woensdag 24 april 2013

Arnold...cabriolet? Jan Z. alias Rambo, de begeerte van Freerk...
INTERNE  COMPETITIE  22  APRIL

Jaap...ziek
Zoals vaak de laatste tijd was er nog voor het indelen weer een verrassing: er kwam een jongedame binnen die vroeg of Jaap van Loenen er al was. Jaap was er nog niet. Zij was een kleindochter van Jaap. Zij had verhalen gehoord, standen gezien en de bekers van Jaap bewonderd en nu kwam zij aanmoedigen. Maar nog steeds geen Jaap. Zij belt op en Jaap blijkt ziek te zijn. Jaap, Jaap, voor het eerst is je fanclub aanwezig en dan durf je ziek te zijn. Dat kan toch niet.

Arnold...cabriolet?
Daarna kwam Arnold van der Kammen binnen met een wat verwilderde haardos. Vraagje van Jan Zoorob: "Ben je met een cabriolet gekomen"?

Dit keer slechts 15 leden aanwezig. Frans Groeneweg had geen tegenstander. Aan het eind van de avond keek uw reporter of er verhaaltjes waren over de partijen. Geen verhaal over David van der Mast tegen Jan Zoorob en zelfs geen verhaal van één van onze sterschrijvers Arnold van der Kammen. Vooral dat laatste was onverwacht want Arnold kwam uitgerust na een vakantie terug dus uw reporter had een enorm verhaal verwacht. Maar de volgende dag stroomde er bij het aanzetten van de computer een tevreden gevoel door uw reporter: Jan en Arnold hadden hun verhaal opgestuurd. Prachtig, prachtig!!!

Gezien de enorme actualiteit van zijn verhaal was het volstrekt duidelijk dat we beginnen met de bijdrage van Arnold.

Datum: dinsdag 23 april 2013 (want: Ik werd vannacht badend in het zweet wakker omdat ik gisteravond zowaar geen literair kleinood had geschreven naar aanleiding van mijn gespeelde partij).

Na een flinke periode van koude dient voorzichtig zich de lente aan. Temperaturen schommelen rond de 12 tot 15 graden. Het weer schudt de deken van kou van zich af.  Volgende week echter begint er weer een vorstperiode. Alle deskundigen zijn het er over eens. Deze vorstperiode kon ook nog weleens zeer lang aanhouden! Toch zal het een warme vorstperiode zijn. Deze vorst wordt begeleid door een aangename zuidelijke warmte. Deze vorst hebben ze jaren geleden al voorzien. De predictie werd gedaan op 25 april 1967 om 19:57 uur! Nu 46 jaar later komt die voorspelling uit.

Het begin van deze vorstperiode wordt voorafgegaan door een nogal omstreden lied: Het koningslied. Als u het lied niet mooi vindt dan bevindt u zich in de culturele bovenlaag van Nederland. Gaan de haren bij u ongewild overeind staan bij het horen van het lied? Geen zorgen, er is altijd wel een kapper bij u in de buurt!

Gezien de vele kritieken op het lied mag duidelijk zijn dat de schrijver (bekend bij redactie) geen liefhebber is van het edele schaakspel. Het koningsspel bij uitstek! Nu voel ik mij niet meer zo geroepen om als schaker een koningslied te componeren. Minstens één keer per week start ik een nieuwe partij waarbij ik de koning zijn overwinnings-requiem, zijn nederlaag-blues of zijn smartlap-remise laat componeren.

Ondanks de remise die Jan en ik overeenkwamen mag er wellicht sprake zijn van een smartlap-remise maar is deze niet gelardeerd door een larmoyant laagje. Het woord smartlap is overigens een afgeleide van het woord smachtlap. Eén van de bijnamen voor het in de katholieke liturgie gebruikte vastendoek. Dit doek beeldt veelal het lijden van Christus uit en de daarbij behorende martelwerktuigen. Vanuit dat zicht is een remise natuurlijk ook een lijdensweg. Vanaf de eerste zet wil je winnen en steek je energie in winstplannen. Nadat de stukken van de tegenstander (lees martelwerktuigen) daar anders over denken komt er een moment van bezinning en wordt het tijd om de zakdoek (vastendoek) tevoorschijn te halen. De partij tussen Jan en mijzelf was een partij waarbij Jan zeer defensief speelde. Hierdoor hield hij de zwarte stelling potdicht en kon wit weinig beginnen. Na een geforceerde uitval van de witte monarch zag de zwarte dame de enige mogelijkheid om de boel weer dicht te zetten. Wit had weliswaar een pionnetje meer maar deze was niet sterk genoeg om de overwinning te behalen. Remise was een feit.

De koningin zo trots en wijs,
Wordt beschermt tegen inkoopsprijs,
Toch wou ik heel erg graag,
Voor één dagje een koning zijn.

Bijgestaan door mijn lieve Zuid-Amerikaanse koningin,
Zal ik naar eer en geweten mij van mijn taak weten te kweten,
Nimmer zullen wij ons gedragen als een wraakgodin,
Voor volk en vaderland zullen wij hard werken en zweten,

Voor één dagje koning zijn.
Inspirerend ceremonieel regeren,
Geen sinaasappel voor mij maar een mandarijn,
Argumenteren, participeren en communiceren,

De koning zo trots ik ben,
Wordt beschermt door mijn kippenren,
Krijg ik de vraag,
Een lange tijd een vorstperiode: dan zeg ik, Dolgraag!

Jan versus Arnold...remise


Uw reporter verzucht: wat een verhaal, wat een poëzie!!! Helaas, nu moet het verder weer gewoon over schaken.

Jan...ex militair
Zoals al vermeld speelde David van der Mast (wit) tegen Jan Zoorob. Halverwege de avond lag er water bij de stoel van David. Uw reporter vroeg of dat angstzweet was. Gerard Turkenburg zei:"zoiets gebeurt als er een (ex)militair tegenover je zit."

Jan schreef het volgende. David en Jan speelden een semi-benoni. Deze opening heeft redelijk wat overeenkomsten met de czech-benoni. Wit (David) krijgt altijd een plus, vanwege het ruimtevoordeel en zwart blijft altijd langere tijd gedrukt staan.

David zet de zaak degelijk op waarbij Jan in een voor hem nieuw soort stelling beland. Het kost Jan wat moeite om te rokeren. Na zet 14 heeft David nog een klein plusje en na de 16e zet van David valt het voordeel nu uit voor Jan. Op zet 21 staat zwart inmiddels duidelijk beter, want David's stukken werken niet goed samen. Jan biedt vervolgens in zet 24 t/m 27 zetherhaling aan hetgeen David met zet 28 uit de weg gaat. Met het tijdelijke pionoffer 31. d4 wil David het zwarte centrum opblazen. Jan slaat echter pion d4 met de dame (slaan met de c-pion door Jan zou David zeer veel voordeel opleveren), waarna deze afgeruild worden. Vervolgens kiest David op zet 33 een minder sterke voortzetting die Jan beslissend voordeel gaf. Indien David de andere toren had gespeeld dan zou Jan slechts een klein voordeeltje hebben gehad. Jan's toren dringt thans binnen op c2 en David gaf op de 48e van zwart zet op. Uw reporter heeft veel van de partij gezien en was onder de indruk. Zowel van de poging van David om door middel van een schijnoffer te proberen om voordeel te halen (en remise door herhaling van zetten te vermijden) als ook van de manier waarop Jan het afmaakte.

David verliest van Ram eh Jan...


Aad Juijn had wit tegen Gerard Turkenburg. Een op papier ongelijke strijd, maar Gerard is natuurlijk een rare, en als hij zijn avond heeft dan kan het raar lopen. Aad bestreed de Siciliaan van Gerard met het onconventionele 2. b4!? Gerard ging weliswaar op het geschenk in, maar doneerde na a3 de pion weer terug ten behoeve van zijn ontwikkeling. Een en ander voorkwam echter niet dat Aad in pion d6 een aanknopingspunt verkreeg en bovendien over meer ruimte kwam te beschikken. De stelling werd kritiek en Gerard zag zich genoodzaakt de pion op d6 te geven en trachtte door het centrum te openen tegenspel te verkrijgen. In alle hectiek had Gerard één moment in de partij om beter te komen staan tot zijn beschikking, helaas vond Gerard deze ene zet niet en kwam nu flink in het nadeel. De damevleugel stukken (paard en toren) stonden volledig verlamd (witte pion op d6). Tot overmaat van ramp ging op de 21e zet een zwart paard verloren, Gerard probeerde nog met de moed der wanhoop, maar zag na nog 14 zetten van verder spelen af.

...raar maar waar!


Verassing...
Theo van Zessen (zwart) schreef over zijn partij tegen Hans Schrumpf. Hans rekende op een bepaalde opening, maar kreeg een verrassing (dubbel r en s, en niet wat je vaak geschreven ziet: verassing. Mogelijk is dit wel correct als het bord "in brand staat", wat na Txf7 van Hans wel het geval was). Hans kreeg in de opening een zet tegen die hij mij zelf had aanbevolen als wapen tegen de woeste aanvallen van Aad Juijn. De stelling werd al snel scherp en Hans offerde een toren voor een pion bij de zwarte koning die nog midden in het veld stond. Andere zetten waren trouwens gevaarlijk voor hem. Zwart nam de toren niet, maar lanceerde met Dh4 (de zwarte loper stond op e5) een tegenaanval tegen de witte koning die wel gerokeerd had. Hans werd vermoedelijk duizelig van de vele mogelijkheden van zwart en gaf de toren die nog steeds geslagen dreigde te worden op een ander veld weg. Opgave door Hans was toen nog de enige redelijke optie (op de 18e zet).

Theo wind fan Hans...


Arnold...aandachtig toeschouwer


Freerk Gerkema had wit tegen Ben Riksen. Freerk schreef het volgende, Freerk kwam tegen de grote Ben een kwaliteit voor in een goede stand. Freerk overwoog een afwikkeling die dame tegen toren en loper voor hem had betekend, maar gezien de stand was het dan remise. Om toch nog iets te bereiken deed Freerk de enige zet die onmiddellijk verloor. Ben verraste met f3 en dat betekende mat of dameverlies.

Freerk trapte in de val waar in het verleden veel tegenstanders, met name voor de bond, ook in trapten: na beter gestaan te hebben geen vrede met remise kunnen hebben en dan je hand overspelen. Meer willen dan reëel mogelijk is. Dat is begeerte en begeerte is zoals de Boeddha ons leerde de bron van alle ellende. Vorige week schreef Freerk al in het wedstrijdverslag dat hij had laten zien verre van verlicht te zijn en ook in deze partij bleek hij even vatbaar te zijn voor begeerte als ieder ander en dat na ruim 32 jaar boeddhistische training!

Maar de Boeddha heeft altijd gewaarschuwd voor het (te) snel resultaat willen bereiken.  Ook Jezus zegt dat alleen zij die "volharden ten einde toe" in zullen gaan. "Perseveratio" heet dat in het Latijn en "virya" (meestal vertaald met "enthousiaste volharding") in het boeddhisme. In een vraaggesprek zei de Dalai Lama dat spirituele realisaties altijd uiterst moeilijk en zeldzaam zijn, in welke traditie men zijn beoefening ook doet. Freerk heeft in de loop der jaren vele mensen het spirituele pad zien betreden maar ook bijna even zovele zien afhaken. Ook Freerk heeft vaak gedacht: "was ik er maar nooit aan begonnen".

Dit alles schrijven zal wellicht weinig lezers stimuleren ook het spirituele pad  te gaan bewandelen. Maar Freerk wil ook zeggen:"bezint eer ge begint". Op een gegeven moment bereikt men een toestand waar men geen vreugde meer beleeft aan alles waar "normale" mensen van denken dat het het leven de moeite waard maakt, terwijl men nog geen vreugde vindt in wat men ooit hoopt te bereiken. In de Bijbel staat dat het volk Israël onder leiding van Mozes Egypte verlaat waar het in slavernij verkeerde, om daarna 40 jaren door de onherbergzame woestijn te zeulen op weg naar wat genoemd werd "het beloofde land".
Aanvankelijk is men opgetogen over het bevrijd zijn van de slavernij maar na vele beproevingen verlangt men weer terug naar "de vleespotten van Egypte". Men was in slavernij maar men had tenminste te eten. Maar er was geen weg meer terug mogelijk! Men kan in het begin de wereldse genoegens enthousiast achter zich willen laten maar in de woestijn der beproevingen is het moeilijk dit enthousiasme vol te houden.

Freerk...
spirituele gemeenschap
Volharding is alleen mogelijk als men geïnspireerd wordt door werkelijk goede en betrouwbare leraren en door contact met voldoende anderen die door deze beproevingen bereid zijn te gaan. Het helemaal op eigen houtje iets willen bereiken leidt domweg tot niets. "Sangham Saranam Gachimi" reciteert de boeddhist en dat betekent "ik neem mijn toevlucht tot een spirituele gemeenschap".

Uw reporter deelt wederom een grote pluim uit!Freerk ten onder aan zijn begeerte...


Jan Brand (wit) schrijft dat de opening in de partij tegen Eric Emor een nevenvariant van het Grünfeldindisch was. De stelling blijft lang gesloten. Na een afwikkeling in het middenspel ontstaat er een remiseachtig eindspel met ieder de dame, 2 torens, een paard en 7 pionnen. De paarden en torens worden afgeruild. Het dame/pionneneindspel is pot remise.

Jan vs Eric en...


...Fritz


Ron van Vuuren speelde met wit tegen Nick Rotmeyer. Uw reporter zag dat Nick prima begon en een gelijkwaardig middenspel bereikte. Maar toen sloeg Ron toe met een enorm actieve dame en was Nick ineens kansloos.

Nick zuigt alles uit zijn duim...Ron wint! 


Bij de stand heeft Theo van Zessen de koppositie overgenomen en heeft Ben Riksen Jan Verveen verdrongen uit de rij potentiële prijswinnaars. De volgorde is nu: Theo van Zessen met 93 punten, gevolgd door Jan Krabbendam (92), Jaap van Loenen (89), Aad Juijn (88) en Ben Riksen (88).

Bij de ratingvooruitgang is Jan Zoorob een nieuwkomer in de top. Aan het eind van het seizoen zijn er drie prijzen. Op dit moment maken daar aanspraak op: Jaap van Loenen (verbetert zijn clubrating dit seizoen met 207 ELO-punten), Jan Zoorob (+180), en verder delen Piet Hofstee en Hans Schrumpf de derde plaats met +149.

Op de clubratinglijst heeft Aad Juijn naar 1 week niet bovenaan gestaan. Hij staat nu met een clubrating van 2089 op de eerste plaats, gevolgd door Jan Zoorob (2084) en David van der Mast (2020). De 1900+ club bestaat uit Ben Riksen (1957) en Theo van Zessen (1950).

Verslag/Fotografie: Frans Groeneweg
Sterschrijvers: Arnold van der Kammen/Freerk Gerkema
Storyboard: Aad Juijn

UITSLAGEN  22  APRIL
David van der Mast
Jan Zoorob
   0  -  1
Aad Juijn
Gerard Turkenburg
   1  -  0
Hans Schrumpf
Theo van Zessen
   0  -  1
Freerk Gerkema
Ben Riksen
   0  -  1
Jan Brand
Eric Emor
 0.5 - 0.5
Ron van Vuuren
Nick Rotmeyer
   1  -  0
Arnold van der Kammen
Jan Krabbendam
 0.5 - 0.5Geen tegenstander


Frans Groeneweg

STAND  WINTER  COMPETITIE  23  APRIL 2013
Naam
Punten
%
1
½
0
Theo van Zessen
93
62,5
10
5
5
Jan Krabbendam
92
62,5
6
8
2
Jaap van Loenen
89
65,6
7
7
2
Aad Juijn
88
72,2
5
3
1
Ben Riksen
88
56,8
7
11
4
Jan Verveen
85
62,5
8
4
4
Hans Schrumpf
84
52,6
8
4
7
Frans Groeneweg
84
50
3
9
3
Gerard Turkenburg
81
47,7
5
11
6
David van der Mast
80
53,8
4
6
3
Piet Hofstee
79
66,7
3
6
0
Ron van Vuuren
79
55
3
5
2
Arnold van der Kammen
77
50
4
7
4
Eric Emor
76
50
4
9
4
Jan Brand
76
40,5
3
11
7
Marco Zwanenburg
73
55
4
3
3
Freerk Gerkema
73
36,4
4
8
10
Jan Zoorob
72
83,3
4
2
0
Jan Hennevanger
72
37,5
4
4
8
Andries Schukking
71
45,8
4
3
5
Ronald Lemmen
70
75
2
2
0
Elise Juijn
69
50
0
1
0
Ruud v.d. Linden
69
45
3
3
4
Diego Kaersenhout
68
46,2
6
0
7
Nick Wiegman
68
42,9
1
4
2
Dick Vons
66
37,5
2
2
4
Frans Maas
66
33,3
0
2
1
Leo Pletikosic
62
33,3
1
2
3
Gerrit van der Most
61
42,9
2
2
3
Hassel Kroes
61
33,3
5
0
10
Leo Franken
57
50
0
1
0
Yvo van der Hoek
56
0
0
0
0
Nick Rotmeyer
55
14,2
1
0
6
Hans Brinkman
55
0
0
0
1CLUBRATINGLIJST      23 april  w krijgt wit

w/z
CLUB
RATING
Laatste vier tegenstanders
"Nieuwe" tegenstanders komen links
Aad Juijn
z
2089
Turken
Zoorob
Zessen
Riksen
Jan Zoorob
2w
2084
Mast
Juijn A
Schrum
Turken
David van der Mast
3w
2020
Zoorob
Zessen
Gerkem
Hofstee
Ben Riksen
2w
1957
Gerke
Zessen
Groene
Gerke
Theo van Zessen

1950
Schrum
Riksen
Mast
Groene
Elise Juijn
z
1899
RiksenPiet Hofstee
w
1880
Groene
Mast
Schrum
Lemmen
Frans Groeneweg
w
1861
Hofstee
Riksen
Zessen
Turken
Ronald Lemmen

1836
Schukk
Hofstee
Brand
Turkenb
Gerard Turkenburg

1761
Juijn A
Gerkema
Vons
Zoorob
Freerk Gerkema

1742
Riksen
Turken
Schrum
Mast
Andries Schukking

1705
Schrum
Lemmen
Groene
Zessen
Hans Schrumpf
z
1657
Zessen
Zoorob
Gerke
Schukk
Dick Vons

1572
Linden
Turken
Zwanen
Emor
Ruud v.d. Linden
2z
1565
Vons
Zwanen
Kammen
Brand
Eric Emor

1539
Brand
Zwanen
Krabben
Vuuren
Jan Brand
z
1527
Emor
Vuuren
Verveen
Kammen
Frans Maas
w
1483
Emor
Wiegm
Schrump

Arnold van der Kammen
z
1469
Krabben
Vuuren
Brand
Linden
Marco Zwanenburg

1445
Emor
Linden
Vons
Most
Leo Pletikosic

1412
Vuuren
Wiegma
Loenen
Most
Gerrit van der Most
w
1395
Krabbe
Turken
Schrum
Emor
Nick Wiegman
w
1386
Brand
Pletikos
Verveen
Schrum
Yvo van der Hoek

1381
Jan Krabbendam

1374
Kammen
Kaersen
Emor
Most
Ron van Vuuren

1362
Rotmey
Brand
Kammen
Emor
Jan Verveen

1243
Hennev
Brand
Kaersen
Kroes
Jaap van Loenen

1238
Kroes
Hennev
Brand
Kaersen
Jan Hennevanger
2z
967
Verveen
Loenen
Kaersen
Verveen
Leo Franken
z
962
LoenenHassel Kroes
z
936
Loenen
Kaersen
Brinkm
Verveen
Diego Kaersenhout

883
Krabben
Kroes
Verveen
Hennev
Nick Rotmeyer

750
Vuuren
Verveen
Kaersen
Kroes
Hans Brinkman
z
584
Kroes


RATING  VOORUITGANG  23  APRIL 2013

BEGIN
CLUB
RATING
Rating
vorige
week
CLUB
RATING
NU
Vooruitgang
t.o.v.
beginrating
Jaap van Loenen
1031
1238
1238
207
Jan Zoorob
1904
2027
2084
180
Piet Hofstee
1731
1880
1880
149
Hans Schrumpf
1508
1675
1657
149
Ron van Vuuren
1247
1360
1362
115
Jan Krabbendam
1264
1357
1374
110
Eric Emor
1451
1542
1539
88
Marco Zwanenburg
1363
1445
1445
82
Elise Juijn
1845
1899
1899
54
Jan Verveen
1193
1243
1243
50
Hassel Kroes
  900
  936
  936
36
Ronald Lemmen
1817
1836
1836
19
Gerard Turkenburg
1742
1776
1761
19
Leo Franken
  951
  962
  962
11
Aad Juijn
2082
2074
2089
7
Yvo van der Hoek
1381
1381
1381
0
Gerrit van der Most
1400
1395
1395
-5
Theo van Zessen
1956
1932
1950
-6
Ben Riksen
1966
1928
1957
-9
Hans Brinkman
  600
  584
  584
-16
Diego Kaersenhout
  900
  883
883
-17
Frans Groeneweg
1885
1861
1861
-24
Andries Schukking
1741
1705
1705
-36
Nick Wiegman
1440
1386
1386
-54
Dick Vons
1646
1572
1572
-74
Ruud v.d. Linden
1639
1565
1565
-74
Frans Maas
1558
1483
1483
-75
David van der Mast
2096
2077
2020
-76
Nick Rotmeyer
  832
   752
  750
-82
Jan Hennevanger
1060
  967
  967
-93
Arnold van der Kammen
1562
1486
1469
-93
Leo Pletikosic
1559
1412
1412
-147
Freerk Gerkema
1941
1771
1742
-199
Jan Brand
1734
1524
1527
-207

Geen opmerkingen: