. De witte koning begon een stuurloos leger te hergroeperen. Dit kostte zoveel zetten dat zwart optimaal kon profiteren door dieper in de witte stelling te penetreren. Ja, de zwarte dame was op dreef. Met enkele krachtzetten dreef zwart de witte monarch het matnet in. Enkele zetten later geeft wit op. De zwarte koning laat een feestmaal aanrukken en geeft al zijn onderdanen een onderscheiding voor hun bewezen diensten als ware zij een ex-secretaris van een zekere vereniging met zwarte paarden te Schiedam.

Dominic verliest van sterschrijver Arnold...


Jan Verveen mailde de volgende bijdrage. Vandaag een nieuw begin van het seizoen: de eerste wedstrijd intern. Weer een verandering van de regels: anderhalf uur en 15  seconden per zet extra, zal mij benieuwen. De tegenstander Jan Hennevanger. Ik heb wit en open Italiaans. Jan Hennevanger gaat daarin niet mee maar dat is niets nieuws. In het middenspel kom ik wat beter te staan en beheers het centrum. Na enig afruilen ontstaat een eindspel waarin ik mezelf goede kansen toedicht, echter Jan Hennevanger speelt op dat moment een geweldige zet en de dreiging van mat komt heel dicht bij. Slechts doordat ik eeuwig schaak kan houden bereik ik een remise. Voor mij een overwinning, voor Jan Hennevanger wat minder aangenaam. Maar ondanks dat was het een boeiende wedstrijd.

Jan H. remise en Jan V. winst?!!


Bij de stand zijn weer vijf prijzen te verdienen. Aan kop staan Andries Schukking, Ben Riksen en Arnold van der Kammen, allen met 5 punten. Daarna komen zes schakers met 3 punten. Bij de clubratingvooruitgang zijn er drie prijzen. Ben Riksen staat bovenaan: hij verbeterde zijn clubrating met 53 ELO punten. Daarna komen Andries Schukking (+29) en David van der Mast (+20). Maar Arnold van der Kammen (+15) en Theo van Zessen (+14) volgen op korte afstand. De volgende schakers hebben een clubrating van ten minste 1900 ELO punten. Bovenaan staat John van Baarle met een clubrating van 2268 ELO punten. Daarna komen Alex Kapitonenko (2189), David van der Mast (2081), Aad Juijn (2021) en Theo van Zessen (1945).

Verslag/Fotografie: Frans Groeneweg
Sterschrijver: Arnold van der Kammen
Steranalyticus: Andries Schukking/Aad Juijn
Sterrapporteur: Frans Groeneweg/Jan Verveen
Ballonvaarder: Aad Juijn


UITSLAGEN  14  SEPTEMBER
David van der Mast
Alex Kapitonenko
0.5  –  0.5
Theo van Zessen
Aad Juijn
0.5  –  0.5
Ben Riksen
Frans Groeneweg
   1  –  0
Hans Schrumpf
Andries Schukking
   0  –  1
Dominic Louer
Arnold van der Kammen
   0  –  1
Jan Verveen
Jan Hennevanger
0.5  –  0.5


STAND  WINTER  COMPETITIE 15  SEPTEMBER
Naam
Punten
%
1
½
0
Andries Schukking
5
100
1
0
0
Ben Riksen
5
100
1
0
0
Arnold van der Kammen
5
100
1
0
0
Jan Hennevanger
3
50
0
1
0
David van der Mast
3
50
0
1
0
Jan Verveen
3
50
0
1
0
Alex Kapitonenko
3
50
0
1
0
Theo van Zessen
3
50
0
1
0
Aad Juijn
3
50
0
1
0
Jaap van Loenen
2
0
0
0
0
Ron van Vuuren
2
0
0
0
0
Dick Vons
2
0
0
0
0
Jan Brand
2
0
0
0
0
Cees Verhagen
2
0
0
0
0
Eric Emor
2
0
0
0
0
Diego Kaersenhout
2
0
0
0
0
Marco Zwanenburg
2
0
0
0
0
Leo Pletikosic
2
0
0
0
0
David van der Vloed
2
0
0
0
0
John van Baarle
2
0
0
0
0
Gerard Turkenburg
2
0
0
0
0
Frans Groeneweg
1
0
0
0
1
Hans Schrumpf
1
0
0
0
1
Dominic Louer
1
0
0
0
1


CLUBRATINGLIJST   15 september  w krijgt wit

w/z
CLUB
RATING
Laatste vier tegenstanders
"Nieuwe" tegenstanders komen links
John van Baarle

2268
Alex Kapitonenko
w
2189
MastDavid van der Mast
z
2081
KapitoAad Juijn
w
2021
ZessenTheo van Zessen
z
1945
JuijnFrans Groeneweg
w
1801
RiksenBen Riksen
z
1884
GroeneAndries Schukking
w
1823
SchrumpCees Verhagen

1765
Gerard Turkenburg

1646
Dick Vons

1643
Hans Schrumpf      
z
1604
SchukkEric Emor

1621
Arnold van der Kammen
w
1521
LouerDavid van der Vloed

1490
Leo Pletikosic

1430
Ron van Vuuren     

1419
Jan Brand

1396
Marco Zwanenburg

1345
Diego Kaersenhout

1264
Dominic Louer
z
1189
KammenJan Hennevanger
w
1180
VerveenJan Verveen              
z
1164
HenneJaap van Loenen

1058


RATING  VOORUITGANG  15  september

BEGIN
CLUB
RATING
Rating
vorige
week
CLUB
RATING
NU
Vooruitgang
t.o.v.
beginrating
Ben Riksen
1831

1884
53
Andries Schukking
1794

1823
29
David van der Mast
2061

2081
20
Arnold van der Kammen
1506

1521
15
Theo van Zessen
1931

1945
14
Jan Verveen
      1161

   1164
3
Jan Brand
1396

1396
0
Jaap van Loenen
1058

1058
0
Dick Vons
1643

1643
0
Cees Verhagen
1765

1765
0
Eric Emor
1621

1621
0
John van Baarle
2268

2268
0
Ron van Vuuren
1419

1419
0
Marco Zwanenburg
1345

1345
0
Leo Pletikosic
1430

1430
0
Diego Kaersenhout
1264

1264
0
Gerard Turkenburg
1646

1646
0
David van der Vloed
1490

1490
0
Jan Hennevanger
      1183

     1180
-3
Aad Juijn
2035

2021
-14
Dominic Louer
1204

1189
-15
Alex Kapitonenko
2209

2189
-20
Hans Schrumpf
1633

1604
-29
Frans Groeneweg
1854

1801
-53


Geen opmerkingen: