woensdag 17 april 2013

Ben...wonderbaarlijk gestel! Ruud...wonderbaarlijk rijmtalent! Jaap...wonderbaarlijk geluk!INTERNE  COMPETITIE  15  APRIL

Ben...snel opgeknapt!
Afgelopen week vernamen we dat Ben Riksen in het ziekenhuis lag met een dubbele longontsteking!!! Maar tot ieders verbazing komt Ben weer gewoon op de club en wil weer schaken!!! De medicijnen hadden kennelijk hun werk prima gedaan.

De indeling verliep wat vreemd. Er was een oneven aantal leden. Frans Groeneweg zei tegen Theo van Zessen dat Theo aan de beurt was voor "geen tegenstander". Jammer, zei Theo want binnenkort ben ik er een week of vier niet. Frans vond toen dat "geen tegenstander" voor Theo wel erg ongelukkig uit kwam. Dus Theo speelde wel en Frans nam "geen tegenstander". Om half negen komt Piet Hofstee binnen. Dus: Piet tegen Frans met beiden een kwartier minder. Toevallig: als Piet wel op tijd was geweest was hij ook tegen Frans ingedeeld.

Hans Schrumpf was niet aanwezig. Een grappenmaker merkte op: "dan mogen we nu wel praten tijdens de partijen".

Verder was er een halve-finalepartij van de interne beker tussen Elise Juijn en David van der Mast.

Wie het onderste
uit de kan wil...
Jan Zoorob had wit tegen Aad Juijn. Aad probeerde Jan met ’n obscure variant van zijn pad te trekken. Het werd een rare partij, waarin zwart gemakkelijk gelijkspel bereikte en rond de 16e zet ruim beter stond. Op de 18e zet begaat Jan een blunder  die wit ’n kleine kwaliteit had moeten kosten. De combinatie wordt echter door Aad gemist. Op de 22e zet biedt Jan remise aan, het is een cruciaal moment in de partij daar Jan een pion verliest. Het resterende eindspel met voor beide spelers een toren en een paard, wit 3 pionnen op de h, g en f-lijn en zwart 4 pionnen op de h, g, f en e-lijn is zeer lastig te winnen voor zwart. Aad besluit desondanks door te spelen…In een vlaag van idiotie zet Aad zijn paard op een veld waar het door een kleine combinatie verloren gaat! Nu resteert een eindspel van 4 zwarte pionnen tegen 3 witte plus een paard…Jan weet het tempovoordeel van het paard illustratief te benutten…wie het onderste uit de kan wil krijgt het deksel op zijn neus!

Aad...lekker bezig!


Theo van Zessen had wit tegen Ben Riksen. Theo schreef het volgende. Ben kampte met een longontsteking maar kwam toch maar schaken. "Anders zit ik maar thuis", zei hij. Kijk, dat is de ware instelling, al moet je daar, als je echt ziek bent, ook weer voorzichtig mee zijn. Na de opening gingen beide spelers op zoek naar zwaktes en sterke velden in elkaars stelling. Dit gebeurde vakkundig genoeg. Op het laatst dreigde er veel geruild te worden, zonder dat het iemand aanwijsbaar voordeel leek op te leveren. Remise dus, kan Ben verder herstellen.  De partij duurde voor Ben lang genoeg om zijn Chaudfontaine te kunnen opdrinken (zie het verslag van 26 maart). Een gezonde aanpak.

Dat is natuurlijk ook wel weer zo...


Frans Groeneweg had wit tegen Piet Hofstee. Frans ging met zijn a- en b-pionnen naar voren En dit werden vrijpionnen. Maar Piet kon die pionnen blokkeren. Piet kreeg vrijpionnen op de c- en d-lijn. Dit gaf Piet initiatief tot Frans die pionnen had geblokkeerd. Toen vond Piet het genoeg en bood remise aan. Frans accepteerde. Uiteraard vroeg Frans de volgende dag commentaar aan Fritz. Fritz was het eens met de remise. Maar beide spelers hadden op enkele momenten een betere voortzetting kunnen kiezen. Maar geldt dat niet voor iedere partij op ons niveau?

Piet versus Frans...'n partij op niveau?


Ruud van der Linden (wit) schreef over zijn partij tegen Dick Vons. Vorige week met het koningsgambiet tegen Marco, dus Dick ging net als Marco vol zelfvertrouwen in de dameaanval met Dh4. Helaas zag Dick één zetje over het hoofd. Mat in 11 berekend vanaf de eerste zet. Tip tap top, mijn inkt is nu op.

Ruud...meerdere talenten


Verder won Eric Emor van Marco Zwanenburg.

Eric (r) wint van Marco...


Jan Brand (wit) en Ron van Vuuren speelden een zijvertakking van het Grünfeldindisch.  Ron speelde de opening wel goed, maar verloor in het middenspel een paard. Deze klap kwam hij niet meer te boven. Langzaam maar zeker won wit de partij. 

Jan in winning mood?


Jan Krabbendam had zwart tegen Diego Kaersenhout en schrijft dat Diego een heel erg snel partijtje speelde en gelijk in de aanval ging. Jan bouwde zijn partij rustig op. Jan dacht dat Diego door snel afruilen op remise wilde spelen. Maar dat was Diego niet van plan. Hij dacht in het centrum door te breken. Jan speelde met zijn paard een paar aanvallende zetten en die kon Diego niet meer verdedigen en Jan won door stikmat. Jammer Diego. Advies van Jan aan Diego: Neem de volgende keer  meer tijd om na te denken. 34 zetten in 21 minuten is te snel.

Diego...de man die sneller zet dan zijn schaduw!


Na de opening was er in de partij tussen Jan Hennevanger en Jan Verveen weinig ruimte op het bord. Twee lichte stukken werden geruild. Jan Verveen begon een koningsaanval. Dit leverde voldoende materiaal op om Jan Hennevanger mat te zetten.

Jan vs Jan...


Jaap...peentjes gezweet
Hassel Kroes speelde tegen Jaap van Loenen. Jaap zal wel niet geweten hebben wat hem overkwam. Vanuit de opening werd Jaap volledig aangeschroefd, de zwarte stukken konden geen kant meer uit, bovendien had Hassel 2 zeer ver opgerukte centrumpionnen die zwart volledig lam legden. Het tekort aan routine en ervaring brak Hassel op, de finishing touch bleef enkele malen uit. Jaap zal ongetwijfeld peentjes hebben gezweet…uiteindelijk wist Jaap op wonderlijke wijze te ontsnappen en zelfs nog de volle winst te pakken! Voor Hassel moet het hoopgevend zijn dat hij in zo’n korte tijd als clubschaker toch dergelijke stellingen kan bereiken…nu het afmaken nog.

Jaap ontsnapt aan Hassel!


Freerk...leuk "moppie"
Gerard Turkenburg had wit tegen Freerk Gerkema, Voor de wedstrijd zei Frans tegen Freerk: "Eerst kon je niet schrijven vanwege Pasen en daarna niet vanwege de bondswedstrijd. Je hebt dus wel wat opgespaard". Freerk schoot een ondeugend mopje te binnen. Een jong meisje komt een man van 97 tegen, die haar zegt: "Ik heb mijn hele leven gespaard. Wil je met mij trouwen?" Het meisje denkt dan hoef ik niet lang op de erfenis te wachten " en stemt toe. Later zei zij: "Toen hij zei dat hij zijn hele leven gespaard had dacht ik dat hij geld bedoelde".

Ja lezers, dit mopje is wel andere kost dan de beschouwingen over de pausen waar Freerk jullie de laatste tijd op trakteerde. "Maar als het goed is hebben die pausen ook hun hele leven gespaard", aldus Freerk in een toch wel frivole bui. Helaas hebben niet alle geestelijken op die manier gespaard en dat leidde tot de commissie Deetman.

Of het nu kwam door dat hij een paar weken niet geschreven had, maar Freerk verkeerde ook op het schaakbord in een frivole, zo niet lichtzinnige bui. Hij pakte de ene pion na de andere van Gerard onder het motto: "Als God voor mij is, wie zal dan tegen mij zijn", om maar een Bijbelse uitdrukking te gebruiken. Dit doet toch wel denken aan één van de verzoekingen waaraan Jezus in de woestijn werd onderworpen. De duivel zei tot hem op een hoge plaats: "U bent toch de Zoon van God. Werp U naar beneden want de engelen zullen U op handen dragen.". Maar Jezus antwoordde de duivel: "Er staat ook geschreven dat U God niet zult verzoeken". Er zijn mensen die in de waan verkeren dat zij geestelijk zo ver gevorderd zijn dat hen niets meer kan gebeuren en zij zich in onverantwoorde risico's kunnen storten. Op overtuigende wijze toonde Gerard aan dat Freerk inderdaad Gode had verzocht. Hij benutte alle zwaktes die Freerk zich had menen te kunnen permitteren en op een gegeven moment leek Freerk zelfs mat te gaan. Dat kon hij nog afwenden maar toen stond hij wel een toren en een stuk achter.

Ook in het Boeddhisme wordt gezegd dat één van de valkuilen op het spirituele pad is dat men de eigen gevorderdheid gaat overschatten. Soms heeft men best wat gevorderdheden opgedaan maar men gaat dan denken dat men de verlichting heeft bereikt. Arnold schreef in zijn laatste wedstrijdverslag: "Bij mijn weten kan een boeddhist maar éénmaal de verlichting bereiken", en dat is ook zo. De verlichting bereiken is "even voortreffelijk als zeldzaam" om de woorden van Spinoza te gebruiken. Maar men kan wel eerder partiële inzichten verwerven en daardoor op de buitenwereld de indruk vestigen verlicht te zijn en zo zijn er goeroes geweest die zich discipelen wisten te verwerven die te laat er achter kwamen dat zij financieel  en ook anderszins waren misbruikt.

Het is de verdienste van Gerard dat hij overtuigend heeft aangetoond dat Freerk helemaal niet is verlicht en dat de lezers van zijn wedstrijdverslagen op gepaste wijze moeten wantrouwen wat hij schrijft. Maar ook  al is Freerk nu als charlatan ontmaskerd, hij zal blijven schrijven en hopelijk zullen er lezers blijven dit dit allemaal willen blijven lezen. Gerard nogmaals gefeliciteerd en bedankt voor de les.

Over verlichting hoef je Brabanders niets wijs te maken...
(Philips) 


In de stand behoort Hans Schrumpf niet meer tot de potentiële vijf prijswinnaars. Jan Verveen heeft hem verdrongen. Bovenaan staat nu Jan Krabbendam, met 89 punten. Hij wordt gevolgd door Theo van Zessen (88), Jaap van loenen (87), Aad Juijn (83) en Jan Verveen (83). Maar Hans Schrumpf en Ben Riksen hebben ook 83 punten. Aardig om te zien dat bij de top 5 er 3 leden zijn met een clubrating in de 1200-1350 range. Dit zijn de voordelen van ons systeem: ieder speelt steeds tegen schakers van ongeveer het eigen niveau, dus ieder heeft kans om hoog te eindigen.

Bij de ratingvooruitgang is niet veel veranderd. Er zijn nog dezelfde 3 potentiële prijswinnaars: Jaap van Loenen verbetert zijn clubrating dit seizoen met 207 ELO-punten. Hij wordt gevolgd door Hans Schrumpf (+167 en Piet Hofstee (+149).

De clubratinglijst is aan de top wel veranderd. Geen 2100+ speler meer en een nieuwe lijstaanvoerder. David van der Mast staat nu bovenaan met een clubrating van 2077, net voor Aad Juijn met 2074. Jan Zoorob volgt met 2027. De 1900+ club bestaat uit Theo van Zessen (1932 en Ben Riksen (1928).


Verslag/Fotografie: Frans Groeneweg
Sterschrijver: Freerk Gerkema
Sterrijmer: Ruud van der Linden
Storyboard: Aad Juijn


UITSLAGEN  15  APRIL
Jan Zoorob
Aad Juijn
   1  -  0
Ben Riksen
Theo van Zessen
 0.5 - 0.5
Gerard Turkenburg
Freerk Gerkema
   1  -  0
Ruud van der Linden
Dick Vons
   1  -  0
Eric Emor
Marco Zwanenburg
   1  -  0
Jan Brand
Ron van Vuuren
   1  -  0
Diego Kaersenhout
Jan Krabbendam
   0  -  1
Jan Hennevanger
Jan Verveen
   0  -  1
Hassel Kroes
Jaap van Loenen
   0  -  1
Frans Groeneweg
Piet Hofstee
 0.5 - 0.5Interne beker


Elise Juijn
David van der Mast
   0  -  1STAND  WINTER  COMPETITIE  16  APRIL 2013
Naam
Punten
%
1
½
0
Jan Krabbendam
89
63,3
6
7
2
Theo van Zessen
88
60,5
9
5
5
Jaap van Loenen
87
65,6
7
7
2
Aad Juijn
83
68,8
4
3
1
Jan Verveen
83
62,5
8
4
4
Hans Schrumpf
83
55,6
8
4
6
Ben Riksen
83
54,8
6
11
4
Gerard Turkenburg
80
50
5
11
5
Frans Groeneweg
80
50
3
9
3
David van der Mast
79
58,3
4
6
2
Piet Hofstee
77
66,7
3
6
0
Arnold van der Kammen
74
50
4
6
4
Ron van Vuuren
74
50
2
5
2
Eric Emor
73
50
4
8
4
Jan Brand
73
40
3
10
7
Freerk Gerkema
72
38,1
4
8
9
Marco Zwanenburg
71
55
4
3
3
Jan Hennevanger
70
37,5
4
4
8
Andries Schukking
69
45,8
4
3
5
Ronald Lemmen
68
75
2
2
0
Jan Zoorob
67
80
3
2
0
Elise Juijn
67
50
0
1
0
Ruud v.d. Linden
67
45
3
3
4
Diego Kaersenhout
66
46,2
6
0
7
Nick Wiegman
66
42,9
1
4
2
Dick Vons
64
37,5
2
2
4
Frans Maas
64
33,3
0
2
1
Leo Pletikosic
60
33,3
1
2
3
Gerrit van der Most
59
42,9
2
2
3
Hassel Kroes
59
33,3
5
0
10
Leo Franken
55
50
0
1
0
Nick Rotmeyer
54
16,7
1
0
5
Yvo van der Hoek
54
0
0
0
0
Hans Brinkman
53
0
0
0
1CLUBRATINGLIJST      16 april  w krijgt wit

w/z
CLUB
RATING
Laatste vier tegenstanders
"Nieuwe" tegenstanders komen links
David van der Mast
4w
2077
Zessen
Gerkem
Hofstee
Juijn A
Aad Juijn

2074
Zoorob
Zessen
Riksen
Mast
Jan Zoorob
w
2027
Juijn A
Schrum
Turken
Gerke
Theo van Zessen
w
1932
Riksen
Mast
Groene
Gerkem
Ben Riksen
z
1928
Zessen
Groene
Gerke
Juijn A
Elise Juijn
z
1899
RiksenPiet Hofstee
w
1880
Groene
Mast
Schrum
Lemmen
Frans Groeneweg
w
1861
Hofstee
Riksen
Zessen
Turken
Ronald Lemmen

1836
Schukk
Hofstee
Brand
Turkenb
Gerard Turkenburg
z
1776
Gerkema
Vons
Zoorob
Emor
Freerk Gerkema
w
1771
Turken
Schrum
Mast
Zessen
Andries Schukking

1705
Schrum
Lemmen
Groene
Zessen
Hans Schrumpf

1675
Zoorob
Gerke
Schukk
Hofstee
Dick Vons

1572
Linden
Turken
Zwanen
Emor
Ruud v.d. Linden
2z
1565
Vons
Zwanen
Kammen
Brand
Eric Emor
z
1542
Zwanen
Krabben
Vuuren
Turken
Jan Brand

1524
Vuuren
Verveen
Kammen
Wiegm
Arnold van der Kammen

1486
Vuuren
Brand
Linden
Krabben
Frans Maas
w
1483
Emor
Wiegm
Schrump

Marco Zwanenburg

1445
Emor
Linden
Vons
Most
Leo Pletikosic

1412
Vuuren
Wiegma
Loenen
Most
Gerrit van der Most
w
1395
Krabbe
Turken
Schrum
Emor
Nick Wiegman
w
1386
Brand
Pletikos
Verveen
Schrum
Yvo van der Hoek

1381
Ron van Vuuren
w
1360
Brand
Kammen
Emor
Pletiko
Jan Krabbendam
z
1357
Kaersen
Emor
Most
Verveen
Jan Verveen

1243
Hennev
Brand
Kaersen
Kroes
Jaap van Loenen

1238
Kroes
Hennev
Brand
Kaersen
Jan Hennevanger
2z
967
Verveen
Loenen
Kaersen
Verveen
Leo Franken
z
962
LoenenHassel Kroes
z
936
Loenen
Kaersen
Brinkm
Verveen
Diego Kaersenhout

883
Krabben
Kroes
Verveen
Hennev
Nick Rotmeyer
z
752
Verveen
Kaersen
Kroes
Kaersen
Hans Brinkman
z
584
Kroes


RATING  VOORUITGANG  16  APRIL 2013

BEGIN
CLUB
RATING
Rating
vorige
week
CLUB
RATING
NU
Vooruitgang
t.o.v.
beginrating
Jaap van Loenen
1031
1220
1238
207
Hans Schrumpf
1508
1675
1675
167
Piet Hofstee
1731
1884
1880
149
Jan Zoorob
1904
1952
2027
123
Ron van Vuuren
1247
1398
1360
113
Jan Krabbendam
1264
1352
1357
93
Eric Emor
1451
1491
1542
91
Marco Zwanenburg
1363
1496
1445
82
Elise Juijn
1845
1934
1899
54
Jan Verveen
1193
1222
1243
50
Hassel Kroes
  900
954
936
36
Gerard Turkenburg
1742
1708
1776
34
Ronald Lemmen
1817
1836
1836
19
Leo Franken
  951
  962
  962
11
Yvo van der Hoek
1381
1381
1381
0
Gerrit van der Most
1400
1395
1395
-5
Aad Juijn
2082
2149
2074
-8
Hans Brinkmam
  600
584
584
-16
Diego Kaersenhout
  900
  888
  883
-17
David van der Mast
2096
2042
2077
-19
Frans Groeneweg
1885
1857
1861
-24
Theo van Zessen
1956
1933
1932
-24
Andries Schukking
1741
1705
1705
-36
Ben Riksen
1966
1927
1928
-38
Nick Wiegman
1440
1386
1386
-54
Ruud v.d. Linden
1639
1496
1565
-74
Dick Vons
1646
1641
1572
-74
Frans Maas
1558
1483
1483
-75
Arnold van der Kammen
1562
1486
1486
-76
Nick Rotmeyer
  832
  752
  752
-80
Jan Hennevanger
1060
  988
  967
-93
Leo Pletikosic
1559
1412
1412
-147
Freerk Gerkema
1941
1839
1771
-170
Jan Brand
1734
1486
1524
-210
Geen opmerkingen: