woensdag 29 februari 2012

Clubblad?...toch weer voorzichtig Euwe...en natuurlijk weer Arnold en Freerk!

VERSLAG  INTERNE  COMPETITIE  27  FEBRUARI

Belangrijke mededeling: We hebben nu zo'n anderhalf jaar ervaring met de nieuwe website zoals die door onze webmaster Aad Juijn is opgezet. In de nieuwe situatie staat er van alle gebeurtenissen binnen enkele dagen een verslag met foto's en humor op de website. Natuurlijk zijn er ook leden die geen toegang tot de website hebben. Daarom  is er iedere clubavond een printje van alle verslagen. Nu de nieuwsvoorziening zo prima geregeld is, is er eigenlijk geen plaats meer voor een clubblad dat in hoofdzaak bestond uit een bundeling van soms maanden oude verslagen. In overleg met de redacteuren is daarom besloten om te stoppen met het clubblad.

Dit keer alleen 10 wedstrijden in de interne competitie. Er was een oneven aantal leden en Frans Maas had op eigen verzoek geen tegenstander.

...nog steeds actueel
Aad Juijn had wit tegen Frans Groeneweg. Frans kon het niet laten: hij zei tegen Aad dat volgens trainer Dolf Meijer eerst alle stukken ontwikkeld moesten worden plus de rokade en dat daarna pas een stuk voor de tweede keer gespeeld kon worden, precies zoals Euwe dat ook doceerde. Frans wist natuurlijk dat een agressieve gambiet speler als Aad het hiermee volslagen oneens is.

Frans wist dat hij zwart zou hebben tegen Aad en Frans had zich voorbereid. Hij gokte dat Aad in recordtempo een pion zou willen offeren en dan kon het wel eens het Morra-gambiet worden. Inderdaad: 1. e4 - c5 2. d4 - cxd4 3. c3 - dxc3 4. Pxc3 en Aad heeft een pion geofferd. Frans had die middag de partij tot en met de 11e zet van Aad op het bord gehad. Altijd prettig zo'n begin. Daarna werd er geknokt: Aad offerde een paard, Frans accepteerde het offer, maar Aad kon niet doorpakken, want dan zou Frans zijn dame geofferd hebben en materiaal voor blijven. Aad moest tevreden zijn met het stuk terug nemen. Wel had hij nu ook zijn pion terug. Hierna zette Aad een mataanval in. Frans kon dit opvangen en gelijktijdig zelf ook de koning van Aad bedreigen. Het was steeds erg scherp. Toen offerde Frans een stuk. Aad accepteerde het offer maar moest vervolgens afruilen en het stuk teruggeven. Uiteindelijk leverde dit een dubbeltoreneindspel op met beiden 5 pionnen. Aad wikkelde dit keurig af naar winst. Omdat dit een partij was waarin beiden agressief geknokt hadden en creatieve zetten hadden gedaan was Frans ondanks de nederlaag toch tevreden over de partij.  

Met den pionnen voorwaartsch en den stukken ten enen male gespeeld...
Zoo is schaaken een nuttige bezigheid voor jong en oud!  


Ben Riksen en David van der Mast hadden een Nimzo-Larsen opening. Omdat  Aad wel eens een lesje heeft gegeven kwam David goed uit de opening. Op de zevende zet ging Ben uit de theorie. David heeft volgens het computerprogramma 1.00 voorgestaan (de waarde van een pion), maar verzuimt het af te maken. Ben verdedigde goed en kwam 2 pionnen voor, terwijl David nog in diepe tijdnood verkeerde. Ben heeft het bekwaam afgemaakt. Complimenten!

Ben!...jij bent sterker dan je denkt!


Freerk Gerkema had wit tegen Theo van Zessen. Frans zei nog tegen Freerk toen de partij afgelopen was dat het niet verplicht was de twee kantjes vol te schrijven. Toch wel een geruststellende gedachte, zeker na een partij waarin Freerk met non-zetten en massaal afruilen weer eens een remisepartij zonder enige opwinding had bewerkstelligd. Dan is de situatie in Syrië waar de kogels je om de oren vliegen een stuk spannender, maar het is niet waarschijnlijk dat de mensen daar dat zouden prefereren boven een saaie remise. President  Assad behoort als Aleviet tot een vrijzinnige stroming binnen de Islam maar in zijn politieke opstelling is weinig tolerants en vrijzinnigs te ontdekken. Extreem gewelddadig en autoritair, iets anders kun je over zijn bewind niet zeggen. In een live uitgezonden toespraak op de tv zei hij dat hij de liefde die zijn volk voor hem koesterde nog beter zou proberen te beantwoorden. Hij leek dat nog oprecht te menen ook. Nee, in een bloedeloze remise lijkt het daar niet te eindigen. Na nu aangetoond te hebben dat een bloedeloze remise niet het ergste is wat je kan gebeuren, vraagt Freerk zich hierbij af wat onze vereniging kan doen om de vrede in een land als Syrië te bevorderen. Dat lijkt op het eerste gezicht erg weinig. Maar zoals Gandhi al aantoonde zijn bidden en vasten effectieve manieren om de vredesgedachte te promoten. Want het bewustzijn van alle mensen staat op mysterieuze wijze met elkaar in verbinding en als ieder van ons de eigen geest weet te pacificeren dient dat de wereldvrede. En hoe kunnen we dit als schakers dat beter kunnen doen dan afzien van agressieve gambieten en op het bord zoveel mogelijk wederzijds te ontwapenen en zoveel mogelijk materiaal van het bord te laten verdwijnen zoals met de kernwapens al lang had moeten gebeuren in de wereld. Maar waarschijnlijk denken nu onze schakers: als dit voorwaarde is om de wereldvrede te bereiken, dan toch maar een beetje oorlog van tijd tot tijd. Voor mensen die zich afvragen of Freerk wat hij geschreven heeft nu echt meent of niet: wat hij aan voorstellen over het schaken bracht natuurlijk niet. Een beetje plezierige opwinding tijdens de schaakpartij is echt niet schadelijk voor de wereldvrede. Maar het idee dat men de wereldvrede dient door de eigen geest te pacificeren, door je best te doen mensen die je gegriefd hebben te vergeven (zelfs als die een schaakpartij van je gewonnen hebben) en voor alle levende wezens of ze nu aardig voor je zijn of niet regelmatig te zeggen: "sabbe satta bhavantu sukkhitata" oftewel: "moge alle levende wezens gelukkig zijn en vrij zijn van smart", dat gelooft Freerk wel. Hiervoor een minuut per dag uittrekken is voorlopig voldoende. We zouden onze clubavonden kunnen beginnen door dit met zijn allen te doen. Maar of Hans Schrumpf op korte termijn hiertoe over te halen is moet worden betwijfeld. Freerk trekt daarom zijn voorstel maar in.

...je bent vast wel eens weggegeven door Hans!


Jan Brand schreef over zijn partij tegen Ronald Lemmen. Het werd een anti-Frans openingssysteem, met in elkaar geschoven stellingen. Omdat Ronald en Jan goed bevriend zijn, wilde er niemand overgaan tot broedermoord, terwijl alle stukken nog op het bord stonden, waarvan akte. Alle partijen toch tevreden!! Uw reporter vraagt zich af of beide heren vooraf wisten wat Freerk zou gaan schrijven en alvast het goede voorbeeld wilden geven.

Vredesduiven...


Gerard Turkenburg en Ruud van de Linden hadden een vlammende partij, waarin Gerard de winnende zet heeft gemist. Ruud speelde op het laatst in een hoog tempo en Gerard was zo stom om daarin mee te gaan toen hij dacht een kwaliteit en een pion te winnen. Ruud kon een tussenschaak geven en Gerard kon opgeven, jammer maar helaas.

...wij begrijpen...


Arnold van der Kammen en Eric Emor waren erg laat klaar met hun partij. Arnold had geen puf meer om een literaire bijdrage te leveren en stuurde dit de volgende dag in.

...Bacon
De grote Engelse filosoof en staatsman Francis Bacon zei in 1612:
“De juiste tijd kiezen is tijd besparen”.
Grootmeester John Nunn heeft ooit het volgende diepzinnige advies over tijdnood gegeven: “kom niet in tijdnood”.
In de schaakpsychologie worden er diverse oorzaken aangewezen voor in tijdnood raken:

-  besluiteloosheid (advies: meer op intuïtie vertrouwen),
-  je zorgen maken over erg kleine nadeeltjes (advies: maak je dit inzicht eigen),
-  de klok als excuus gebruiken voor verlies (advies: meer ervaring opdoen en sterker leren schaken, geen excuses zoeken).
Tijdnood wordt dan ook gezien als het gevolg van psychologische kwesties zoals een gebrek aan besluitvaardigheid en een gebrek aan zelfmanagement.
Ikzelf ben geen speler die regelmatig in tijdnood raakt. Toch raakte ik in deze partij in hevige tijdnood.  Was het een gebrek aan besluitvaardigheid? Bij deze besluit ik vaardig dat datgene geenszins het geval was. Tijdens de partij was ik telkenmale bezig om de beste zet te vinden in plaats van de goede zet. In de meeste partijen die ik speel zoek ik naar de goede zet wat betekend dat ik zeeën van tijd over houd. De keerzijde daarvan is dat mijn interpretatie van goede zetten met enige regelmaat ernstig ter discussie gesteld worden door mijn eerbiedwaardige tegenstanders.
Het aldus op zoek gaan naar de beste zet, en die ook vinden, maakt dat de tegenstander deze minder snel ter discussie gaat stellen. Een beetje tegenstander gaat dan ook op zoek naar de beste zet waardoor de stelling en de tijd gelijk opgaan. Maar helaas, vanavond trof ik de eigenzinnige vriendelijke Eric Emor als mijn opponent. Eric liet zich niet van de wijs brengen en speelde uiteraard enkele beste zetten maar vooral veel goede zetten. Gevolg: Eric kwam niet in tijdnood. Nu komt het stukje zelfmanagement naar boven drijven. Eric liet een staaltje zelfmanagement zien. Ikzelf daarentegen bleef stug volhouden met waar ik mee bezig was: het zoeken naar die beste vermaledijde zet! Had ik mijzelf beter gemanaged dan was ik met een grote aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid teruggevallen naar het zoeken naar de goede zet.
Heb ik na mijn verlies de klok gebruikt als excuus? Als mens en als schaker kan ik natuurlijk niet anders.  Toegeven dat je gefaald hebt is een kunst die de mens slechts op weinige momenten zichzelf toestaat. De klok als onzijdig instrument is een slachtoffer van wereldformaat. De klok weet zelf ook: Tijd heelt alle wonden! Ook weet de klok dat het verwijt uiteindelijk verloren en vergeten zal raken in de vergetelheid der tijd.
Wat het verlies zuur maakt is het feit dat ik mijzelf geconfronteerd zag met het feit dat ik van mijzelf heb verloren. Tenslotte was ikzelf degene die zo koppig bleef om te blijven zoeken naar die ene absoluut winnende twee uitroeptekens waard zijnde zet.
Dat Eric gewonnen heeft is een terechte uitslag. Ikzelf kon moeilijk mijn twee minuten in stand blijven houden tegenover de 27 minuten van Eric. Wat Eric siert is dat hij niet op de vlag is gaan spelen maar steeds is blijven zoeken naar winst.
En ziedaar: Wie zoekt, zal vinden!
Waarom het dan geldt in “slechts” het winnen van de partij door Eric en niet voor mij door het vinden van de beste zet op de meest cruciale momenten? Simpel: Ik speelde tegen twee tegenstanders: Eric Emor en de ultieme supergrootmeester: de KLOK!

...dat scheelt inderdaad een hoop tijd!


Bij de partij tussen Jan Hennevanger en Ron van Vuuren was er een loperruil op g7, waarna enkele zetten later het paard van Ron kwam vast te staan op c8. Jan zette de aanval in. Ron wist het paard echter vrij te krijgen. De aanval zette niet door waarna er tot remise werd besloten.

...da's vreemd...


...onze eigen Neerlandicus...


Nick Rotmeyer en Jan Verveen hadden een rustige opbouw. Daarna ging Nick de koningsvleugel fors aanvallen. Door middel van offers probeerde hij de stelling kapot te krijgen wat goed lukte. Echter, de aanval kon door Jan gepareerd worden en omgezet in een tegenaanval welke resulteerde in het mat zetten van de koning van Nick. Opmerking van uw reporter: Nick, je hebt agressief met offers aangevallen, Aad Juijn zal trots op je zijn.

...?


Verder won Dick Vons van Hans Schrumpf en Marco Zwanenburg won van Jan Krabbendam.

...!


...daarom doe ik er niet zo vaak een bij Hans!


In de ratinglijst is  Aad Juijn door de 2100-grens gebroken: hij heeft nu een clubrating van 2138. Prima gedaan!! Er zijn drie achtervolgers met een rating rond de 2000: David van der Mast heeft door zijn nederlaag een forse stap terug gedaan en heeft nu 2001. Daar tegenover heeft Ben Riksen door van David te winnen precies zo'n stap vooruit gezet en hij heeft nu 2000. Frans Groeneweg is door zijn nederlaag tegen Aad net uit het rijtje 2000-plussers gevallen: nu 1997.

In de stand staat Freerk Gerkema nog bovenaan in het van rijtje potentiële prijswinnaars. Hij heeft 81 punten. Aad Juijn is dichterbij gekomen en staat nu tweede met 78 punten. Frans Groeneweg heeft ook 78 punten, Theo van Zessen volgt met 72 punten en nieuw in het rijtje is Ben Riksen ook met 72 punten.

Bij de ratingvooruitgang behoort David van der Mast niet meer bij de potentiële prijswinnaars. Freerk Gerkema staat nog steeds eerste. Zijn clubrating is dit seizoen 220 punten vooruitgegaan. Leo Pletikosic volgt met 214 punten. Hoewel zij niet speelde staat Michelle Juijn weer in dit rijtje met 168 punten vooruitgang.

Verslag/Foto’s: Frans Groeneweg
Sterschrijvers: Arnold van der Kammen/Freerk Gerkema
Storyboard: Aad Juijn


UITSLAGEN  27 februari
Aad Juijn
Frans Groeneweg
   1  -  0
Ben Riksen
David van der Mast
   1  -  0
Ronald Lemmen
Jan Brand
 0.5 - 0.5
Gerard Turkenburg
Ruud van der Linden
   0  -  1
Arnold van der Kammen
Eric Emor
   0  -  1
Hans Schrumpf
Dick Vons
   0  -  1
Jan Krabbendam
Marco Zwanenburg
   0  -  1
Jan Hennevanger
Ron van Vuuren
 0.5 - 0.5
Nick Rotmeyer
Jan Verveen
   0  -  1
Freerk Gerkema
Theo van Zessen
 0.5 - 0.5Geen Tegenstander


Frans MaasSTAND  WINTER  COMPETITIE  28 februari

Naam
Punten
%
1
½
0
Freerk Gerkema
81
67,6
8
7
2
Aad Juijn
78
72,2
6
1
2
Frans Groeneweg
78
66,7
6
4
2
Theo van Zessen
72
56,7
5
7
3
Ben Riksen
72
52,6
6
8
5
Leo Pletikosic
69
77,8
7
0
2
Michelle Juijn
69
56,3
7
4
5
David van der Mast
68
65
5
3
2
Jan Brand
68
50
2
11
2
Gerard Turkenburg
67
53,8
5
4
4
Jan Krabbendam
67
50
7
3
7
Nick Wiegman
66
53,6
7
1
6
Jan Verveen
63
50
3
5
3
Ruud v.d. Linden
62
55,6
4
2
3
Marco Zwanenburg
61
80
4
0
1
Ron van Vuuren
61
50
2
6
2
Eric Emor
61
44,1
3
9
5
Frans Maas
59
66,7
1
2
0
Elise Juijn
59
43,8
2
3
3
Arnold van der Kammen
59
41,7
3
4
5
Jan Hennevanger
57
45,5
3
4
4
Dick Vons
56
62,5
2
1
1
Jaap van Loenen
56
32,1
2
5
7
Ronald Lemmen
53
33,3
0
4
2
Andries Schukking
53
29,2
3
1
8
Arthur Barendregt
53
0
0
0
1
Yvo van der Hoek
50
75
1
1
0
Hans Schrumpf
50
25
3
3
12
Leo Franken
48
50
0
2
0
Nick Rotmeyer
46
16,7
1
1
7
RATINGLIJST      28 februari    w krijgt wit

w/z
CLUB
RATING
Laatste vier tegenstanders
"Nieuwe" tegenstanders komen links
Aad Juijn
z
2138
Groene
Juijn E
Riksen
Mast
David van der Mast
2w
2001
Riksen
Groene
Gerkem
Juijn A
Ben Riksen
w
2000
Mast
Emor
Turken
Gerkem
Frans Groeneweg
2w
1997
Juijn A
Juijn E
Gerkem
Mast
Freerk Gerkema
z
1945
Zessen
Turken
Brand
Groene
Theo van Zessen
w
1923
Gerkem
Brand
Schukk
Riksen
Jan Brand
z
1778
Lemmen
Schukk
Gerkema
Zesse
Elise Juijn

1770
Groene
Juijn A
Gerke
Brand
Andries Schukking

1760
Brand
Gerkem
Zessen
Riksen
Ruud v.d. Linden
w
1759
Turken
Schrum
Barendr
Brand
Ronald Lemmen

1740
Brand
Riksen
Emor
Zesse
Gerard Turkenburg
z
1646
Linden
Gerkem
Kammen
Riksen
Eric Emor
w
1642
Kammen
Riksen
Vons
Turken
Arthur Barendregt
z
1639
LindenFrans Maas
w
1610
Wiegman
Schrum
Kammen

Dick Vons

1577
Schrump
Emor
Zwanen
Wiegma
Leo Pletikosic
z
1550
Zwanen
Emor
Wiegm
Juijn M
Marco Zwanenburg
w
1529
Krabbe
Pletik
Juijn M
Vons
Nick Wiegman

1509
Maas
Krabbe
Schrum
Juijn M
Arnold van der Kammen

1493
Emor
Turken
Juijn M
Schrum
Hans Schrumpf

1288
Vons
Linden
Hennev
Wiegm
Yvo van der Hoek

1274
Vuuren
Loen Ja


Michelle Juijn

1235
Krabbe
LoenJa
Hennev
Kammen
Jan Krabbendam
z
1235
Zwanen
Juijn M
Wiegm
Loen Ja
Ron van Vuuren

1213
Hennev
Hoek
Emor
Loen Ja
Jan Verveen
w
1192
Rotme
Loen Ja
Hennev
Krabben
Jan Hennevanger
z
1066
Vuuren
Schrum
Juijn M
LoenJa
Jaap van Loenen
2z
1054
Verveen
Juijn M
Krabbe
Hennev
Leo Franken

951
Rotmey
Hennev


Nick Rotmeyer
z
907
Verveen
Loen Ja
Franken
Juijn M
RATING  VOORUITGANG 28 februari

BEGIN
CLUB
RATING
Rating
vorige
week
CLUB
RATING
NU
Vooruitgang
t.o.v.
beginrating
Freerk Gerkema
1725
1949
1945
220
Leo Pletikosic
1336
1550
1550
214
Michelle Juijn
1067
1235
1235
168
Gerard Turkenburg
1489
1694
1646
157
David van der Mast
1854
2070
2001
147
Jan Hennevanger
937
1040
1066
129
Marco Zwanenburg
1428
1511
1529
101
Frans Groeneweg
1910
2039
1997
87
Aad Juijn
2054
2096
2138
84
Dick Vons
1494
1558
1577
83
Arthur Barendregt
1566
1639
1639
73
Jan Krabbendam
1163
1253
1235
72
Frans Maas
1573
1610
1610
37
Ruud v.d. Linden
1740
1711
1759
19
Yvo van der Hoek
1255
1274
1274
19
Elise Juijn
1760
1770
1770
10
Leo Franken
950
951
951
1
Jan Verveen
1195
1172
1192
-3
Theo van Zessen
1929
1919
1923
-6
Ron van Vuuren
1259
1239
1213
-46
Nick Wiegman
1556
1509
1509
-47
Jan Brand
1849
1786
1778
-71
Ronald Lemmen
1820
1732
1740
-80
Ben Riksen
2084
1931
2000
-84
Jaap van Loenen
1188
1054
1054
-134
Nick Rotmeyer
1066
927
907
-159
Andries Schukking
1935
1760
1760
-175
Arnold van der Kammen
1670
1533
1493
-177
Eric Emor
1827
1602
1642
-185
Hans Schrumpf
1665
1307
1288
-377