woensdag 6 maart 2013

Afgebroken partij! Aad valt van geloof...en Katholicisme voor dummies...INTERNE  COMPETITIE  4  MAART

Er waren 6 partijen in de interne competitie. Daarnaast speelde ons viertal thuis en werd er een wedstrijd van het eerste team bij ons vooruit gespeeld.  Omdat het een wedstrijd van het eerste team betrof was Frans Maas wedstrijdleider. Daarnaast hield Frans Groeneweg als teamleider van het vierde alle wedstrijden in de gaten. Helaas had Ruud van der Linden geen tegenstander.

...afgebroken
Diegenen die al lang lid zijn kennen nog het verschijnsel uit een ver verleden: afgebroken partijen. Sinds het  RSB reglement veranderd is komt dit niet meer voor. Maar nu wel: Nick Rotmeyer speelde tegen Diego Kaersenhout. Nick had de taxi om 10 uur besteld. Helaas kwam de taxi een half uur vroeger. Dus afbreken en de volgende keer uitspelen.


Nick vs Diego...afgebroken partij!


Omdat het viertal speelde en omdat er nogal wat leden afwezig waren, was de indeling moeilijk. Frans moest Jan Brand indelen tegen Jaap van Loenen. Frans zat er mee: wat vervelend voor Jaap om tegen zo'n veel sterkere speler te moeten spelen. Jan (zwart) schrijft dat het een Franse doorschuifvariant werd, Jaap speelde de opening, het middenspel en het eindspel erg goed. Zelfs met een pion achter. Remise!!! Uitstekend gedaan Jaap. Jan is nog steeds op weg om remisekoning te worden, maar dit keer zal remise niet het doel van Jan zijn geweest. Jaap scoort veel ELO punten!

Jaap...topprestatie!!


Theo van Zessen (zwart) schrijft over zijn partij tegen Aad Juijn. Aad kiest een minder bekende, voor hem ongebruikelijke opening (1.d4!?), die hij evenwel van te voren goed bestudeerd heeft. Daarmee raakt hij precies de zwakke plek van Theo. Theo kijkt al snel tegen een flinke ontwikkelingsachterstand aan, om maar te zwijgen over het tijdsverlies. Na 19 zetten is de positie van Theo totaal verloren. Aad voert de ene na de andere krachtzet uit, er is geen houden aan. Na een stukoffer mag Aad op de 21e zet een fraaie matzet op het bord brengen. Een walkover.

Aad...1.d4?????


Piet's pier...
Piet Hofstee (zwart) schreef dat hij tegen Hans Schrumpf koos voor de Taimanov verdediging van het Siciliaans, maar na het scherpe a la Tal 6. f4, verkoos Piet met d6 over te stappen naar de Scheveninger verdediging met paard op d7, wat meer ging lijken op een Najdorf variant. Op de bouwvallige pier trok Piet zich terug. Op de 16e zet had Hans zeer scherp f6 kunnen spelen. Weliswaar een pionoffer, maar initiatief. Na analyse bleek dat zwart zich toch staande had kunnen houden. Echter, Hans koos voor een zeer gewaagd stukoffer, hetgeen achteraf wegens de veerkracht van Piet's verdediging wel spannende opwindende taferelen opleverde. Op het laatst offerde Piet nog zijn dame. Maar het materiaal van Hans was dusdanig uitgedund dat Hans sportief opgaf. Uw reporter liep halverwege de partij langs het bord en zag de enorme toestanden die Hans gecreëerd had. Uw reporter zei tegen Hans: "Jij wordt waarschijnlijk geen remisekoning". Hans  gaf tevreden grijnzend aan dat hij het daar volledig mee eens was.

Piet geen hoge pet op van de HZPS'ers


Gerard Turkenburg (wit) schreef dat Gerrit van der Most een soort gambiet speelde en spel kreeg voor twee pionnen. Maar Gerard kon alles keepen. Nadat Gerrit er ook nog een stuk tegenaan gegooid had was het wel gedaan. Gerard won, het was wel een heel leuke partij.

Gerard legt ons nieuwe lid Gerrit uit "hoe een en ander werkt"


...blaadje dubbel?
Frans Groeneweg legt altijd papier neer waarop de schakers hun verslag van de partij kunnen schrijven. Sterschrijver Freerk Gerkema krijgt altijd een leeg blaadje dat hij aan beide kanten vol schrijft. Waarschijnlijk zat er een blaadje dubbel, want ineens had Freerk twee A-viertjes en dat kon hij niet laten liggen. Maar Freerk zei dat hij Frans niet al teveel wilde laten typen en daarom had hij maar drie kantjes vol geschreven! Freerk had zwart tegen Ben Riksen. Voor de derde keer mochten Freerk en Ben tegen elkaar. Een mooie gelegenheid om te kijken wie van hun tweeën het meest aangeslagen was door het aftreden van de paus. In het begin leek dit Ben te zijn want in het Cambridge Springs won Freerk simpel een pion. Maar toen begon hij maar wat te schuiven. Net toen hij zich begon af te vragen of Ben toch niet iets beter stond bood Ben remise aan. Geen van ons beiden leek nog echt tegen de stelling opgewassen, net zoals de paus zich niet meer tegen zijn taak voelde opgewassen. Net als de paus zijn ook Ben en Freerk niet meer de jongsten. De paus wil zich eigenlijk alleen nog maar met schrijven bezig houden en ook Freerk voelt zich meer aangetrokken tot het produceren van een beschouwing dan tot zich verdiepen in een partij. Maar om een beschouwing te geven moet er toch iets te beschouwen zin en dus zal Freerk gewoon moeten doorspelen. Niks terugtrekken, maar doorgaan tot de dood er op volgt zoals de pausen ook al eeuwen deden.

In een vorig verslag opperde Freerk dat Jan Zoorob voorgedragen zou moeten worden voor een zaligverklaring gevolgd door een heiligverklaring. In die mening is hij versterkt toen hij hoorde dat Jan de wedstrijdleider had gevraagd zijn partij tegen Freerk, waarin Freerk door de vlag was gegaan, alsnog remise te verklaren, omdat hem gebleken was dat de partij niet mee te winnen was geweest. In vliegende tijdnood was Freerk dit volledig ontgaan. Laat staan dat hij tijdens de partij gedacht had aan het claimen van remise. Recht op remise had hij dan ook geenszins, maar het aanbod van Jan heeft hij aanvaard. Jan lijkt dan ook de eerste schaker die in aanmerking komt voor het predicaat "heilig".

De Spaanse priester Ruy Lopez schijnt de Spaanse Opening te hebben bedacht, daarmee grote verdienste opbouwend voor de verrijking van het schaakspel. Maar hij is volgens zeggen een dubieuze, volstrekt corrupte figuur geweest. Naar Freerk meent te weten is Damiano ook een geestelijke geweest die een opening heeft bedacht en wel de op één na rampzaligste opening ooit (alleen het gekkenmat is erger). De Damiano gaat zo: 1. e4 - e5 2. Pf3 - f6??? John van Baarle speelt de Damiano verdediging wel eens in vluggertjes omdat hij een variant heeft bedacht waarvan je de weerlegging niet zo makkelijk ziet (een tijdje geleden heeft hij de weerlegging laten zien). Maar Damiano schijnt een heel nobele figuur te zijn geweest. Als schaker ben je eerder geneigd Ruy Lopez voor heiligverklaring voor te dragen, naar hij was wel een schurk. Dan toch maar liever Damiano.

...?!
Ook sommige pausen zijn regelrechte schurken geweest. Mensen die de serie over de Borgia's hebben gezien weten dat. Ook in het overigens zeer lezenswaardige boek "Katholicisme voor dummies" wordt dit volmondig toegegeven. En dat terwijl één van de pijlers van de katholieke leer is dat de paus onfeilbaar is. Dit werd hij overigens pas omstreeks 1870, hetgeen tot het nodige verzet heeft geleid. De zeer bekende katholieke priester Hans Küng waagde het in een boek deze onfeilbaarheid in twijfel te trekken. Omdat hij ook nog twijfelde of de maagdelijke geboorte van Jezus letterlijk (dus biologisch) moest worden opgevat, werd hem zijn leerbevoegdheid ontnomen door Joseph Ratzinger (inderdaad de huidige paus). Die was toen hoofd van de "Congregatie van de geloofsleer", wat een eufemisme is voor de Inquisitie. Maar dat woord wordt door de kerk liever niet meer gebruikt vanwege de brandstapels waarop de Inquisitie destijds de ketters liet terechtkomen. Er zijn mensen die de paus de titel "Grootinquisiteur" hebben gegeven. Dan moet je denken aan dat deel uit de "Gebroeders Karamazov" van de grote Russische schrijver Dostojewski waar Iwan Karamazov het verhaal "Christus en de Grootinquisiteur" vertelt. Jezus Christus komt terug in de Spaanse stad en wordt door de bevolking spontaan herkend als de wedergekomen Christus. Maar de bisschop merkt tot  zijn schrik dat Jezus oproept tot vrijheid en niet tot gehoorzaamheid aan het instituut van de Katholieke kerk. Omdat hij meent dat Jezus de mensen in de problemen brengt omdat de mensen die vrijheid volgens hem niet aankunnen, veroordeelde hij Jezus tot de brandstapel. Maar Jezus kijkt hem vol liefde aan en kust hem zwijgend op de mond. Geschrokken trekt de bisschop de veroordeling in maar gebiedt Jezus: "Ga weg en kom nooit meer terug. Dostojewski was lid van de Russische Orthodoxe kerk en haatte de Roomskatholieke kerk met een werkelijk dodelijke haat. Binnenkort wordt dit verhaal over  "Christus en de Grootinquisiteur" opgevoerd in de Paradijskerk in Rotterdam (Nieuwe Binnenweg). Van harte aanbevolen.

Freerk...schaker of schrijver?


Dat de Russisch Orthodoxe kerk toleranter zou zijn dan de Roomskatholieke kerk is een fabel. De meisjes van Pussy Riot kunnen daarover meepraten. Om over de uitspraken over de homobeweging maar te zwijgen. In tegenstelling tot wat veel mensen denken heeft de Roomskatholieke kerk de discriminatie en vervolging van homoseksuelen, die in vele delen van de wereld de kop op steekt, ten scherpste veroordeelt.

Omdat Ben en Freerk al snel tot remise kwamen en Frans per abuis twee in plaats van één A4-vellen voor Freerk had neergelegd is de beschouwing wel erg lang uitgevallen. Zoals het misschien wel lang zal duren tot uit de schoorsteen van het Vaticaan witte rook komt en we horen uitroepen: "Habemum Papam"!

Frans heeft inmiddels besloten dat hij Freerk niet mag beperken in zijn literaire beschouwingen. Daarom volgende week geen A4-tjes meer maar een heel blocnote. Het typen is eenvoudig opgelost: Frans heeft nu een scanner. Helaas wordt de website wel iets minder leesbaar.

In de stand zijn er nog dezelfde vijf potentiële prijswinnaars. Alleen scoorde de top drie weinig en daardoor klom Aad Juijn op van de vijfde plaats naar de tweede plaats. De volgorde is nu: Theo van Zessen (73 punten), Aad Juijn (71), Hans Schrumpf (71), Ben Riksen (70) en Jan Krabbendam (69). Maar Jaap van Loenen volgt op 1 punt.

Bij de drie potentiële prijswinnaars bij de ratingvooruitgang zijn grote veranderingen. Jaap van Loenen staat nu bovenaan, hij heeft zijn rating dit seizoen met 163 ELO-punten verbeterd. Tweede is Hans Schrumpf met +160. Derde is Piet Hofstee met + 126. Diego Kaersenhout is net uit de top drie gevallen (+121).

De clubratinglijst wordt aangevoerd door Aad Juijn (2149). Hij wordt gevolgd door David van der Mast (2067), Theo van Zessen (1955), Elise Juijn (1934), Ben Riksen (1914) en Jan Zoorob (1902). 

Verslag/Fotografie: Frans Groeneweg
Literator: Freerk Gerkema
Storyboard: Aad Juijn

UITSLAGEN  4 MAART
Hans Schrumpf
Piet Hofstee
   0  -  1
Gerard Turkenburg
Gerrit van der Most
   1  -  0
Jaap van Loenen
Jan Brand
 0.5 - 0.5
Diego Kaersenhout
Nick Rotmeyer
afgebroken
Ben Riksen
Freerk Gerkema
 0.5 - 0.5
Aad Juijn
Theo van Zessen
   1  -  0Geen Tegenstander


Ruud van der Linden

RSB


Frans Maas
David van der Mast

Ron van Vuuren
Jan Krabbendam

Jan Verveen
Jan Hennevanger

Frans Groeneweg

STAND  WINTER  COMPETITIE  6  MAART 2013
Naam
Punten
%
1
½
0
Theo van Zessen
73
63,3
8
3
4
Aad Juijn
71
78,6
4
3
0
Hans Schrumpf
71
60
7
4
4
Ben Riksen
70
55,3
6
9
4
Jan Krabbendam
69
58,3
4
6
2
Jaap van Loenen
68
60,7
5
7
2
Piet Hofstee
63
71,4
3
4
0
Gerard Turkenburg
63
47,1
3
10
4
Frans Groeneweg
63
45,8
2
7
3
Ron van Vuuren
62
58,3
2
3
1
David van der Mast
62
55,6
3
4
2
Jan Verveen
62
54,5
4
4
3
Freerk Gerkema
61
41,1
3
8
6
Diego Kaersenhout
60
66,7
6
0
3
Arnold van der Kammen
60
50
3
5
3
Eric Emor
59
50
3
6
3
Marco Zwanenburg
58
56,3
3
3
2
Andries Schukking
58
50
4
3
4
Jan Hennevanger
58
38,5
3
4
6
Ronald Lemmen
57
75
2
2
0
Nick Wiegman
56
50
1
4
1
Jan Brand
54
31,3
0
10
6
Elise Juijn
53
50
0
1
0
Dick Vons
53
41,7
2
1
3
Frans Maas
52
33,3
0
2
1
Ruud v.d. Linden
51
35,7
1
3
3
Gerrit van der Most
50
50
2
2
2
Leo Pletikosic
50
33,3
1
2
3
Jan Zoorob
46
50
0
2
0
Leo Franken
45
50
0
1
0
Hassel Kroes
45
27,2
3
0
8
Nick Rotmeyer
45
20
1
0
4
Yvo van der Hoek
44
0
0
0
0
Rachid Boukyoua
42
0
0
0
2CLUBRATINGLIJST   5 maart  w krijgt wit

w/z
CLUB
RATING
Laatste vier tegenstanders
"Nieuwe" tegenstanders komen links
Aad Juijn
z
2149
Zessen
Riksen
Mast
Groene
David van der Mast
w
2067
Juijn A
Riksen
Zessen
Gerke
Theo van Zessen
3w
1955
Juijn A
Riksen
Schuk
Groene
Elise Juijn
z
1934
RiksenBen Riksen
z
1914
Gerke
Juijn A
Zoorob
Zessen
Jan Zoorob

1902
Gerke
Riksen


Piet Hofstee
w
1857
Schrum
Lemmen
Schukk
Turken
Freerk Gerkema
w
1856
Riksen
Zoorob
Groene
Emor
Ronald Lemmen

1836
Schukk
Hofstee
Brand
Turkenb
Andries Schukking
w
1799
Lemmen
Groene
Zessen
Turkenb
Frans Groeneweg
2w
1766
Turken
Gerkema
Schukk
Juijn A
Gerard Turkenburg
z
1722
Most
Groene
Brand
Schrum
Hans Schrumpf
z
1668
Hofstee
Most
Turken
Riksen
Dick Vons

1628
Zwanen
Emor
Brand
Schrum
Eric Emor
z
1568
Brand
Most
Vons
Gerke
Ruud van der Linden
z
1520
Brand
Emor
Vuuren
Emor
Arnold van der Kammen
w
1486
Krabben
Most
Emor
Zwanen
Jan Brand
2w
1484
Loenen
Emor
Turken
Linden
Frans Maas
w
1483
Emor
Wiegm
Schrump

Gerrit van der Most

1473
Turken
Schrum
Emor
Zwanen
Nick Wiegman

1428
Pletikos
Verveen
Schrum
Kammen
Marco Zwanenburg
2z
1427
Vons
Most
Kammen
Krabben
Leo Pletikosic

1412
Vuuren
Wiegma
Loenen
Most
Yvo van der Hoek

1381
Ron van Vuuren

1357
Pletiko
Linden
Krabben
Emor
Jan Krabbendam

1250
Verveen
Loenen
Kammen
Hennev
Jan Verveen
w
1207
Krabben
Hennev
Wiegma
Kroes
Jaap van Loenen

1194
Brand
Kaersen
Krabben
Pletiko
Diego Kaersenhout
2z
1021
Rotmey
Loenen
Kroes
Bouky
Leo Franken
z
962
LoenenJan Hennevanger
z
955
Verveen
Kroes
Krabben
Verveen
Hassel Kroes
w
895
Rotme
Kaersen
Hennev
Verveen
Nick Rotmeyer
2z
758
Kaersen
Kroes
Kaersen
Kroes
Rachid Boukyoua

676
Kaersen
Loenen

RATING  VOORUITGANG  5 maart 2013

BEGIN
CLUB
RATING
Rating
vorige
week
CLUB
RATING
NU
Vooruitgang
t.o.v.
beginrating
Jaap van Loenen
1031
1154
1194
163
Hans Schrumpf
1508
1701
1668
160
Piet Hofstee
1731
1824
1857
126
Diego Kaersenhout
900
1021
1021
121
Eric Emor
1451
1568
1568
117
Ron van Vuuren
1247
1357
1357
110
Elise Juijn
1845
1934
1934
89
Gerrit van der Most
1400
1497
1473
73
Aad Juijn
2082
2117
2149
67
Marco Zwanenburg
1363
1427
1427
64
Andries Schukking
1741
1799
1799
58
Ronald Lemmen
1817
1836
1836
19
Jan Verveen
1193
1207
1207
14
Leo Franken
951
962
962
11
Yvo van der Hoek
1381
1381
1381
0
Theo van Zessen
1956
1987
1955
-1
Jan Zoorob
1904
1902
1902
-2
Hassel Kroes
900
895
895
-5
Nick Wiegman
1440
1428
1428
-12
Jan Krabbendam
1264
1250
1250
-14
Dick Vons
1646
1628
1628
-18
Gerard Turkenburg
1742
1698
1722
-20
Rachid Boukyoua
700
676
676
-24
David van der Mast
2096
2067
2067
-29
Ben Riksen
1966
1925
1914
-52
Nick Rotmeyer
832
758
758
-74
Frans Maas
1558
1483
1483
-75
Arnold van der Kammen
1562
1486
1486
-76
Freerk Gerkema
1941
1845
1856
-85
Jan Hennevanger
1060
955
955
-105
Frans Groeneweg
1885
1766
1766
-119
Ruud v.d. Linden
1639
1520
1520
-119
Leo Pletikosic
1559
1412
1412
-147
Jan Brand
1734
1524
1484
-250


Geen opmerkingen: