donderdag 12 maart 2020

Corona: RSB-competitiewedstrijden afgelast t/m 6 april 2020


RSB wedstrijden afgelast!
Competitie ligt stil... 
Per vandaag (donderdag 12 maart 2020) heeft RSB competitieleider Arrian Rutten alle RSB wedstrijden afgelast in verband met het Corona virus. Alle ins en outs leest u op de website van de RSB en dat is hier...

Het bestuur heeft besloten dat de interne competitie tem dinsdag 31 maart stil ligt i.v.m. het Corona virus, kom dus tot die tijd niet naar de club!!!. Het bestuur van onze partnervereniging Fianchetto heeft eveneens besloten hun interne competitie met onmiddellijke ingang stil te leggen tot en met 31 maart... 

U zal hier op de site op de hoogte worden gehouden wanneer de maatregel afloopt...

Update 1 (13 maart): De gemeente Schiedam heeft alle sociale activiteiten in o.a. ons clubhuis "Hof in Zuid" per direct verboden. De maatregel geldt voorlopig tem 31 maart. 

Update 2 (15 maart): De overheid heeft besloten dat o.a. sportclubs hun activiteiten moeten staken tem maandag 6 april.

woensdag 11 maart 2020

Aad en Ben winnen van de RET-brigade, Jan V. en Eric creëren puzzel voor u! Oud/nieuw-lid Ronald slaat toe! Theo wint in miniatuurtje van Hans!
INTERNE COMPETITIE 9 MAART 2020

'vrijdagavond wil ik chillen'
Zoals tegenwoordig te doen gebruikelijk was de harde kern van de vereniging deze avond wederom van de partij (8+2). Het heeft er de schijn van dat deze harde kern misschien wel uitgebreid gaat worden met twee nieuwe ‘die hards’… Immers Ronald Lemmen en Richard de Nies waren voor de derde achtereenvolgende keer present. Ronald woont ongeveer achter het clubhuis maar Richard daarentegen is een Spijkenissenaar. Richard zelf is niet onder de indruk van het gereis, want zo zegt hij zelf: ‘in een halfuurtje tijd word ik precies voor de deur afgeleverd’, één keer metro en één keer bus. Dit is natuurlijk dé clubmentaliteit bij uitstek. Maar waarom dan niet bij de s.v. Spijkenisse schaken? Het antwoord is even simpel als duidelijk: ‘vrijdagavond wil ik chillen!’. Vanavond werd het echter hard werken voor Richard want indeler Theo van Zessen meende in al zijn wijsheid Richard maar eens vóór de bus te moeten gooien en deelde Richard in tegen clubkampioen en huidig koploper in de stand Aad Juijn, en dat ook nog eens met zwart. Ronald Lemmen kreeg vanavond te maken met één van onze twee meesters! Geluk bij een ongeluk was nog dat dit niet Fide-meester John van Baarle betrof maar penningmeester Jan Hennevanger. Tien man aanwezig en dus vijf partijen. Zoals de aandachtige lezer zult begrijpen, er is nog alle ruimte om ook deel uit te gaan maken van onze schaakgemeenschap. Zoals Richard aantoont kan afstand geen bezwaar vormen. Wat betreft uw schaakcapaciteiten of zo u wilt het gebrek daaraan, dat lossen wij samen wel op. Immers wanneer u zich een ‘schaakkneus’ waant dan zult u gaandeweg merken dat u er qua niveau niet op achteruit gaat maar juist langzaam en zeker vooruitgang boekt. En als bonus heeft schaken nog een gunstige uitwerking op uw brein ook (hier). Het drietal dat het praktische gedeelte van de interne competitie op het ogenblik verzorgt deed ook vanavond en thuis weer hun uiterste best. Theo van Zessen deelde in en schreef ook nog even drie partijcommentaren. Jan Hennevanger knutselde de ranglijsten in elkaar en maakte de gebruikelijke fotoshoot. Aad Juijn behield zich natuurlijk weer het alleenrecht op de geschreven analyse van zijn schaakontmoeting met Richard van Nies, verder schreef en plaatste Aad nog het verslag dat u nu zit te lezen. En o ja, ondanks de mishandeling door Aad van Jan zijn mobieltje vorige week, kreeg Aad toch nog een herkansing van de genereuze Jan. Deze keer was Aad wél in staat, om na de gedane arbeid, het kleinood zonder noemenswaardige capriolen aan Jan terug te overhandigen. Geen remises vanavond, wel waren vier van de vijf partijen ruim voor tien uur al klaar, alleen Aad en Richard raffelden hun partij niet af…

Aad Juijn had wit tegen ‘newbie’ Richard van Nies. Aad schreef het volgende over dit gebeuren:

Diagram 1 na 6.Lxf7+? ...
Wat mij opviel vanavond aan Richard: vorige week speelde Richard tegen Gerard en hield gedurende de gehele avond zijn hoed op. Die partij eindigde in een ‘behoedzame’ remise. Vanavond zette Richard bij aanvang van onze partij zijn hoed af, en dat deed mij concluderen dat Richard vanavond in een ‘onbehoedzame’ en dus niet al te voorzichtige modus was. De openingsopzet was in het gunstigste geval discutabel te noemen, zowel wat naamgeving betreft als wel mijn loperoffer op de 6e zet. Ik meende dat wij in de Hanham variant van de Philidor waren terecht gekomen, Theo echter veronderstelde dat het de zwarte Leeuw was. Oordeelt uzelf: 1.e4 – d6 2.d4 – Pf6 3.Pc3 – Pbd7 4.Lc4 – e5 5.Pf3 – Le7. De schaaksite Chess Tempo geeft uitsluitsel: volgens deze site draagt onze opening de naam Philidor defence, Lion variation (hee, zou Theo dan toch gelijk hebben?). Na tien minuten nadenken leek mij het loperoffer op f7 wel aardig en dus 6.Lxf7+? … (diagram 1). De naam van de opening is nu: Philidor defence, Lion variation, Bishop sacrifice. Hmmm, dit loperoffer bestaat dus (zoals Richard tijdens de partij al opmerkte tegen een kritische kiebitzer). Het vraagteken is uiteraard van mijn grote vriend Stockfish 11. Toen ik maandagavond laat nog even in de databank van Chess Tempo rondneusde zag ik tot mijn grote schrik dat van de 22 bekende partijen met dit loperoffer er twee in remise waren geëindigd en dat er slechts één door wit was gewonnen! In de ‘overige’ 19 partijen was de witte koning de ‘Sjaak’. Ik vond het offer er in ieder geval ‘veelbelovend’ uitzien. Maar ja, u kent misschien de uitdrukking: “Veel beloven en weinig geven doet de gekken in vreugde leven”. De twee normaalvarianten zijn trouwens 6.0-0 … en 6.dxe5 … De engine beoordeling van 6.Lxf7+? … is +1.75 in het voordeel van zwart. Wat het wel is met zo’n loperoffer: het psychologisch effect. Het avontuur ging als volgt verder: 6… Kxf7 7.Pg5+ - Kg8 8.Pe6 – De8 9.Pxc7 – Dg6!.

Diagram 2 na 9... Dg6!
Nu rijst de grote vraag, hoe nu verder? Diagram 2 laat de stelling zien na 9… Dg6! Hier ging ik een tijd in de denktank en kwam tot m.i. de meest dynamische (en dus onder de huidige omstandigheden beste) zet 10.De2 … Het merkwaardige van deze zet is dat ik in verschillende databanken slechts één partij hiermee ben tegengekomen (Korbut (2413) vs. Kasturi (2115) Athens 2001 · Philidor, Improved Hanham variation 1-0), en bovendien het feit dat de betreffende databank (365Chess.com) de opening wél schaart onder de noemer Hanhamvariant (improved) (hee, zou Aad dan toch gelijk hebben?). Het openingsboek van Fritz 16 geeft enkel de zet 10.Pxa8 … dat inderdaad verreweg het meest gespeeld is. Op een goede 2e plek in de verschillende databanken komt 10.0-0 … Langdurige analyses op mijn computer (6-core met 16 Gb Ram geheugen) laat zien dat het bijna nooit gespeelde 10.De2 … nog de beste keus is (om er een echte bende van te maken). Richard anticipeerde echter ook met de beste zet! 10… Tb8! Het verleidelijke 10… Dxg2 is minder sterk, maar wel razend gevaarlijk. Men zie: 10… Dxg2 11.Dc4+ - d5 12.P3xd5! – Dxh1+ 13.Ke2 – Dxe4+ 14.Pe3+ - Pd5 en zwart staat slechts nog iets beter. Tijdens de post mortem bekeken we met enkele andere spelers de voor de hand liggende zet 10… Dxg2 11.Tf1 … en dat leek zelfs beter nog dan 11.Dc4+ … daar had vriend Stockfish 11 toch even een andere mening over: 11.Tf1? – exd4! 12.Dc4+ - d5 13.P7xd5 – Pe5!! 14.Pxe7+ - Kf8 15.Db4 – Kf7 en zwart staat op +9.00. Jaja, schaken is ongelofelijk moeilijk voor ons argeloze clubschakertjes…

Diagram 3 na 19... Lb6
Het is een stelling waarin wit sowieso de meest dynamische zetten moet vinden want door de bril van een schaakengine bezien staat wit beroerd (-1.60). En dus 11.Le3 – Df7? deze zet geeft het voordeel weg, juist was 11… Pb6!. Het issue van 11… Df7? is het feit dat wit nu kan slaan op e5 om vervolgens na Lxa7 alsnog de kwaliteit in te rekenen. Langzaam maar zeker kwam wit nu in het voordeel. Diagram 3 toont ons de stelling na 19… Lb6. De loper kwam van d8 en Richard zoekt nu een steunpunt op het verleidelijke veld d4. Wanneer wit zulks wil verhinderen dan zal de ogenschijnlijke ‘concessie zet’ c3 moeten worden gespeeld, een bezwaar van c3 zou kunnen zijn dat de witte koningsstelling kwetsbaar wordt. Vanuit diagram 3 begint Richard een wanhoopsoffensief want hij heeft na c3 natuurlijk het loperoffer op b3 in zijn vizier en eerlijk gezegd was ik er van overtuigd dat hij dat inderdaad ging doen. Fasten your seatbelts: 20.Pa4 – Ld4 (Richard zet door) 21.c3 – Lxb3? boem, daar is -ie, 22.axb3 – Dxb3 23.cxd4 – Dxa4 24.dxe5 -Da1+ en de koning wandelde naar g3 en Richard geloofde het op zet 28 wel. Maar wat een krankzinnige partij zeg! Het loperoffer op f7 is niet in de haak kan ik u nu uit ervaring verzekeren, zeker gezien de belabberde resultaten van de witte voorgangers. Als ik net zo avontuurlijk in het echte leven zou zijn als op het schaakbord, dan was ik nu op zeker geen 61 jaar geweest kan ik u verzekeren. Rest mij nog mijn welgemeende complimenten aan Richard te maken, hij moest immers in zijn tweede potje op de club al meteen tegen de clubkampioen aantreden en deed dat met verve, ik heb me het apezuur moeten rekenen. Richard gaat nog voor de nodige verrassingen zorgen, clubgenoten u bent gewaarschuwd voor deze misschien wel toekomstige collega clubgenoot!

Richard dapper strijdend ten onder tegen Aad...

Jan Verveen speelde met wit tegen Eric Emor. Jan mailde de volgende samenvatting:

Het lijkt de laatste tijd wel of de schaakgodin mij niet echt goed gezind is. Een aantal weken geleden speel ik voor de bond kom in gewonnen positie te staan en in een moment van totale verwarring geef ik de partij weg. Vanavond leek het alsof ik alles weer opnieuw beleefde, ik kwam geweldig uit de opening  en Eric kwam zwaar in de problemen, maar helaas weer zag ik een zet over het hoofd en verlies was opnieuw mijn deel. Ondanks dat geloof ik dat de godin mij uiteindelijk weer goed gezind zal zijn.

Theo behandelde Jan zijn wond nog even met de volgende zoutoplossing:

Erics notatieformulier...
Jan bereikte na een loperoffer op f7 een stelling waarin wit geforceerd mat moet kunnen geven, zelfs zonder al te veel gereken. Maar Jan moet een paar dingen verkeerd gedaan hebben, waarna de winst naar Eric ging en Jan, boos op zichzelf, huiswaarts keerde.

Later op de avond vroeg beul Eric aan Jan H. om een foto van zijn notatiebiljet te maken (!) en die naar webmaster Aad door te mailen, met uiteraard aan Aad de vraag het zaakje na te kijken en op de site te zetten. Ik (Aad) kan u wel verklappen dat het een beetje voelt alsof Eric mij een touw geeft en mij vervolgens vraagt Jan in het openbaar op te hangen, maar weet je wat? We maken er gewoon een puzzeltje van… Want leerzaam is het miniatuurtje wel!


Diagram na 8... Ke6??
Wit geeft mat in 6...
In het bizarre potje verzuimde Jan mat te geven, in een stelling waar hij al aardig op weg was. Als Jan inderdaad de matvoering had gevonden dan had hij het genie van de avond geweest! Volledigheidshalve geef ik de complete partij plus een diagram waar u het door Theo reeds vermoedde mat zelf mag uitpuzzelen (volgens Theo niet teveel gereken, dus dat doet u even zonder engine uiteraard). De oplossing vindt u onderaan het verslag. Na de zettenreeks: 1.e4 – e5 2.Pf3 – d6 3.Lc4 – h6? (foei Eric!) 4.d4 – Pd7 5.dxe5 – dxe5? (foei Eric!) 6.Lxf7+!! – Kxf7 7.Pxe5+ - Kf6 8.Dd4? – Ke6?? (c5!! is de enige) en nu zijn we in het diagram gekomen. Wit geeft mat in zes! Het voor Jan zo tragische verloop ging zo: 9.Dd5+ - Kf6 10.Pg4+? - Ke7 11.0-0 – Pgf6 12.Pe5?? – Pxd5 0-1. Jan vergat even dat de dame nog in stond… op zijn minst een traumatische ervaring voor de witspeler, op deze manier verliezen behoeft m.i. professionele nazorg. Sterkte Jan!

Jan verliest van Eric, Caïssa en Jan zelf!

Theo van Zessen had wit tegen Hans Schrumpf. Theo wist er het navolgende over te melden:

Theo: op de vingers van één hand tellen
Theo waagde zich dit keer aan de Siësta-variant van de uitgestelde Steinitz-verdediging. Deze opening komt tegenwoordig veel vaker voor dan voorheen. Zelfs nabij 50 jaar clubschaak kan Theo de partijen met deze opening op de vingers van één hand tellen. Om de met Hans achter de zwarte stukken gevaarlijke Lg4-variant te vermijden, speelde Theo enige tijd terug c3 i.p.v. zijn repertoire-zet 0-0. Hans antwoordde met de Siësta: f5. Ten einde Hans niet in de kaart te spelen koos Theo toen het laffe d3 en bereikte remise na een weinig opwindende schaakavond. Thuis aan de studie dus. Hans demonstreerde varianten met rokade voor wit na zwarts Lf5x. Daarom testte Theo Hans met 7.d4 (zoals in een partij Euwe – Keres). Tot zijn verbazing schudde Hans de varianten niet uit zijn mouw. Hans kwam daarna al snel in moeilijkheden en verloor na 15 zetten een stuk, met onmiddellijke opgave. Desgevraagd vertelde Hans van deze alternatieve zet 7.d4 tot nu toe weinig studie te hebben gemaakt. Dat zal bij een volgende gelegenheid zeker weer anders zijn.

Hans verliest in miniatuurtje van Theo...

Gerard Turkenburg had wit ten Ben Riksen. Het commentaar van Theo:

Gerard trok onvervaard ten strijde maar Ben pareerde en drong Gerard in de verdediging. Pion c3 raakte onder zware druk, het was duidelijk dat Ben het grootste deel van het bord in handen had. En zo liep de meestal taaie Gerard, die het onlangs Aad Juijn nog moeilijk had gemaakt, tegen een snelle nederlaag op.

Gerard verliest van Ben...

Ronald Lemmen had wit tegen Jan Hennevanger en Ronald liet zien dat, hij na ruim 8 jaar niet geschaakt te hebben, nog steeds kan schaken... 1-0

Ronald pakt punt tegen Jan...

Bij de stand staat Aad Juijn stevig aan kop en is 10 punten los van concurrent Ben Riksen: Aad heeft 97 punten. Ben staat tweede met 87 punten. Eric Emor heroverde de derde plaats en heeft 80 punten. Hans Schrumpf en Theo van Zessen volgen gedeeld op de voet met 78 punten.

De volgende spelers hebben een clubrating van tenminste 1800 ELO punten: John van Baarle staat aan kop met 2009 punten. Aad Juijn volgt met een clubrating van 2005 ELO punten, daarachter zien we, Jan Zoorob (1987) en Arjan Schouteren (1954).Theo van Zessen (1821) heeft zich inmiddels ook genesteld bij de 1800+ groep.

Bij de vooruitgang in de clubrating vinden we Dick Vons aan de koppositie: Dick verbetert zijn clubrating met maar liefst 186 ELO punten!!! Na Dick komen: Arjan Schouteren (+121), Marco Zwanenburg (+104), Eric Emor (+102) en Jan Zoorob (+93).

Verslag/Gedachtebeheer: Aad Juijn
Fotografie/Standenbeheer: Jan Hennevanger
Partijcommentatoren: Aad Juijn, Theo van Zessen, Jan Verveen
Special guests: Ronald Lemmen, Richard de Nies

Oplossing Jan versus Eric: 9.Dd5+ - Ke7 10.Df7+ - Kd6 11.Pc4+ - Kc5 12.Dd5+ - Kb4 13.a3+ - Ka4 14.b3#. Eric speelde echter zijn koning naar f6 en dan komt het mat één zet eerder 9.Dd5+ - Kf6 10.Df7+! – Kxe5 11.Lf4+ - Kxe4 12.Pc3+ - Kd4 13.Dd5# Een fraai staaltje wandelkoning…


UITSLAGEN  9 maart
Aad Juijn
Richard de Nies
1 - 0
Gerard Turkenburg
Ben Riksen
0 - 1
Theo van Zessen
Hans Schrumpf
1 - 0
Ronald Lemmen
Jan Hennevanger
1 - 0
Jan Verveen
Eric Emor
0 - 1


STAND  WINTER  COMPETITIE  10 maart
Naam
Punten
%
1
½
0
Aad Juijn
97
79%
13
4
2
Ben Riksen
87
58%
11
6
7
Eric Emor
80
60%
10
4
6
Hans Schrumpf
78
50%
8
5
8
Theo van Zessen
78
50%
8
7
8
Jan Verveen
70
50%
6
4
6
Marco Zwanenburg
65
50%
5
3
5
Arjan Schouteren
63
67%
3
2
1
Dick Vons
62
88%
3
1
0
John van Baarle
62
64%
2
5
0
Jan Zoorob
61
75%
2
2
0
Leo Pletikosic
58
100%
1
0
0
Ronald Lemmen
58
75%
1
1
0
Jan Hennevanger
58
32%
4
3
10
Frans Groeneweg
58
30%
2
2
6
Gerard Turkenburg
57
29%
2
8
11
Daan van Loenen
56
67%
2
0
1
Richard de Nies
54
25%
0
1
1
Simon Slui
54
25%
1
1
4
Elwin Feyer
53
25%
0
1
1
Daniël Brouwer
53
0%
0
0
1
Alexander Ulanov
52
0%
0
0
2
Naim Feiza
52
0%
0
0
2
Jannieko Scheele
52
0%
0
0
2


CLUBRATINGLIJST 10 maart

w/z
CLUB
RATING
Laatste vier tegenstanders
"Nieuwe" tegenstanders komen links
John van Baarle
z
2009
Juijn
Schouteren
Turkenburg
v. Zessen
Aad Juijn
w
2005
de Nies
v. Zessen
Turkenburg
Riksen
Jan Zoorob
-
1987
Groeneweg
Riksen
Juijn
Schouteren
Arjan Schouteren
-
1954
Riksen
v. Baarle
Juijn
v. Zessen
Theo van Zessen
z
1821
Schrumpf
Juijn
Riksen
Emor
Ben Riksen
-
1759
Turkenburg
Schrumpf
v. Zessen
Juijn
Hans Schrumpf
z
1654
v. Zessen
Riksen
Zwanenb.
Juijn
Frans Groeneweg
2w
1647
Juijn
v. Zessen
Emor
v. Zessen
Jannieko Scheele
-
1634
Riksen
Riksen


Leo Pletikosic
z
1596
TurkenburgAlexander Ulanov
-
1550
Zwanenb.
Schrumpf


Dick Vons
-
1549
Emor
Zwanenb.
Turkenburg
Schrumpf
Richard de Nies
2w
1499
Juijn
Turkenburg


Gerard Turkenburg
z
1483
Riksen
de Nies
Juijn
v. Zessen
Daan van Loenen
w
1478
Turkenburg
Verveen
Schrumpf

Marco Zwanenburg
w
1435
Schrumpf
Turkenburg
Vons
Slui
Eric Emor
-
1434
Verveen
Lemmen
Hennevang.
v. Zessen
Ronald Lemmen
-
1426
Hennevang.
Emor


Jan Verveen
-
1249
Emor
Hennevang.
Slui
Emor
Jan Hennevanger
z
1187
Lemmen
Emor
Emor
Verveen
Naim Feiza
2z
1042
Verveen
Emor


Simon Slui
-
1039
Verveen
Hennevang.
Zwanenb.
Verveen
Daniël Brouwer
z
1025
Hennevang.Elwin Feyer
-
992
Hennevang.
Hennevang.
RATING  VOORUITGANG 10 maart

BEGIN
CLUB
RATING
Rating
vorige
week
CLUB
RATING
NU
Vooruitgang
t.o.v.
beginrating
Dick Vons
1363
1549
1549
186
Arjan Schouteren
1833
1954
1954
121
Marco Zwanenburg
1331
1435
1435
104
Eric Emor
1332
1400
1434
102
Jan Zoorob
1894
1987
1987
93
Daan van Loenen
1389
1478
1478
89
Hans Schrumpf
1574
1691
1654
80
Leo Pletikosic
1525
1596
1596
71
Jan Hennevanger
1125
1213
1187
62
Aad Juijn
1978
2001
2005
27
Ronald Lemmen
1400
1400
1426
26
Jan Verveen
1251
1283
1249
-2
Richard de Nies
1503
1503
1499
-4
Simon Slui
1050
1039
1039
-11
John van Baarle
2028
2009
2009
-19
Daniël Brouwer
1075
1025
1025
-50
Elwin Feyer
1042
992
992
-50
Naim Feiza
1100
1042
1042
-58
Jannieko Scheele
1699
1634
1634
-65
Ben Riksen
1836
1739
1759
-77
Theo van Zessen
1915
1784
1821
-94
Frans Groeneweg
1785
1647
1647
-138
Alexander Ulanov
1700
1550
1550
-150
Gerard Turkenburg
1693
1503
1483
-210