woensdag 27 maart 2013

Bruid bezoekt vereniging, Arnold over het fenomeen "normaal", Freerk op zijn Paasbest...INTERNE  COMPETITIE  25  MAART

...verrassingen
Nog voor het indelen waren er al twee verrassingen. Hans Brinkman kwam na lange afwezigheid weer mee doen. Prima! Vervolgens kwam Veronica, de vrouw van Aad Juijn, binnen. Dan weet je het al: Aad is ziek en Veronica is dan zo aardig om de laatste RSB lijsten te komen brengen. Later op de avond de derde verrassing: de pas getrouwde Michelle Juijn kwam binnen. Uiteraard waren er de felicitaties voor Michelle.

Tim en Michelle getrouwd...


In de interne competitie waren er 8 wedstrijden. Jaap van Loenen had helaas geen tegenstander.

Jaap...geen tegenstander


Klokkenluider?
Theo van Zessen had wit tegen David van der Mast. Uw reporter zag dat Theo net als vorige week weer offerde: dit keer offerde Theo een pion. Maar Theo zag dat hij er alleen het loperpaar aan over hield tegen loper en paard bij David. Theo hoopte dat dit voldoende compensatie was. Theo viel aan, maar David verdedigde goed en David veroverde nog een pion. Er ontstond een eindspel waarin Theo beide lopers had en drie pionnen. David had loper en paard en vijf pionnen, waaronder twee verbonden vrijpionnen. Bij goed spel van David zou dit gewonnen moeten zijn, maar Theo bleef knokken en kondigde ineens tot verbijstering van iedereen (inclusief David) eeuwig schaak aan. Inderdaad, remise. Daarna wezen omstanders er op dat de vlag van Theo gevallen was. Thuisgekomen vroeg wedstrijdleider Frans Groeneweg zich af wat de uitslag zou moeten zijn als David na de remiseclaim wel had gezien dat de vlag gevallen was. Meestal win je als de vlag van de tegenstander valt. Er is echter een belangrijke uitzondering: als de vlag van je tegenstander valt en je kunt zelf op geen enkele manier mat bereiken dan is het toch remise (bijvoorbeeld als er behalve de koningen alleen een loper of een paard op het bord staat). Maar Theo had al eeuwig schaak geclaimd: loper steeds heen en terug en de koning van David steeds heen en terug. David kon dus geen mat bereiken. Frans denkt daarom dat de partij ook remise zou zijn geweest als David na de claim van Theo wel had gezien dat de vlag gevallen was. Maar Frans zou dit dan wel nagevraagd hebben bij Arrian Rutten, de wedstrijdleider van de RSB.

Filosofie der vrijheid...


Frans Groeneweg had wit tegen Ben Riksen. Er werd snel veel afgeruild en na 17 zetten ontstond er een toreneindspel waarin beiden geen voordeel konden behalen. Frans bood remise aan en Ben accepteerde. De partij was zo snel afgelopen dat Ben nog niet eens aan zijn eerste flesje Spa was begonnen. Ben wilde dit ook niet meer, Ben wilde naar huis. Frans kon nog net een foto maken voor Ben weg was.

Ben...geen dorst


Jan Zoorob had zwart tegen Gerard Turkenburg. Jan mailde de volgende dag zijn verslag. In een Schmid Benoni fabriceerde Gerard op de 5e zet een blunder en dat kostte hem 2 pionnen op de damevleugel. Dat betekent niet alleen materiële achterstand, maar ook open lijnen voor Gerard. De stukken van Jan waren nog niet allemaal ontwikkeld en Gerard kon middels het jagen op de dame enige stukken ontwikkelen en zijn stelling versterken. Door een onoplettendheid van Gerard op  zet 13 leverde Gerard ook nog een kwaliteit in. Jan moest blijven opletten, want Gerard had een tot de middellijn opgerukte vrije h-pion en de dame van Gerard had veel vrije velden om schaak te geven. Het bleef een dynamische stelling, doch nadat meer stukken waren afgeruild en de koning van Jan assisteerde bij zijn h-pion, besliste de materiële voorsprong van Jan.

Gerard verliest van Jan...


Jan...filosofie der vrijheid


Arnold van der Kammen speelde met zwart tegen Jan Brand. Arnold mailde het volgende verslag. Logboek, 25 maart 2013: Twee weken geleden planeet Blundra verlaten.

Onderweg naar planeet  Aarde een tussenstop gemaakt op planeet WSV 3 in stelsel HZPS 2. Op deze plek een mooie partij gespeeld met een plusremise als resultaat. Vandaag geland op Aarde, kwadrant HZP-Schiedam. Na interventie van de Grootmeester der interne indeling ontmoette ik mijn waardige tegenstrijder in de vorm van de weledele heer Jan Brand.

Het werd een fraaie maar lastige partij. Reeds op de zesde zet verliet Jan de banen der theorie. In plaats van pion h3 te spelen verkoos Jan voor de aanval met Pe5. Mijn database van zowel Rybka als Fritz geven aan dat Pe5 niet bekend is. Beiden geven het wel als speelbaar aan. Zwart moet gedwongen slaan. Na deze actieve aanval lijkt Jan te verzanden in passiviteit.  Na de partij gaf hij ook aan te passief gespeeld te hebben. Deze passiviteit geeft mij de ruimte om de druk op te voeren.  Op de 22e zet kon ik weliswaar een paard gratis inlijven maar dat zou meteen betekenen dat ik Jan de gelegenheid zou geven om het initiatief te nemen. De consequentie zou zijn dat ik eerst verdedigend te werk zou moeten gaan. Eenmaal thuis bleek mijn voorgevoel correct. Rybka liet zien dat na het slaan van het witte paard de zwarte dame niet heel gunstig komt te staan met licht voordeel voor wit die dan toch actiever staat. Een paar zetten later dreigt het witte paard alsnog door een penning geslagen te worden. Met nog minder dan 10 minuten op de klok vond Jan het mooi geweest. Hij gaf op.

Wat is normaal?
Na enkele weken, gevoelsmatig waren het maanden,  op planeet Blundra te hebben vertoefd is het een verademing om weer terug op Aarde te zijn en weer het gevoel te hebben in staat te zijn een normale (Ja oké, lid van HZPS en normaal gaan niet samen ;-)  ) partij te kunnen spelen. Wat is eigenlijk normaal? Het begrip normaal kent twee dimensies:

1) de normatieve dimensie – normaal is goed en abnormaal is datgene tussen bijzonder en puur gevaarlijk.

2) de statische dimensie – normaal hoort bij de meerderheid.

De discussie of iets normaal is neigt daarom meer naar een semantische dan filosofische, omdat normaal niets anders betekent dan 'zoals de meerderheid'. Iets wat abnormaal is, hoeft dus niet per se minder goed, slecht etc. te zijn, het is de kwalificatie die de mens zélf eraan geeft. Daarnaast kán abnormaal natuurlijk wel slecht of minder goed zijn.  De term "normaal" heeft geen inherente betekenis in de realiteit, het is een eigenschap van een verzameling waarnemingen van deze realiteit, de keuze om juist deze verzameling te nemen en langs de gekozen eigenschappen ingedeeld overeenkomsten de gekozen categorieën of equivalentie klassen. Het individu kiest tenslotte zelf voor de eigenschappen en de marge van de waarneming. Het individu bepaalt zelf waar de gelijkheid en de ongelijkheid zit met betrekking tot de waarneming. Wanneer meerdere individuen eenzelfde gelijkwaardige waarneming gelijkopgaande eigenschappen en marges toekennen komt men in het gebied van wat als normaal en wat als niet normaal wordt beschouwd.  Vanuit dat standpunt zijn er wereldwijd meer mensen die niet schaken dan mensen die wel schaken. Ergo: Schakers zijn dus bij definitie niet normaal!

Men zou rustig concluderen dat tijdens een schaakpartij de schaker eigenlijk abnormaal bezig is. In het abnormale grensgebied zweeft de schaker de gehele partij tussen bijzonder en ronduit gevaarlijk. De zet die de schaker doet kan tenslotte zowel bijzonder als gevaarlijk zijn, zowel voor zichzelf als voor de tegenstander. Vanuit dit perspectief zijn er schakers die lijken te beschikken over een gespleten persoonlijkheid. Wanneer men een schaker in het wild tegenkomt dan ziet men een persoon die normaal boodschappen doet, in staat is een normaal gesprek te voeren waarbij het schaken geen onderwerp is, een normaal gezinsleven erop na te houden. Deze schakers zijn in feite het equivalent van Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Uiteraard zijn er binnen de groep ook echt hardcore schakers. Deze mensen zijn de gehele dag bezig met het spel als ware het één verslaving. Verslaving is nu eenmaal niets anders dan psychisch of fysiek afhankelijk zijn van een gewoonte of stof en deze niet of bijzonder moeilijk kan loslaten.  Het motto van Jorge Mario Bergoglio luid: Miserando atque eligendo. Dit betekend zoveel als: hij zag hem met mededogen en koos hem". Zou Jorge het schaakspel hebben gezien en gekozen? Als dat waar is dan is de schaakwereld  een bijzonder en verslaafde beoefenaar rijker!

ps.: voor diegene die niet direct weten wie Jorge Mario Bergoglio is, hier het verlossende antwoord: het is sedert 13 maart 2013 het nieuwe staatshoofd van Vaticaanstad. Weet u het nu? Nee? Het is paus Franciscus.  Niet van Assisi, wel de naam ontleend uit respect. Assisi was overigens de apostel van de armen.

Arnold...normaliteitscrisis?


Jan Krabbendam speelde met wit tegen Eric Emor. Uw reporter dacht gezien te hebben dat Eric één of twee pionnen voor stond. Maar Jan wist het remise te houden. Een prima resultaat van Jan, want Eric heeft een aanzienlijk hogere clubrating.

Eric... autoriteitsconflict


Jan Verveen (wit) schrijft dat er Italiaans geopend werd in zijn partij tegen Diego Kaersenhout. De theorie werd snel verlaten. Na enig verder spelen verloor Diego een pion. Na de lange rokade van Diego kwam de dame van Jan binnen op a2. Dit gaf zoveel druk dat Diego in het eindspel een aantal tempi te kort kwam en verlies was onvermijdelijk.

Jan wint van Diego


Hassel Kroes had zwart tegen Hans Brinkman. Hassel schrijft dat Hans met dubbel fianchetto opende, zoals Hans later zei. Gelukkig kende ik die opening niet en ik begon gewoon rustig te ontwikkelen. Na 13 zetten werd een paard voor een loper geruild. Alles stond redelijk in evenwicht totdat de dame van Hassel achter de defensie van Hans terecht kwam en een pion en de kwaliteit veroverde. Hans viel nog gevaarlijk aan over de rechterflank, maar Hassel wist de dreiging af te slaan. Twee pionnen van Hassel hadden vrije doorgang en toen gaf Hans op.

Hassel wint van Hans...


Freerk Gerkema schreef dit keer vooral over Pasen en een heel klein beetje over zijn partij tegen Hans Schrumpf. Het is deze week in de christelijke traditie een bijzondere week, lopend van Palmpasen afgelopen zondag tot (en met) Pasen, de komende zondag. In de katholieke traditie noemt men dit de Goede Week (protestanten noemen dit de Stille Week). In een kerkelijke folder wordt gesproken van het herdenken van het lijden en sterven van Jezus. Deze idealist predikte een boodschap van liefde, van vrede en verzoening. Daarvoor was hij met een paar vrienden naar Jeruzalem gekomen, alwaar hij omkwam door eendrachtige samenwerking van het religieuze establishment (waar men Jezus als veel te vrijzinnig beschouwde) en de Romeinse bezettingsmacht (die door ditzelfde establishment voor het overige werd gehaat). Die Romeinse bezettingsmacht zag Jezus als een onruststoker en oproerkraaier. Dit leidde tot de gruwelijke kruisdood, die vrijdag a.s. wordt herdacht. Traditie getrouw wordt dat de Goede Vrijdag genoemd. Je kunt je afvragen waarom die vrijdag goed werd genoemd. Het ombrengen van Jezus kan men toch moeilijk anders betitelen dan als een staaltje van zinloos geweld.

In de oudste evangeliën wordt vermeld dat de laatste kreet van Jezus is geweest: "Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten". Zoals Freerk reeds in een eerder partijverslag schreef: bij een kruisiging is het uitgesloten dat iemand nog in staat is herkenbare woorden te uiten (ademhalen is zelfs nauwelijks mogelijk). Het meest voor de hand ligt dat de evangelieschrijvers Jezus de openingszin van psalm 22 in de mond hebben gelegd. In deze psalm die al eeuwen oud was en die iedere Jood kende zegt de schrijver: "Zij hebben mijn handen en voeten doorboord en zij werpen het lot om mijn mantel" en dat is precies de manier waarop de evangelieschrijvers het gebeuren beschrijven. We mogen wel aannemen dat het hierbij dan niet gaat om een journalistieke berichtgeving maar om een geloofsgetuigenis dat Jezus een lijdende rechtvaardige was, een martelaar en de traditie was dat zo iemand na zijn dood voor eeuwig bij God leefde ("opgewekt ten eeuwigen leven" zoals het zo mooi in de bijbel wordt gezegd). 

Van God verlaten moet ook Hans zich hebben gevoeld toen hij in een onschuldige stelling precies de enige zet deed die tot een acute verliesstelling leidde. Hoe triest dit ook is, vergeleken bij het lijden van Jezus valt dat toch wel in het niet.

De Boeddha overleed sereen op zijn tachtigste te midden van zijn discipelen. Socrates werd veroordeeld tot de gifbeker (ook al wegens vrijzinnigheid) maar hij was 70 en had geen zin meer nog in een ander land te gaan leven, waarvoor men hem wel de gelegenheid bood. In een dialoog van Plato (die hierbij aanwezig was) wordt beschreven hoe Socrates eerst nog zijn leerlingen een uitgebreid filosofisch onderricht gaf voor hij ontspannen de beker ledigde. Jezus daarentegen stierf op zijn 33e een absurde dood, verlaten door zijn discipelen (wie medeleven betuigde aan een gekruisigde liep de kans door de Romeinen mede gekruisigd te worden). Zijn boodschap leek op niets te zijn uitgelopen. Na zijn dood verborgen zijn discipelen zich angstig, volledig ontredderd.

Het is ongelooflijk, maar dit staaltje van schijnbaar zinloos geweld heeft geleid tot een beweging waarvan over de hele wereld ruim een miljard mensen lid zijn! Hoe dit mogelijk is geweest, daarover zijn vele boeken geschreven (recentelijk ook nog door de nu terug getrokken paus Benedictus, van harte aanbevolen).

Zelf is Freerk van mening dat we moeten zorgen dat het vreselijke lijden van Jezus niet tevergeefs is geweest. We moeten beseffen dat als we niet bereid zijn de ander onvoorwaardelijk te vergeven Jezus net zo goed niet zo had hoeven lijden. Dat wordt in de christelijke traditie bedoeld met : "dat we verzoend zijn door zijn lijden". Zalig Pasen.

Hans...opgebracht door Freerk


Michelle...filosofie der vrijheid


In de stand zijn er nog steeds dezelfde vijf potentiële prijswinnaars. Alleen is de volgorde war gewijzigd. De volgorde is: Theo van Zessen (82 punten), Jan Krabbendam (80), Hans Schrumpf (80), Aad Juijn (79) en Ben Riksen (78). Maar Jan Verveen en Jaap van Loenen volgen op slechts 1 punt.

Bij de ratingvooruitgang is de volgorde van de drie potentiële prijswinnaars niet veranderd. Hans Schrumpf staat nog steeds bovenaan. Zijn clubrating  is dit seizoen met 187 ELO-punten vooruitgegaan. Hij wordt gevolgd door Jaap van Loenen (+163) en Piet Hofstee (+153). Ron van Vuuren volgt op korte afstand.

De clubratinglijst wordt aangevoerd door Aad Juijn met een clubrating van 2149. Op ruim 100 ELO-punten volgt David van der Mast met 2042. En weer ruim 100 punten lager volgt de 1900 club: Elise Juijn (1934), Theo van Zessen (1933), Jan Zoorob (1932) en Ben Riksen (1927)

Verslag/Fotografie: Frans groeneweg
Sterschrijvers: Freerk Gerkema/Arnold van der Kammen
Bruidje van de week: Michelle Juijn
Storyboard: Aad Juijn

UITSLAGEN  25 MAART
Frans Groeneweg
Ben Riksen
 0.5 - 0.5
Gerard Turkenburg
Jan Zoorob
   0  -  1
Freerk Gerkema
Hans Schrumpf
   1  -  0
Jan Brand
Arnold van der Kammen
   0  -  1
Jan Krabbendam
Eric Emor
 0.5 - 0.5
Jan Verveen
Diego Kaersenhout
   1  -  0
Hans Brinkman
Hassel Kroes
   0  -  1
Theo van Zessen
David van der Mast
 0.5 - 0.5Geen tegenstander


Jaap van Loenen

STAND  WINTER  COMPETITIE  26  MAART 2013
Naam
Punten
%
1
½
0
Theo van Zessen
82
61,1
9
4
5
Jan Krabbendam
80
60,7
5
7
2
Hans Schrumpf
80
58,8
8
4
5
Aad Juijn
79
78,6
4
3
0
Ben Riksen
78
55
6
10
4
Jan Verveen
77
64,3
7
4
3
Jaap van Loenen
77
60,7
5
7
2
Frans Groeneweg
74
50
3
8
3
David van der Mast
73
58,3
4
6
2
Gerard Turkenburg
72
47,7
4
10
5
Piet Hofstee
71
68,8
3
5
0
Ron van Vuuren
70
57,1
2
4
1
Arnold van der Kammen
69
50
4
5
4
Jan Hennevanger
68
42,9
4
4
6
Freerk Gerkema
68
40
4
8
8
Eric Emor
66
46,7
3
8
4
Marco Zwanenburg
65
56,3
3
3
2
Ronald Lemmen
64
75
2
2
0
Diego Kaersenhout
64
54,5
6
0
5
Andries Schukking
64
45,8
4
3
5
Jan Brand
63
33,3
1
10
7
Nick Wiegman
62
42,9
1
4
2
Elise Juijn
61
50
0
1
0
Ruud v.d. Linden
61
43,8
2
3
3
Dick Vons
60
41,7
2
1
3
Frans Maas
59
33,3
0
2
1
Jan Zoorob
57
66,7
1
2
0
Leo Pletikosic
56
33,3
1
2
3
Gerrit van der Most
55
42,9
2
2
3
Hassel Kroes
53
30,8
4
0
9
Leo Franken
51
50
0
1
0
Nick Rotmeyer
50
16,7
1
0
5
Yvo van der Hoek
50
0
0
0
0
Hans Brinkman
49
0
0
0
1CLUBRATINGLIJST      26 maart  w krijgt wit

w/z
CLUB
RATING
Laatste vier tegenstanders
"Nieuwe" tegenstanders komen links
Aad Juijn
z
2149
Zessen
Riksen
Mast
Groene
David van der Mast
4w
2042
Zessen
Gerkem
Hofstee
Juijn A
Elise Juijn
z
1934
RiksenTheo van Zessen

1933
Mast
Groene
Gerkem
Juijn A
Jan Zoorob
w
1932
Turken
Gerke
Riksen

Ben Riksen

1927
Groene
Gerke
Juijn A
Zoorob
Piet Hofstee

1884
Mast
Schrum
Lemmen
Schukk
Frans Groeneweg
2w
1857
Riksen
Zessen
Turken
Gerkema
Freerk Gerkema

1839
Schrum
Mast
Zessen
Riksen
Ronald Lemmen

1836
Schukk
Hofstee
Brand
Turkenb
Gerard Turkenburg
z
1721
Zoorob
Emor
Most
Groene
Andries Schukking

1705
Schrum
Lemmen
Groene
Zessen
Hans Schrumpf
w
1695
Gerke
Schukk
Hofstee
Most
Dick Vons

1628
Zwanen
Emor
Brand
Schrum
Ruud v.d. Linden

1565
Kammen
Brand
Emor
Vuuren
Arnold van der Kammen
w
1503
Brand
Linden
Krabben
Most
Eric Emor

1491
Krabben
Vuuren
Turken
Brand
Frans Maas
w
1483
Emor
Wiegm
Schrump

Jan Brand

1464
Kammen
Wiegm
Loenen
Emor
Marco Zwanenburg
2z
1427
Vons
Most
Kammen
Krabben
Leo Pletikosic

1412
Vuuren
Wiegma
Loenen
Most
Gerrit van der Most
w
1395
Krabbe
Turken
Schrum
Emor
Nick Wiegman
w
1386
Brand
Pletikos
Verveen
Schrum
Yvo van der Hoek

1381
Ron van Vuuren
z
1381
Emor
Pletiko
Linden
Krabben
Jan Krabbendam
2z
1352
Emor
Most
Verveen
Loenen
Jan Verveen

1244
Kaersen
Kroes
Rotmey
Krabben
Jaap van Loenen

1194
Brand
Kaersen
Krabben
Pletiko
Jan Hennevanger
2z
1014
Kaersen
Verveen
Kroes
Krabben
Leo Franken
z
962
LoenenDiego Kaersenhout

944
Verveen
Hennev
Rotmey
Loenen
Hassel Kroes
w
898
Brinkm
Verveen
Rotme
Kaersen
Nick Rotmeyer
z
752
Verveen
Kaersen
Kroes
Kaersen
Hans Brinkman
z
584
Kroes


RATING  VOORUITGANG  26 maart 2013

BEGIN
CLUB
RATING
Rating
vorige
week
CLUB
RATING
NU
Vooruitgang
t.o.v.
beginrating
Hans Schrumpf
1508
1736
1695
187
Jaap van Loenen
1031
1194
1194
163
Piet Hofstee
1731
1884
1884
153
Ron van Vuuren
1247
1381
1381
134
Elise Juijn
1845
1934
1934
89
Jan Krabbendam
1264
1328
1352
88
Aad Juijn
2082
2149
2149
67
Marco Zwanenburg
1363
1427
1427
64
Jan Verveen
1193
1226
1244
51
Diego Kaersenhout
  900
  962
  944
44
Eric Emor
1451
1515
1491
40
Jan Zoorob
1904
1902
1932
28
Ronald Lemmen
1817
1836
1836
19
Leo Franken
  951
  962
  962
11
Yvo van der Hoek
1381
1381
1381
0
Hassel Kroes
  900
882
898
-2
Gerrit van der Most
1400
1395
1395
-5
Hans Brinkmam
  600

  584
-16
Dick Vons
1646
1628
1628
-18
Gerard Turkenburg
1742
1751
1721
-21
Theo van Zessen
1956
1913
1933
-23
Frans Groeneweg
1885
1844
1857
-28
Andries Schukking
1741
1705
1705
-36
Ben Riksen
1966
1940
1927
-39
Jan Hennevanger
1060
1014
1014
-46
Nick Wiegman
1440
1386
1386
-54
David van der Mast
2096
2062
2042
-54
Arnold van der Kammen
1562
1441
1503
-59
Ruud v.d. Linden
1639
1565
1565
-74
Frans Maas
1558
1483
1483
-75
Nick Rotmeyer
  832
  752
  752
-80
Freerk Gerkema
1941
1798
1839
-102
Leo Pletikosic
1559
1412
1412
-147
Jan Brand
1734
1526
1464
-270