vrijdag 14 juni 2013

Jan Krabbendam...Clubkampioen 2013!


Clubkampioen 2013
Jan Krabbendam
Zeer verrassend maar evenzeer verdiend...wist Jan Krabbendam zijn sterke seizoen te bekronen met het clubkampioenschap! Jan had dit jaar Fritz aangeschaft en dat blijkt een gouden greep te zijn geweest...Namens het bestuur van Harte Gefeliciteerd Jan!!

FM JOHN VAN BAARLE BEKERKAMPIOEN 2013!Wie het laatst lacht?
FM John Bekerkampioen
De finale ging over 2 partijen...in de 1e partij kwam FM John van Baarle nog met de schrik vrij (remise), in de 2e en beslissende partij wist FM John de bekerwinnaar van vorig seizoen David van der Mast te onttronen...u leest meer onder het tabje Intern Beker...

Jan Krabbendam clubkampioen! Freerk weer lekker bezig! Arnold en de sprekende stukken!INTERNE  COMPETITIE  10  JUNI

...zomercompetitie
Volgende week start de zomercompetitie waaraan iedereen gratis mag meedoen. Uiterlijk 19.50 uur aanwezig zijn, want de aanwezigen worden dan ingedeeld. Men hoeft dus niet iedere week te komen. Er worden 3 of 4 partijen per avond gespeeld tegen tegenstanders van ongeveer het eigen niveau.

Freerk...nieuw record
Op de laatste avond van de wintercompetitie waren er zeven partijen plus een partij in de interne bekercompetitie. Er was een oneven aantal leden, waardoor Freerk Gerkema "vrij" had en dat was niet echt handig van wedstrijdleider Frans Groeneweg. Vorige week had Freerk namelijk een snelle remise en in plaats van de gebruikelijke twee pagina's schreef hij toen drie pagina's vol. Met nu helemaal geen partij was er zoals verwacht mocht worden een nieuw record: Freerk schreef drie en een halve pagina's vol en die mag Frans uittypen. 

Zoals al vermeld: niet handig van Frans.

Later op de avond kwam F.G. Maas nog nuttige dingen doen met onze digitale klokken. Hij verwijderde de batterijen voor de zomerperiode en constateerde dat onze klokken gelukkig geschikt zijn voor het Fisher tempo dat misschien op termijn ingevoerd gaat worden in de RSB competitie. Bij dit tempo begin je met b.v. een kwartier minder bedenktijd, maar bij iedere zet krijg je er b.v. 20 seconden bij, zodat je in de tijdnoodfase altijd tenminste die 20 seconden per zet hebt.

F.G...


Frans Groeneweg had wit tegen Jan Zoorob. Het werd een positionele partij waarin Frans volgens Fritz vrijwel steeds licht voordeel had (0.5 - 1 pion). Halverwege was er een belangrijk moment want met een pionzet kon Jan daar de pionnenstelling van Frans aantasten. Bij de analyse na afloop van de partij bleek dat Frans die dreiging kon pareren, maar dat werd pas laat gevonden, dus het was niet zeker dat Frans dit tijdens de partij ook gevonden zou hebben. Volgens Fritz zou de stelling dan in evenwicht zijn geweest, maar Jan deed die pionzet niet. Frans probeerde de stukken klaar te zetten voor een koningsaanval, maar de koning van Jan ging er vandoor en Jan speelde een toren op h8. Omdat de koning van Frans op h1 stond, had Frans geen zin om pionnen op de koningsvleugel te ruilen. Frans schoof de pionnenstelling dicht en toen was er voor geen van beiden niets te beginnen.

Jan...verrast door Frans?


Gerard Turkenburg nam het met wit op tegen Ben Riksen. Ondanks droevige privéomstandigheden had Ben besloten om toch maar te komen schaken. De partij werd een snelle remise.

Gerard...nette remise tegen Ben


Theo van Zessen (wit) schreef over zijn partij tegen Hans Schrumpf. Hans speelde een gewaagde opening die zeker bij zijn scherpe stijl past. Theo deed het niet op zijn sterkst, won wel een pion, maar Hans kreeg met zijn loperpaar en agressieve centrumpionnen de nodige pressie. Op het kritieke moment dacht Hans een pion te kunnen heroveren, maar dat faalde nog op een paardvork van Theo en het mat-achter-de-paaltjesmotief. Na dit te hebben overzien verloor Hans een toren en een loper en moest opgeven. Hij had zeker meer in handen gehad. Een spannende partij.

Hans...agressie en pressie (maar Theo wint)


Jan Brand had wit tegen Arnold van der Kammen. Arnold liet de schaakstukken spreken. "Zeg c-pion zou jij niet eens naar voren gaan?" "Maar mijn koningin, als het witte leger e4 speelt, dan gaat tegenwoordig toch de d-pion naar voren?" "Het is tijd voor verandering." Met een zucht ging de c-pion naar c5. Na e5 van wit moest de zwarte e-pion naar e6. Na c4 van wit en exd5 van zwart, speelde wit cxd5. Nu kwam de d-pion op d6 het geheel gezelschap houden. Tot zijn verbazing bleef het pionnetje op c5 ongeslagen staan. Sterker nog, op het moment van opgave stond het zwarte pionnetje er nog steeds. Let wel, wit gaf zich gewonnen. Moraal van het verhaal? Durf eens wat anders te doen. Ge zult zien dat het je nog best meevalt wat het uiteindelijke resultaat is!

Jan versus Arnold...


Jaap van Loenen had wit tegen Jan Krabbendam. Het werd remise.

Jaap...prestatie van formaat tegen de nieuwe clubkampioen Jan!


Diego Kaersenhout speelde met wit tegen Jan Verveen. Jan schreef dat het een opening werd die momenteel populair is. 1. e4 - e5 2. d4 - exd5 3. c3 Jan neemt deze pion echter niet. Maar Diego ontwikkelt toch enige druk. Na wat stukken afruilen werd een gelijkwaardige stand bereikt. Echter, Jan laat zijn dame in staan en geeft direct daarna op.

Diego pakt Jan!


Hassel Kroes opende met 1. d4 tegen Jan Hennevanger  Na een lange rokade van Jan kon Hassel druk uitoefenen op de linkerflank. Jan wist echter de strijd te verleggen naar de rechterflank. Na wat uitruilen van pionnen en uiteindelijk van de dames werd besloten tot een remise.

Hassel en Jan remise onder het goedkeurend oog van de
clubkampioen...


Dan nu het verhaal van Freerk. Net als aan het begin van het seizoen had Freerk geen tegenstander. De vorige keer heeft hij toen de tijd maar vol gemaakt door een lang stuk te schrijven over niets, En dat "niets" zeggende stuk was 2 bladzijden lang. Vorige week was de partij van Freerk tegen Gerard al om 9 uur afgelopen, waarna Freerk besloot de resterende tijd te gebruiken om 3 kantjes tekst te schrijven. Naar aanleiding daarvan verzuchtte Frans dat het Freerk verboden moest worden om voor 11 uur remise te accepteren en dat het wedstrijdreglement daartoe moest worden aangepast. Maar voor "geen tegenstander" was er nog geen voorstel geformuleerd zodat Frans de komende week weer flink aan de bak kan.

Frans...lekker aan de bak


Freerk begon te schrijven tussen de borden waar David en John aan de tweede partij van de bekerfinale begonnen en Hans Schrumpf tegen e4 antwoordde met het Lettisch gambiet. Dat laatste is een opening voor echte mannen en Freerk zal het dan ook nooit spelen. David zag Hans zo beginnen en als vader van een kind voelde hij zich kennelijk verplicht te laten zien dat ook hij een man is  en hij beantwoordde het d4 van John met het strijdlustige Albins tegengambiet.

Bij al het strijdgewoel om hem heen kreeg Freerk (uit wellicht de geestelijke wereld) de gedachte dat "alleen" hetzelfde klinkt als "al-een". Geen tegenstander hebben is misschien wel een gunstige gelegenheid te komen tot het Al-Ene. "Tot het Al-Ene" was ooit de titel van een boek van de Nederlandse literator Nico van Suchtelen, die ook een lange tijd populaire vertaling van de Ethica van Spinoza schreef. Een beetje mystiek was die wel , maar dat kon Freerk best bekoren. Sindsdien zijn er meer "wetenschappelijke" vertalingen van de Ethica verschenen, onder meer van onze medeschaker Henri Krop (Overschie). Die is niet dom, deze Henri.

Waar "geen tegenstander" Freerk de vorige keer inspireerde tot een beschouwing over het Niets, was hij nu aangeland bij het  Al-Ene en dat is toch wel Alles.

In zijn studententijd was Freerk nog een tijdje Marxist. De belangrijkste filosoof van het Marxisme was niet zoals je zou verwachten Marx, maar Hegel met zijn beruchte dialectiek en als Freerk het zich goed herinnert zijn  Alles en Niets voor Hegel geen zaken die elkaar uitsluiten maar juist op geheimzinnige wijze een eenheid vormen. Het is dus niet zo dat het Alles of Niets is.

Voor de lezers die tegen alle verwachting nog niet afgehaakt hebben, wil Freerk opmerken dat de stijl van Hans tegen Theo hem wel het gevoel gaf van Alles of Niets. Hij gaf Theo de gelegenheid  tot kwaliteitswinst, maar Theo zag daar liever van af.

Palingboer Lou...
Het boeddhistische symbool voor het Niets is de Nul.  Toen David nog al laat arriveerde grapte John dat als David niet was komen opdagen John de partij geclaimd had en David een nul aan zijn broek had gekregen. "Een nul krijg ik vanavond toch wel" grapte David terug. De stijl van David heeft toch ook wel iets van Alles of Niets. Van remise wil hij zelden iets weten en met de vlag op vallen blijft hij op winst spelen. Ondertussen zei Theo tegen David dat hij ditmaal de beker maar moest winnen. Per slot van rekening had John hem vorige keer al gewonnen. Bij Freerk kwam de uitspraak  van Jezus boven: "Bent U in staat de beker te drinken die ik moet drinken?" Waarop Hans riposteerde met " Heeft Jezus eigenlijk ook wel eens iets zinnigs gezegd?  Heeft hij eigenlijk wel eens gewerkt?" Dat heeft hij inderdaad, want hij was timmerman. Ook een timmerman kan het tot God brengen. "Een palingboer ook" merkte Jan Zoorob op, verwijzend naar Lou de Palingboer die althans een aantal vrouwen ervan wist te overtuigen dat hij de Messias was. Jongere lezers zal Lou de Palingboer niet veel zeggen. David had er nog nooit van gehoord, Destijds werd er nog al lacherig gedaan over Lou, maar is het geen vooroordeel dat een palingboer onze verlosser niet zou kunnen zijn. Lou had destijds zijn volgelingen onsterfelijkheid beloofd, maar toen ging hij zelf dood. Na enig nadenken was dat voor de volgelingen toch geen probleem. Leefde Lou niet in zijn volgelingen voort?  Was Lou niet in het Niets verdwenen en daardoor juist opgegaan in het Al-Ene en daarom voor altijd alom tegenwoordig?

Freerk??!
Freerk las even door wat hij geschreven had tot nu toe en kan zich voorstellen dat er lezers zijn  (als ondertussen niet iedereen heeft afgehaakt) die zeggen: "Kan Freerk niet beter voortaan wel een partij krijgen? Dan slaat hij minder wartaal uit." Ondertussen liet Theo tijdens de partij een verzuchting horen. "Theo in de stretch" grapten Freerk en Hans. Wat kan een verkeerde spelling toch leuk zijn. Arnold bleek van Jan Brand  gewonnen te hebben wat Freerk de uitspraak ontlokte: "Arnold is ons opkomend talent", om daarna te zeggen: "Hopelijk niet ons eeuwig talent". Uiteindelijk is zo'n man al 36. Nadat hij zijn 17e zet had uitgevoerd zei Hans tegen Freerk: "De stelling is geopend, net zoals destijds bij Mozes". Dat sloeg waarschijnlijk op het feit dat toen het volk Israël in de woestijn dreigde te verdrogen, Mozes met zijn staf op een rots sloeg waar vervolgens een waterstroom uit vloeide.

Freerk keek vervolgens even bij John en David en constateerde dat er dingen zijn die zijn bevattingsvermogen te boven gaan. Toen hij daarna weer naar de partij van Theo en Hans keek leek Hans zo hard op de rots geslagen te hebben dan zijn stelling helemaal was ondergelopen. Maagdenburg was daarbij vergeleken wel de Kalahariwoestijn. Ondertussen bleek dat Lou de Palingboer Jan Zoorob niet voldoende had geïnspireerd  om tegen Frans voordeel te bereiken. John van Baarle lijkt al die bovennatuurlijke inspiratie in het geheel niet nodig te hebben. Zoals hij tegen David opeens toeslag, sloeg Freerk met stomheid. En zo is de wintercompetitie weer ten einde.

Bij de stand is er niets veranderd: De prijswinnaars zijn Jan Krabbendam (110 punten), Theo van Zessen (109), Ben Riksen (103), Aad Juijn (100) en Jaap van Loenen (99)

Bij de prijswinnaars bij de clubratingvooruitgang is wel wat veranderd. Door zijn remise verloor Jan Zoorob ratingpunten en hij viel daardoor uit de top drie. De prijswinnaars zijn: Eric Emor, die zijn clubrating dit seizoen met 186 ELO-punten verbeterde. Hij wordt gevolgd door Piet Hofstee (+183) en nieuw in de top drie: Jaap van Loenen (+156).

De eindstand van de clubratinglijst is: Aad Juijn (2054), David van der Mast (2049), Jan Zoorob (2039), Theo van Zessen (1979), Ben Riksen (1940) en Piet Hofstee (1914).


Verslag/Fotografie: Frans Groeneweg
Sterschrijvers: Freerk Gerkema/Lou de palingboer/Arnold van der Kammen
Schaker van het jaar: Jan Krabbendam
Storyboard: Aad JuijnUITSLAGEN  10 juni
Frans Groeneweg
Jan Zoorob
 0.5 - 0.5
Gerard Turkenburg
Ben Riksen
 0.5 - 0.5
Theo van Zessen
Hans Schrumpf
   1  -  0
Jan Brand
Arnold van der Kammen
   0  -  1
Jaap van Loenen
Jan Krabbendam
 0.5 - 0.5
Diego Kaersenhout
Jan Verveen
   1  -  0
Hassel Kroes
Jan Hennevanger
 0.5 - 0.5Interne Beker


John van Baarle
David van der Mast
   1  -  0Geen Tegenstander


Freerk Gerkema
EINDSTAND  WINTER  COMPETITIE   2012 - 2013
Naam
Punten
%
1
½
0
Jan Krabbendam
110
65
8
10
2
Theo van Zessen
109
63,6
11
6
5
Ben Riksen
103
55,8
8
13
5
Aad Juijn
100
68,2
6
3
2
Jaap van Loenen
99
57,5
7
9
4
David van der Mast
97
56,3
6
6
4
Hans Schrumpf
97
50
10
4
10
Frans Groeneweg
97
47,5
4
11
5
Jan Verveen
96
55,3
8
5
6
Ron van Vuuren
95
57,1
5
6
3
Piet Hofstee
92
70
4
6
0
Eric Emor
92
55,3
6
9
4
Arnold van der Kammen
92
52,8
6
7
5
Gerard Turkenburg
92
44,4
5
14
8
Jan Brand
89
40,4
3
15
8
Jan Zoorob
88
75
5
5
0
Freek Gerkema
87
36,5
5
9
12
Jan Hennevanger
84
37,5
5
5
10
Marco Zwanenburg
83
55
4
3
3
Diego Kaersenhout
83
50
8
0
8
Andries Schukking
81
45,8
4
3
5
Ronald Lemmen
80
75
2
2
0
Elise Juijn
80
50
0
2
0
Ruud v.d. Linden
79
45
3
3
4
Nick Wiegman
78
42,9
1
4
2
F.G. Maas
78
33,3
0
2
1
Dick Vons
76
37,5
2
2
4
Hassel Kroes
75
36,8
6
2
11
Leo Pletikosic
72
33,3
1
2
3
Gerrit van der Most
71
42,9
2
2
3
Leo Franken
67
50
0
1
0
Nick Rotmeyer
65
14,2
1
0
6
Hans Brinkman
65
0
0
0
1


EINDSTAND  CLUBRATINGLIJST   2012 - 2013

CLUB
RATING
Aad Juijn
2054
David van der Mast
2049
Jan Zoorob
2039
Theo van Zessen
1979
Ben Riksen
1940
Piet Hofstee
1914
Elise Juijn
1887
Frans Groeneweg
1852
Ronald Lemmen
1836
Freerk Gerkema
1710
Andries Schukking
1705
Gerard Turkenburg
1703
Eric Emor
1637
Hans Schrumpf
1598
Dick Vons
1572
Ruud v.d. Linden
1565
Arnold van der Kammen
1563
F.G. Maas
1483
Marco Zwanenburg
1445
Jan Brand
1437
Leo Pletikosic
1412
Jan Krabbendam
1396
Gerrit van der Most
1395
Ron van Vuuren
1394
Nick Wiegman
1386
Jaap van Loenen
1187
Jan Verveen
1097
Diego Kaersenhout
1023
Hassel Kroes
1003
Leo Franken
  962
Jan Hennevanger
  950
Nick Rotmeyer
  750
Hans Brinkman
  584


EINDSTAND  RATING  VOORUITGANG  2012 - 2013

BEGIN
CLUB
RATING
Rating
vorige
week
CLUB
RATING
 NU
Vooruitgang
t.o.v.
beginrating
Eric Emor
1451
1637
1637
186
Piet Hofstee
1731
1914
1914
183
Jaap van Loenen
1031
1154
1187
156
Ron van Vuuren
1247
1394
1394
147
Jan Zoorob
1904
2070
2039
135
Jan Krabbendam
1264
1429
1396
132
Diego Kaersenhout
  900
944
1023
123
Hassel Kroes
  900
1013
1003
103
Hans Schrumpf
1508
1608
1598
90
Marco Zwanenburg
1363
1445
1445
82
Elise Juijn
1845
1887
1887
42
Theo van Zessen
1956
1969
1979
23
Ronald Lemmen
1817
1836
1836
19
Leo Franken
  951
  962
  962
11
Arnold van der Kammen
1562
1518
1563
1
Gerrit van der Most
1400
1395
1395
-5
Hans Brinkmam
600
584
584
-16
Ben Riksen
1966
1976
1940
-26
Aad Juijn
2082
2054
2054
-28
Frans Groeneweg
1885
1821
1852
-33
Andries Schukking
1741
1705
1705
-36
Gerard Turkenburg
1742
1667
1703
-39
David van der Mast
2096
2083
2049
-47
Nick Wiegman
1440
1386
1386
-54
Ruud v.d. Linden
1639
1565
1565
-74
Dick Vons
1646
1572
1572
-74
F.G. Maas
1558
1483
1483
-75
Nick Rotmeyer
  832
  750
  750
-82
Jan Verveen
1193
1176
1097
-96
Jan Hennevanger
1060
  940
  950
-110
Leo Pletikosic
1559
1412
1412
-147
Freerk Gerkema
1941
1710
1710
-231
Jan Brand
1734
1482
1437
-297