woensdag 13 maart 2013

"Lekker warm" en hier en daar 'n bui! Piet voelt nattigheid en Hans stijgt ver boven zichzelf uit...INTERNE  COMPETITIE  11  MAART

Dr. Hans Blokland...
links clubhuis bestuur?
Naast de thuiswedstrijd van het derde team waren er 7 wedstrijden in de interne competitie. Piet Hofstee (wit) en David van der Mast speelden de Cambridge Spring variant. Het werd ’n partij vol met hindernissen. Het was weer eens ouderwets bloedstollend heet in de speelzaal, de heren van het bezoekende CSV 2 smeekten bij wedstrijdleider Aad Juijn om daar verandering in aan te brengen. Het moge bekend zijn dat ons “verwarmingssysteem” een zogenaamd gesloten systeem omvat, m.a.w. het is of alles of niets. Lager zetten of iets dergelijks zit er (volgens Herman) stomweg niet in. Een aardige bijkomstigheid was dat één van de CSV 2 heren die enorm last van de warmte had, de voorzitter van CSV was, namelijk Dr. Hans Blokland: o.a. voormalig Europarlementariër. In het Europees Parlement was hij sinds 1994 lid van de commissie voor Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid en maakte zich daar o.a. hard voor milieuvriendelijke batterijen enz. Hans vroeg mij of dit wijkcentrum toevallig een links bestuur had…deze soort van verkwisting met energie kwam hem bekend voor en was hij tijdens een vakantie ook al eens in het voormalige Tjechoslowakije tegengekomen (verwarming ging niet uit in hotel tijdens de zomer, na klacht hierover stond het personeel verbaasd te kijken).

Piet versus David...
Aad besloot in al zijn wijsheid één van twee in de speelzaal aanwezige airco’s aan te zetten (en dat in de winter!). Aad koos voor de airco die het dichtst bij de deur is geposteerd. Het was onder deze airco waar Piet en David hun partij begonnen. Na verloop van ’n uurtje begon Piet nattigheid te voelen (en niet zo’n beetje ook), de airco lekte water of zoiets. Herman werd erbij geroepen, maar die zag geen andere oplossing dan de klassieke variant…dweilen en een emmer eronder zetten. Piet en David schoven ’n plaats naar de “veilige” muurkant (Arnold en Ruud speelden daar eerst, maar die waren inmiddels klaar met hun partij). Niet lang na deze verhuizing begon nu het plafond te lekken, en wederom precies boven Piet! Het gebeuren ontlokte Arnold tot de uitspraak dat dit wel heel symbolisch was voor de hoedanigheid waar HZPS zich dit RSB seizoen in bevind ( zie team 1 en 2). Piet en David verhuisden nu rigoureus naar de middenrij van de speelzaal, en daar bleef het gelukkig droog, een plaatselijke bui zullen we maar zeggen. Nu verder met de partij…David speelde twee varianten door elkaar, wat flexibel was. David zag een combinatie over het hoofd die tot mat had moeten leiden. Even later overzag Piet een zet waardoor David een stuk zou verliezen. Wanneer beiden niet tot scoren kunnen komen, dan is een remise voor beiden een remisère.

Piet ziet de "bui" al hangen...


Freerk verliest
van Theo...
Freerk Gerkema (zwart) schreef het volgende over zijn partij tegen Theo van Zessen. Vorige week schreef Freerk over bisschop Ruy Lopez die wel een schurk was maar de openingstheorie met de Spaanse opening heeft verrijkt. Reden voor Freerk om met zwart weer een keer voor het Spaans te kiezen, de Berlijnse muur. Met een paar agressieve  zetten met een toren leek Freerk een pion te winnen, maar toen begon hij na te denken en zoals Freerk in het dagelijks leven ook doet: dan schrikt hij terug omdat hij bang is dat hij iets overziet. Overigens had Theo zijn pion wel weer terug kunnen winnen en dan was de stelling onduidelijk geweest. Eenmaal weer op de terugtocht verviel Freerk van het ene probleem in het andere en zijn stelling leek hopeloos. Toen Theo het iets te agressief wilde afmaken deed Freerk met h5 toch weer een "geniale", althans  voor Theo onverwachte zet (het was overigens de enige zet waarmee hij niet mat ging). Daarna overzag Freerk weer een zet waarmee een onduidelijke stelling zou zijn ontstaan (al had hij het gevoel dat Theo dan nog beter stond). Kortom, Freerk wisselde "geniale" en krukzetten af, hetgeen hem bevestigde in de mening dat hij de grootste kruk onder de genieën is en het grootste genie onder de krukken.

Freerk iets met Maria,
maar Maria niets met Freerk...
Voor de partij hadden Theo en Freerk het er nog even over dat in de litanie van Maria voorkomt: "Ivoren Toren, bidt voor ons". Theo wist te vertellen dat RSR Ivoren Toren inderdaad een katholieke achtergrond had en dat de naam van de vereniging om die reden was gekozen. Na afloop van de partij hadden Freerk en Theo nog een discussie over Maria in de katholieke traditie. Daarin lijkt zij toch wel een rol van moedergodin te hebben gekregen waarbij voor veel gelovigen Maria welhaast een nog belangrijkere rol kreeg dan Jezus Christus zelf. In de Reformatie werd dat overboord gegooid en werd de devotie voor Maria zo ongeveer het ergste was waar een gelovige in kon vervallen. Tegenwoordig wordt in het protestantisme Maria weer geherwaardeerd. Als je de bijbel goed leest was de gezinsachtergrond van Jezus bepaald niet harmonisch.  Op een gegeven moment willen zijn ouders en broers en zussen hem ontvoeren omdat zij denken dat hij gek is geworden. Na zijn tragische en afgrijselijke dood gaat Maria de genialiteit van Jezus beseffen, en zijn broer Jacobus wordt de leider van de Jezusbeweging. En al vroeg in de geschiedenis van het christendom wordt Maria gepromoveerd tot Moeder Gods. In de volksdevotie wordt Maria als onbevlekt ontvangen beschouwd en zelfs als in de hemel opgenomen waar zij onze voorspraak zou zijn. Op een gegeven moment hebben pausen besloten deze devotie te sanctioneren. Dus tegenwoordig is de officiële leer dat Maria zonder zonde is geweest en ten hemel is opgevaren. Freerk moet toegeven dat hij wel iets met Maria heeft. De nederlaag tegen Theo heeft zij echter niet kunnen voorkomen.

Freerk...helaas


De voorzitter grijpt in...


Andries Schukking had wit tegen Hans Schrumpf. Er is geen verslag, maar Hans was bijzonder tevreden, want hij had met fraaie offers gewonnen.

Hans...ongekende prestatie


Andries...zeldzaam moment


Gerard Turkenburg (zwart) schreef over de partij tegen Eric Emor  dat het een Siciliaan werd met b3. Dit had Gerard nog niet eerder tegen gehad. Het leverde erg scherp spel op waarbij Eric als eerste een loper offerde. Daarna offerde Gerard een toren. Uiteindelijk leverde dit een kwaliteit voorsprong op voor Gerard. In het eindspel was remise nog mogelijk, maar Eric maakte een fout en verloor.

Gerard winst op Eric


Arnold van der Kammen (wit) schreef dat er een stelling ontstond waarbij hij een dame, een toren en paard had en Ruud van der Linden 2 torens, 2 paarden en een loper had. Een lastige partij waarbij Ruud een voor Arnold lastige pion op e2 kreeg. Uiteindelijk werkten de zwarte stukken zo goed samen dat wit er niet door heen kwam. Ruud zag op  de 33e zet een zeer fraai schijnoffer. Arnold had de keus: mat of de dame geven, spartelen en dan alsnog mat gaan. Ondanks dat ik verloren heb ben ik wel tevreden. Geen partij waarbij ik de beruchte blundra tactiek heb toegepast. Wie weet mag ik in een volgende partij denken aan een voorzichtige remise! Verzoek aan de wedstrijdleider: volgende partij graag tegen een remisekoningpretendent.

...en het werkt!


Jan Brand had wit tegen Nick Wiegman. In plaats van Jan versus Nick kan de partij ook gezien worden als meester versus leerling. Het werd een Slavische opening die overging in een Catalaan, zoals ze al zo vaak gespeeld hadden. Nick kwam hierbij onderontwikkeld  te staan in het middenspel. Dit werd ook zijn ondergang in het eindspel. Hierdoor won de meester van de leerling. Hierbij moet gezegd worden dat dit de eerste overwinning is voor Jan in deze interne competitie.

Jan...eerste winstpartij!


Jan Verveen schreef over de partij tegen Nick Rotmeyer dat de opening Italiaans was. Er werd snel geruild, waarna een eindspel ontstond met Jan toren en loper en Nick toren en paard en beiden 6 pionnen. Nick staat hierin wat beter daar zijn pionnen in het centrum staan en daar druk uit ontstaat. Helaas wil Nick de zaak forceren door zijn paard tegen de loper te ruilen. Deze ruil verzwakt de stelling van Nick zo erg dat verlies onontkoombaar is.

Nick ondanks verlies tegen Jan...optimistisch


In de stand deden Theo van Zessen en Hans Schrumpf goede zaken door hun overwinning. De vijf potentiële prijswinnaars zijn nog steeds dezelfde. De volgorde is: Theo van Zessen (78 punten), Hans Schrumpf (76), Aad Juijn (74), Jan Krabbendam (72) en Ben Riksen (72). Jaap van Loenen volgt echter op slechts 1 punt.

Ook bij de ratingvooruitgang zijn er nog dezelfde 3 potentiële prijswinnaars. Hans Schrumpf staat nu eerste met een ratingvooruitgang van 228 ELO-punten. Hij verdringt Jaap van Loenen van de eerste plaats. Jaap staat nu tweede met +163. Piet Hofstee is derde met +153. Diego Kaersenhout volgt met +121.

Bij de clubratinglijst is de volgorde: Aad Juijn (2149), David van der Mast (2040), Theo van Zessen (1991), Elise Juijn (1934), Ben Riksen (1914) en Jan Zoorob )1902). 

Verslag: Frans Groeneweg
Fotografie: Michelle Juijn
Sterschrijvers: Freerk Gerkema/Arnold van der Kammen
Storyboard: Aad Juijn UITSLAGEN  11 MAART
Piet Hofstee
David van der Mast
 0.5 - 0.5
Theo van Zessen
Freerk Gerkema
   1  -  0
Andries Schukking
Hans Schrumpf
   0  -  1
Eric Emor
Gerard Turkenburg
   0  -  1
Arnold van der Kammen
Ruud van der Linden
   0  -  1
Jan Brand
Nick Wiegman
   1  -  0
Jan Verveen
Nick Rotmeyer
   1  -  0RSB


Aad Juijn
Elise Juijn

Frans Groeneweg
Frans Maas

Dick Vons
Marco Zwanenburg

Ron van Vuuren
Jan Krabbendam

Jaap van Loenen
Jan Hennevanger

STAND  WINTER  COMPETITIE  12  MAART 2013
Naam
Punten
%
1
½
0
Theo van Zessen
78
65,6
9
3
4
Hans Schrumpf
76
62,5
8
4
4
Aad Juijn
74
78,6
4
3
0
Jan Krabbendam
72
58,3
4
6
2
Ben Riksen
72
55,3
6
9
4
Jaap van Loenen
71
60,7
5
7
2
Gerard Turkenburg
68
50
4
10
4
Jan Verveen
67
58,3
5
4
3
Piet Hofstee
66
68,8
3
5
0
Frans Groeneweg
66
45,8
2
7
3
Ron van Vuuren
65
58,3
2
3
1
David van der Mast
65
55
3
5
2
Diego Kaersenhout
62
66,7
6
0
3
Freerk Gerkema
62
38,9
3
8
7
Marco Zwanenburg
61
56,3
3
3
2
Arnold van der Kammen
61
45,8
3
5
4
Jan Hennevanger
61
38,5
3
4
6
Eric Emor
60
46,2
3
6
4
Ronald Lemmen
59
75
2
2
0
Andries Schukking
59
45,8
4
3
5
Jan Brand
59
35,3
1
10
6
Nick Wiegman
57
42,9
1
4
2
Elise Juijn
56
50
0
1
0
Ruud v.d. Linden
56
43,8
2
3
3
Dick Vons
56
41,7
2
1
3
Frans Maas
55
33,3
0
2
1
Gerrit van der Most
52
50
2
2
2
Leo Pletikosic
52
33,3
1
2
3
Jan Zoorob
48
50
0
2
0
Leo Franken
47
50
0
1
0
Hassel Kroes
47
27,2
3
0
8
Nick Rotmeyer
46
16,7
1
0
5
Yvo van der Hoek
46
0
0
0
0
CLUBRATINGLIJST      12 maart  w krijgt wit

w/z
CLUB
RATING
Laatste vier tegenstanders
"Nieuwe" tegenstanders komen links
Aad Juijn
z
2149
Zessen
Riksen
Mast
Groene
David van der Mast
2w
2040
Hofstee
Juijn A
Riksen
Zessen
Theo van Zessen
2w
1991
Gerkem
Juijn A
Riksen
Schuk
Elise Juijn
z
1934
RiksenBen Riksen
z
1914
Gerke
Juijn A
Zoorob
Zessen
Jan Zoorob

1902
Gerke
Riksen


Piet Hofstee

1884
Mast
Schrum
Lemmen
Schukk
Ronald Lemmen

1836
Schukk
Hofstee
Brand
Turkenb
Freerk Gerkema
2w
1820
Zessen
Riksen
Zoorob
Groene
Frans Groeneweg
2w
1766
Turken
Gerkema
Schukk
Juijn A
Gerard Turkenburg

1751
Emor
Most
Groene
Brand
Hans Schrumpf

1736
Schukk
Hofstee
Most
Turken
Andries Schukking

1731
Schrum
Lemmen
Groene
Zessen
Dick Vons

1628
Zwanen
Emor
Brand
Schrum
Ruud v.d. Linden

1565
Kammen
Brand
Emor
Vuuren
Eric Emor
2z
1539
Turken
Brand
Most
Vons
Jan Brand
w
1526
Wiegm
Loenen
Emor
Turken
Frans Maas
w
1483
Emor
Wiegm
Schrump

Gerrit van der Most

1473
Turken
Schrum
Emor
Zwanen
Arnold van der Kammen

1441
Linden
Krabben
Most
Emor
Marco Zwanenburg
2z
1427
Vons
Most
Kammen
Krabben
Leo Pletikosic

1412
Vuuren
Wiegma
Loenen
Most
Nick Wiegman
w
1386
Brand
Pletikos
Verveen
Schrum
Yvo van der Hoek

1381
Ron van Vuuren

1357
Pletiko
Linden
Krabben
Emor
Jan Krabbendam

1250
Verveen
Loenen
Kammen
Hennev
Jan Verveen

1213
Rotmey
Krabben
Hennev
Wiegma
Jaap van Loenen

1194
Brand
Kaersen
Krabben
Pletiko
Diego Kaersenhout
2z
1021
Rotmey
Loenen
Kroes
Bouky
Leo Franken
z
962
LoenenJan Hennevanger
z
955
Verveen
Kroes
Krabben
Verveen
Hassel Kroes
w
895
Rotme
Kaersen
Hennev
Verveen
Nick Rotmeyer
z
752
Verveen
Kaersen
Kroes
Kaersen
RATING  VOORUITGANG  12 maart 2013

BEGIN
CLUB
RATING
Rating
vorige
week
CLUB
RATING
NU
Vooruitgang
t.o.v.
beginrating
Hans Schrumpf
1508
1668
1736
228
Jaap van Loenen
1031
1194
1194
163
Piet Hofstee
1731
1857
1884
153
Diego Kaersenhout
900
1021
1021
121
Ron van Vuuren
1247
1357
1357
110
Elise Juijn
1845
1934
1934
89
Eric Emor
1451
1568
1539
88
Gerrit van der Most
1400
1473
1473
73
Aad Juijn
2082
2149
2149
67
Marco Zwanenburg
1363
1427
1427
64
Theo van Zessen
1956
1955
1991
35
Jan Verveen
1193
1207
1213
20
Ronald Lemmen
1817
1836
1836
19
Leo Franken
951
962
962
11
Gerard Turkenburg
1742
1722
1751
9
Yvo van der Hoek
1381
1381
1381
0
Jan Zoorob
1904
1902
1902
-2
Hassel Kroes
900
895
895
-5
Andries Schukking
1741
1799
1731
-10
Jan Krabbendam
1264
1250
1250
-14
Dick Vons
1646
1628
1628
-18
Ben Riksen
1966
1914
1914
-52
Nick Wiegman
1440
1428
1386
-54
David van der Mast
2096
2067
2040
-56
Ruud v.d. Linden
1639
1520
1565
-74
Frans Maas
1558
1483
1483
-75
Nick Rotmeyer
832
758
752
-80
Jan Hennevanger
1060
955
955
-105
Frans Groeneweg
1885
1766
1766
-119
Freerk Gerkema
1941
1856
1820
-121
Arnold van der Kammen
1562
1486
1441
-121
Leo Pletikosic
1559
1412
1412
-147
Jan Brand
1734
1484
1526
-208
Geen opmerkingen: