woensdag 23 oktober 2013

De verhuizing nadert! Arnold probeert remise te propageren! Piet: over "schaken" in Vlaardingen...INTERNE  COMPETITIE  21  OKTOBER

...en hapjes gratis!
De verhuizing nadert. Daarom nog een keer het programma.
- 28 oktober laatste avond in clubhuis zuid
- 4 november eerste avond in De Pionier, Lekstraat 26, 3114 JS Schiedam
- 11 november Openingstoernooi, snelschaken voor leden. Prijzen voor iedereen en hapjes. Gratis.

Weer een grote opkomst: 11 partijen in de interne competitie en een partij in de interne bekercompetitie.

Vorige week was onze Schiedamse zustervereniging Fianchetto "not amused" over de bijdrage van onze sterdichter. Verzoek aan alle lezers: "Neem de verhalen niet serieus, alle schrijvers proberen op hun eigen manier er iets van te maken". En er wordt geen censuur toegepast.

Dit keer waren beide sterschrijvers en de sterdichter actief, terwijl anderen ook hun bijdrage leverden. Sylvia Groeneweg had heel wat te typen. We beginnen weer met de grote verhalen.

Arnold van der Kammen had zwart  tegen Nick Wiegman. Arnold mailde het volgende (bij het begin van zijn verhaal dacht uw reporter: "Wat staat daar nu, is er een computerstoring?").
Mi, Ms, Ri, Rs, Is, Er, Es, Re, Ie, Ei, Mis, Sim, Rem, Ris, Mes, Mie, Mei, Eis, Mee, Rei, Ree, Ere, Emir, Riem, Mier, Mies, Sier, Meer, Reis, Mees, Rees, Emirs, Resem, Miese, Meier, Meers, Serie, Risee, Eiser, Misère, Meiers, Eremis, Remise!!!

Het idee was leuk maar wat viel het tegen hoeveel woorden er nog gemaakt kunnen worden met de letters uit het woord remise. Ook maar eens de regels erop nageslagen wanneer er in remise berust kan worden in het schaakspel. Deze zijn als volgt:

- Als beide spelers dat overeenkomen (doordat de ene speler onmiddellijk na een zet gedaan te hebben remise aanbiedt, en de andere speler hiermee akkoord gaat).
- Als de speler die aan zet is pat staat.
- Als zojuist voor de derde maal (of vaker) dezelfde stelling is ontstaan of op het punt staat te ontstaan met dezelfde speler aan zet, en de speler die aan zet is op grond hiervan remise opeist.
- Als in de laatste vijftig zetten geen stuk is geslagen en geen pion is verzet (vijftigzettenregel), en de speler die aan zet is op grond hiervan remise opeist, dan wel de speler die aan zet is aankondigt een zet te doen die deze situatie teweegbrengt.
- Als beide spelers de tegenstander op geen mogelijke wijze mat kunnen zetten (dode stelling).
- Als van beide spelers de vlag is gevallen en niet meer valt na te gaan wiens vlag het eerst viel.
- Als van één speler de vlag is gevallen en de ander geen reglementaire mogelijkheid meer heeft om mat te zetten.
- Als een arbiter een claim volgens artikel 10.2. honoreert; dit komt erop neer dat een speler met minder dan twee minuten op de klok voor de rest van de partij, remise kan claimen als hij vindt dat de tegenstander niet op redelijke wijze de tegenstander schaakmat probeert te zetten maar er slechts op uit is om met tijd te winnen.

In ons geval was de volgende regel van toepassing: Als beide spelers dat overeenkomen (doordat de ene speler onmiddellijk na een zet gedaan te hebben remise aanbiedt, en de andere speler hiermee akkoord gaat).

Evenwicht, daar gaat het om...
Na de 36e zet bood Nick remise aan. Ikzelf kon mij hier goed in vinden daar de stelling potdicht zat. Na de partij kwam Daniël van Loenen nog even bevestigen dat zowel de witte als de zwarte stukken zo optimaal staan dat slechts een discutabel offer de stelling kan open breken. Remise was in dit geval dus het beste.
Het lijkt erop alsof remise een gegeven is wat mij goed bevalt. De laatste drie partijen (tegen Jan Krabbendam, Marco Zwanenburg en nu Nick Wiegman) eindigden allen in remise.
Optimistisch gezien kan ik concluderen dat ik deze sterke tegenstanders tegen heb weten te houden. Pessimistisch gezien moet ik concluderen dat ik er niet in slaagde mijn tegenstanders te verslaan. Realistisch gezien speelden dan mijn tegenstanders en ikzelf even goed waardoor remise botweg de enig gerechtvaardigde uitslag is.
Zou je dan voorzichtig mogen concluderen dat diegene die zich na een seizoen remisekoning mag noemen uiteindelijk de meest evenwichtige partijen met de beste zetten heeft gespeeld? Waarschijnlijk niet. Hoe vaak gebeurt het wel niet dat een schaker uit een verloren stelling naar een remise schuift dankzij een fout van de tegenstander?
Karl Günther Hufnagel heeft in de jaren `60 van de 20e eeuw een fraai hoorspel gemaakt over REMISE. In een monoloog stort een oude man zijn hart uit over zijn eenzaam bestaan. Blind en aan de leunstoel gekluisterd moet hij de rest van zijn dagen zonder vrienden doorbrengen. Hij telt de stappen buiten in het trappenhuis, in zijn gedachten reproduceren zich gespeelde schaakpartijen van de eerste tot de laatste zet. Letters moeten in de plaats van getallen komen, opdat er betekenis zou ontstaan, monologiseert de oude man. Hij speelt de schaakpartijen met zichzelf tot aan de remise. Mocht je een stukje willen beluisteren uit dit hoorspel, klik dan hier. 
Zo zwaar als bovenstaand heb ik de partij tussen Nick en mijzelf niet ervaren. Overigens hoop ik dat ook Nick dat niet zo heeft ervaren. Gewoon een goede en ingewikkelde partij die naar mijn mening terecht in remise is geëindigd.

Nick en Arnold...remiseschuivers?


Sisyphus en zijn hobby...
Freerk Gerkema had zwart tegen Andries Schukking. Hier volgt het verhaal van Freerk. Andries tegen Freerk was aanvankelijk veel afruil. Toen hij ook niets meer wist te bedenken bood Freerk vroeg op de avond maar remise aan. Andries vond dat wel wat vroeg. Freerk kon toen kiezen om zijn stukken maar wat heen en weer te spelen. Dat had hij ook maar beter kunnen doen, maar hij besloot ook nog iets initiatiefrijks te doen. Dat was dan ook gelijk een blunder waarna Andries bekwaam afrondde. In de "Mythe van Sisyphus" beschrijft Camus het lot van Sisyphus, een figuur uit de Griekse mythologie, die om een of andere reden de goden vertoornd had waarna deze hem veroordeelden tot het elke dag opnieuw een zware kei de berg op de laten rollen, waarna deze aan het eind van de dag weer naar beneden rolde. Camus beschrijft hoe  Sisyphus zijn lot blijmoedig aanvaardt. Sisyphus is voor Camus het toonbeeld van de moderne mens die de absurdheid van het bestaan beseft, maar zonder zin doch heroïsch en sterk het leven aanvaardt. De vraag is of een mens dat werkelijk kan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog probeerden Engelsen en Amerikanen het moreel van Japanse krijgsgevangenen te breken door hun 's morgens kuilen te laten graven die ze op het eind van de dag weer dicht moesten gooien. Hiertegen bleken zij niet bestand, net zo min als Freerk bestand was tegen zijn stukken alleen maar doelloos heen en weer te spelen. Zo gezien was de manoeuvre van Freerk toch wel begrijpelijk. De Joodse psychiater Viktor Frankl, die menig concentratiekamp overleefde, ontdekte dat alleen die mensen de kampen konden overleven als zij ondanks de afgrijselijke omstandigheden op een of andere manier een zin in leven wisten te ervaren, wat nog niet betekende dat men die zin onder woorden kon brengen. Vanuit zijn Joodse achtergrond had Frankl de rotsvaste overtuiging dat het leven altijd zin heeft. Deze overtuiging werd ultiem beproefd toen Frankl een manuscript van een handboek voor neurologie en psychiatrie, dat hij had geschreven en zorgvuldig verborgen had gehouden, door de bewakers werd afgepakt. Toen was hij letterlijk alles kwijt. Maar Frankl besefte dat het leven ofwel elk moment zinvol is of in het geheel niet. Die zin hing niet af van succes of mislukking, van voorspoed of tegenslag. Na de oorlog heeft Frankl vele boeken geschreven waarin hij zijn ervaringen beschreef en Freerk heeft hem een keer in Nederland horen spreken. Dat was een onvergetelijke ervaring want Frankl was gewoon wat hij leerde. Vanzelfsprekend dat Frankl de euthanasie radicaal verwierp. Euthanasie was gewoon het eigen lijden als zinloos ervaren en daar de "logische" conclusie uittrekken. In de kampen waren er gevangenen die de eer aan zichzelf wilden houden en tegen de onder hoogspanning staande omheining wilden lopen. Frankl ging met hen in groepstherapie om het leven te blijven aanvaarden. "Ultimate trust in ultimate meaning" was de boodschap die Frankl uit de kampen had meegenomen.

Het dilemma van Freerk...


Piet Hofstee had zwart tegen Frans Groeneweg. Piet schreef het volgende. De Sämisch variant in het Konings-Indisch kwam op het bord. Frans ging te snel met het oprukken van h4. Piet counterde in het centrum. In het middenspel moest Frans de kwaliteit opofferen. Piet kreeg initiatief op de damevleugel. Paardenkunstenaar Groeneweg liet de Amazones flink op de paarden wippen als oefening en wist zowaar Piet in tijdnood te brengen in een zeer ingewikkeld eindspel waarin beiden zouden kunnen promoveren met herleefde dames die te vroeg waren gescheiden. Van een hertrouw kwam het via promotie niet meer aangezien psychologisch Groeneweg remise aanbood in de "glibberig als een aal"-stand. Ach wat, je kunt niet altijd het onderste uit de schaakkan halen om alsnog toch de stand nog te verprutsen die met het drab water is overgebleven. Al met al een boeiende partij die niet saai was.

Nu een novelle volgend op, maar... (zie vorige editie).

Fianchetto...
Maar het is waar in Vlaardingen Is er de Bijenkorf. Het gonst er van schaakspelers, die ook lid zijn van Holy-schaakclub-overdag. Een club die er zijn mag. Vele leden, even groot als HZPS. Als alternatief geboren voor avondclubschakers en gestopt in de lepeltjeshouding, zoals Van Gaal warm te rusten gaan, liefst zonder kruik. Ook thuisschakers zijn hier hartelijk welkom. Hoewel het schaken 's avonds tijdelijk is gestorven, zien we vele leden en oud-leden van Unilever, Chess en Groenoord. Dus eigenlijk de trio-trinitas-club Fianchetto, maar ook van de Unitasclub HZPS en zelfs van Maassluis en Rotterdam komen. Eigenlijk hoeven wij ons geen zorgen te maken. Activiteiten kunnen nu gecombineerd worden. Als oudje wordt je ouder van twee partijen schaak, denk bijvoorbeeld aan mevrouw Roodzand. Zij werd 100 jaar. Loop niet weg van Fianchetto maar combineer met een andere avond of overdag club.

Piet...gedurfd bezig


...eindigde in remise


David van der Mast speelde met wit tegen Cees Verhagen, David schrijft: Vandaag (afgelopen maandag) mocht ik het opnemen met de witte stukken tegen ons nieuwe lid Cees Verhagen.
Al snel in de partij werd duidelijk dat deze speler een aanwinst is waar we in de toekomst nog veel plezier van zullen beleven.
Cees is een creatieve schaker. Zo durfde hij, nadat beide spelers kort gerokeerd hadden h6 en g5 te spelen gevolgd door een paard manoeuvre Pf6, Ph5 en Pf4.Maar ook was dit terug te zien hoe hij de spanning in het centrum opvoerde door d5 te spelen. Wit had namelijk een pion op d4 en e4 en zwart had een pion op d5 en e5.

Diagram 1
Op de 24ste zet (zie diagram 1) is wit aan zet en speelde ik Pg6!!? Wat er volgende was (zoals ik dacht en hoopte) 24... - Tfe8 25 d5 fxg6 26 dxe6 Db6 27 Kh1 Txd1 28 Txd1. Rybka was uiterst tevreden over voortzetting van weerszijde. Toch was er een verschil tussen Rybka en de spelers aan het bord. Rybka beoordeelde de stelling remise maar de beide spelers aan het bord waren ervan overtuigd dat wit in een gewonnen stelling beland was en hierdoor gaf Kees op (zie diagram 2).Diagram 2
Op het eerste oog maar ook in de analyse, zonder schaaksoftware, was de zwarte stelling niet te redden.
Maar zwart heeft toch een duivelse ontsnapping door 28... – Txe6 te spelen. In hogere zin is dit remise. Maar zonder enige twijfel zou ik 29 Td7 gespeeld hebben… Zwart heeft dan de fraaie zet 29... - Dxb2 welke naar winst leidt.
Kortom Kees speelt ‘remise’ maar verliest…


Cees...andere dingen aan hoofd


Theo van Zessen (wit) schreef over zijn partij tegen Aad Juijn. Theo probeerde tegen Aad een iets andere opzet. Op de 8e zet van Aad flitste het even door Theo heen dat hij toch weer in zo'n typisch Aad valletje getrapt was. Nauwkeurige analyse leverde Theo evenwel een stuk tegen drie pionnen op, een prima stand gezien het loperpaar en de grote voorsprong in ontwikkeling. Aad raakte onder (de in)druk en bood remise aan . Volgens Jan Zoorob dacht Theo toen even aan trainer Dolf Meijer, want hij ging door. Op de 24e zet leek Theo een pion te winnen, maar hij meende dat Aad met Ke8 (valt de toren op d7 aan) een afdoende verdediging had. Dus zag hij af van zijn geplande opzet en speelde Lh5 terug naar f3. David en Jan wezen Theo en Aad echter op de fraaie zet Td7-h7 en Aad  staat volkomen verloren. Op dat moment zag Theo een hoofdschuddende Dolf voor zich: nog even wat verder doorrekenen, schakertje!!!

Aad...veel mazzel tegen Theo


Theo demonstreert zijn partij tegen Aad
 aan 2 aandachtige toeschouwers...


Gerard Turkenburg had zwart tegen Diego Kaersenhout. Hier het verhaal van Gerard. Diego kwam goed uit de opening en om dat te compenseren moest Gerard een pion weggeven. Maar na de pionwinst ging Diego verdedigende zetten doen zodat Gerard weer spel kreeg. Even later gaf Diego een kwaliteit weg en was het snel gebeurd. Diego heeft goed gespeeld, maar speelde wel iets tè snel.

Diego...toch nog 'n punt?


Hassel Kroes had wit tegen Jan Hennevanger. Hassel opent Noords gambiet met e4-d4. Jan accepteert twee aangeboden pionnen. Hassel krijgt later 2 torens op de d-lijn en zet samen met een loper druk op f7. Na een aftrekschaak op f7 pakt Hassel een toren en geeft Jan op.

Hassel "pakt" penningmeester Jan aan...


Jan Brand (wit) schrijft over de partij tegen Jan Verveen. Het werd een Sämischvariant van het Konings-Indisch. De stelling was lange tijd in balans. Jan Brand kan eeuwig schaak nemen maar wil winnen en combineert de partij uit met een torenoffer.

Jan geen zin in "eeuwig schaak"


Alex Kapitonenko won van Jan Zoorob.

Alex wint van Jan...


Ben Riksen wint van Eric Emor

Ben wint van Eric...


Jan Krabbendam en Hans Schrumpf maakten remise.

Hans en Jan spelen remise onder toezicht van "de Andries"!


In de stand zijn er aan het eind van het seizoen 5 prijzen te verdienen. De volgorde is nu: David van der Mast (29 punten), Jan Krabbendam (26), Alex Kapitonenko (25), Hans Schrumpf (24), John van Baarle (23), Frans Groeneweg (23) en Jan Brand (23). Hierna volgen drie spelers met 21 punten. Aangezien er per avond 5 punten gescoord kunnen worden, is er nog van alles mogelijk.

Bij de clubratingvooruitgang zijn er drie prijzen. De volgorde is nu: Jan Krabbendam (+175), David van der Mast (+113), Alex Kapitonenko (+104), Frans Groeneweg (+85), Eric Emor (+55), Hans Schrumpf (+54) en Diego Kaersenhout (+53).

Bij de clubratinglijst hebben de volgend spelers een clubrating van minstens1900. John van Baarle (2204), David van der Mast (2162), Alex Kapitonenko (2104), Jan Zoorob (2007), Aad Juijn (1969), Frans Groeneweg (1937) en Theo van Zessen (1932).

Verslag/Fotografie: Frans Groeneweg
Stertypiste: Sylvia Groeneweg
Sterdichter/filosoof: Piet Hofstee
Sterschrijvers: Freerk Gerkema/Arnold van der Kammen
Storyboard (ballonnenblazer): Aad Juijn


UITSLAGEN  21  OKTOBER
David van der Mast
Cees Verhagen
   1  -  0
Alex Kapitonenko
Jan Zoorob
   1  -  0
Theo van Zessen
Aad Juijn
 0.5 - 0.5
Frans Groeneweg
Piet Hofstee
 0.5 - 0.5
Ben Riksen
Eric Emor
   1  -  0
Andries Schukking
Freerk Gerkema
   1  -  0
Jan Krabbendam
Hans Schrumpf
 0.5 - 0.5
Nick Wiegman
Arnold van der Kammen
 0.5 - 0.5
Diego Kaersenhout
Gerard Turkenburg
   0  -  1
Hassel Kroes
Jan Hennevanger
   1  -  0
Jan Brand
Jan Verveen
   1  -  0Interne beker


Dick Vons
Daniël van Loenen
   0  -  1


STAND  WINTER  COMPETITIE  22 oktober  2013
Naam
Punten
%
1
½
0
David van der Mast
29
78,6
5
1
1
Jan Krabbendam
26
75
3
3
0
Alex Kapitonenko
25
64,3
4
1
2
Hans Schrumpf
24
58,3
2
3
1
John van Baarle
23
75
2
2
0
Frans Groeneweg
23
60
1
4
0
Jan Brand
23
58,3
3
1
2
Ben Riksen
21
50
1
5
1
Arnold van der Kammen
21
50
2
3
2
Jan Verveen
21
50
1
4
1
Diego Kaersenhout
20
62,5
2
1
1
Andries Schukking
20
50
2
2
2
Theo van Zessen
19
42,9
1
4
2
Jan Hennevanger
19
41,7
1
3
2
Jan Zoorob
19
40
1
2
2
Dick Vons
17
50
0
1
0
Eric Emor
17
50
1
1
1
Gerard Turkenburg
17
40
2
0
3
Aad Juijn
17
40
1
2
2
Nick Wiegman
16
50
0
2
0
Marco Zwanenburg
16
50
0
1
0
Cees Verhagen
16
50
1
0
1
Freerk Gerkema
16
37,5
1
1
2
Hassel Kroes
16
30
1
1
3
Nick Rotmeyer
15
50
0
1
0
F.G. Maas
15
0
0
0
0
Elise Juijn
14
25
0
1
1
Jaap van Loenen
14
0
0
0
1
Piet Hofstee
13
16,7
0
1
2
Hans Brinkman
13
16,7
0
1
2
Leo Pletikosic
13
0
0
0
1


CLUBRATINGLIJST    22 oktober  w krijgt wit

w/z
CLUB
RATING
Laatste vier tegenstanders
"Nieuwe" tegenstanders komen links
John van Baarle
2w
2204
Kapito
Zoorob
Zessen
Mast
David van der Mast
w
2162
Verhag
Groene
Zessen
Zoorob
Alex Kapitonenko
z
2104
Zoorob
Baarle
Hofstee
Schukk
Jan Zoorob
w
2007
Kapito
Hofstee
Baarle
Mast
Aad Juijn
w
1969
Zessen
Groene
Juijn E
Kapito
Frans Groeneweg
z
1937
Hofstee
Mast
Jujn A
Juijn E
Theo van Zessen
z
1932
Juijn A
Emor
Mast
Riksen
Piet Hofstee
z
1860
Groene
Zoorob
Kapito

Cees Verhagen

1854
Mast
Gerke


Elise Juijn

1849
Juijn A
Groen


Ben Riksen
z
1847
Emor
Vons
Gerkema
Zessen
Andries Schukking

1729
Gerke
Schrump
Emor
Kapito
Eric Emor
z
1692
Riksen
Zessen
Schukk

Freerk Gerkema
2w
1668
Schukk
Verhag
Riksen
Schrum
Hans Schrumpf

1652
Krabbe
Schukk
Turkenb
Gerkem
Dick Vons
w
1596
RiksenJan Krabbendam

1571
Schrum
Pletiko
Kammen
Turken
Gerard Turkenburg
w
1549
Kaersen
Brand
Schrum
Krabben
Arnold van der Kammen
w
1526
Wiegm
Zwanen
Krabben
Loen Ja
F.G. Maas

1483
Marco Zwanenburg
z
1461
KammeNick Wiegman

1414
Kammen
Krabben


Leo Pletikosic
z
1377
KrabbenJan Brand
2z
1354
Verveen
Turken
Hennev
Kroes
Jaap van Loenen
w
1177
KammenDiego Kaersenhout

1076
Turken
Brinkma
Verveen
Kroes
Jan Verveen

1049
Brand
Henne
Brinkman
Kaersen
Hassel Kroes
z
  988
Henne
Hennev
Brand
Verveen
Jan Hennevanger

  907
Kroes
Verveen
Brand
Kroes
Nick Rotmeyer
w
  771
HennevHans Brinkman
z
  614
Kaersen
Verveen
Hennev
RATING  VOORUITGANG  22  oktober  2013

BEGIN
CLUB
RATING
Rating
vorige
week
CLUB
RATING
NU
Vooruitgang
t.o.v.
beginrating
Jan Krabbendam
1396
1556
1571
175
David van der Mast
2049
2145
2162
113
Alex Kapitonenko
2000
2053
2104
104
Frans Groeneweg
1852
1952
1937
85
Eric Emor
1637
1732
1692
55
Hans Schrumpf
1598
1667
1652
54
Diego Kaersenhout
1023
1081
1076
53
Hans Brinkman
  584
  614
  614
30
Nick Wiegman
1386
1394
1414
28
Andries Schukking
1705
1671
1729
24
Dick Vons
1572
1604
1596
24
Cees Herhagen
1830
1871
1854
24
Nick Rotmeyer
  750
  771
  771
21
Marco Zwanenburg
1445
1461
1461
16
John van Baarle
2202
2204
2204
2
F.G. Maas
1483
1483
1483
0
Jaap van Loenen
1187
1177
1177
-10
Hassel Kroes
1003
  934
  988
-15
Jan Zoorob
2039
2058
2007
-32
Leo Pletikosic
1412
1377
1377
-35
Arnold van der Kammen
1563
1546
1526
-37
Elise Juijn
1887
1849
1849
-38
Freerk Gerkema
1710
1726
1668
-42
Jan Hennevanger
  950
  961
  907
-43
Theo van Zessen
1979
1925
1932
-47
Jan Verveen
1097
1066
1049
-48
Piet Hofstee
1914
1845
1860
-54
Jan Brand
1437
1337
1354
-83
Aad Juijn
2054
1976
1969
-85
Ben Riksen
1940
1807
1847
-93
Gerard Turkenburg
1703
1544
1549
-154Geen opmerkingen: