woensdag 12 maart 2014

Freerk: wie schrijft die blijft. Ronald Lemmen terug van weggeweest! Diëgo wint van de clubkampioen!INTERNE  COMPETITIE  10  MAART

...werkte de laatste
tijd niet goed
Zoals bekend wordt er altijd om 19.50 uur ingedeeld. Maar haal je dit net niet, dan kun je even bellen dat je iets later komt. Op de club was daartoe een mobieltje. Maar dit werkte de laatste tijd niet goed. Nu Frans Groeneweg weer indeelt kun je beter naar het toestel van Frans bellen, van 19.00 uur tot 19.50 uur 06-46732557.

Na een afwezigheid van 3 maanden was Frans er dus weer. Iedereen kwam vragen hoe het nu met de gezondheid van hem en van zijn vrouw ging. Wat hebben we toch een fantastische vereniging!!!

Er was nog iemand die net zo'n hartelijke ontvangst kreeg: ons oud-lid Ronald Lemmen kwam weer meedoen!!

Twee weken geleden deed David van der Vloed voor het eerst mee. Het was kennelijk goed bevallen, want hij deed ook nu mee.

Naast de spelers was F.G. Maas aanwezig om het eerste team compleet te krijgen en Andries Schukking kwam ook nog kijken.

Teamleider van het 1e... F.G. Maas


Het gaat dit seizoen erg goed met ons ledental: bij het begin van het seizoen hadden we 35 leden en nu gaan we (hopelijk) naar de 41!!!

Bij het indelen waren er 9 partijen, terwijl Jan Krabbendam geen tegenstander zou hebben. Maar wat later kwam Diego Kaersenhout (dat hij wat later zou komen was niet bekend, zie boven voor de problemen met het mobieltje). Diego en Jan namen het nu dus tegen elkaar op.

Freerk... vastentijd
Onze sterschrijver Freerk Gerkema heeft extra zijn best gedaan op zijn verhaal: hij schreef vijf kantjes vol. Het spreekt van zelf dat we met zijn verhaal beginnen. Freerk had zwart tegen Gerard Turkenburg. Aan het begin van de avond informeerde Ben Riksen bij Freerk of het nog een beetje lukte met het vasten. Vroeger boekte hij nog weleens successen in de 40-dagentijd en won hij van spelers tegen wie hij normaal geen kans had. Romeinse soldaten vastten een tijdje om de concentratie op te voeren voor zij ten strijde trokken. Of Freerk nu te veel dan wel te weinig had gevast? In elk geval zag hij in de partij tegen Gerard werkelijk helemaal niets en beging hij de ene blunder na de andere, zodat na 14 zetten Gerard voor negen uur al naar huis kon. Wat hem heel goed uitkwam, want hij wilde nog wat studeren voor de BOA-toets van de volgende dag.

Misschien had Freerk wel van de Maagd Maria onbewust doorgekregen dat hij het tegen Gerard niet te laat moest maken. Net als bij de ontsnapping van Andries Schukking in de wedstrijd tegen Moerkapelle was er mogelijk sprake van een wonder. Maar op korte termijn zal het Vaticaan deze wonderen zeker niet erkennen want daar gaat men uiterst terughoudend en behoedzaam mee om. Maar wellicht gaat in de toekomst er zich toch een vast patroon aftekenen en dat kon nog wel eens een rol gaan spelen bij een toekomstige zaligverklaring van Freerk. Voor een heiligverklaring zijn nog veel meer erkende wonderen nodig. Vroeger moesten dat persé onverklaarbare genezingen zijn, maar daar wordt nu niet meer zo stringent de hand aan gehouden. Binnenkort wordt paus Johannes XXIII heilig verklaard ondanks dat de daarvoor vroeger benodigde genezingen niet waren opgetreden. Maar als je beseft wat deze paus destijds met het samenroepen van het Tweede Vaticaans Concilie allemaal niet aan hervorming teweeg bracht, dan is dat een wonder op zich. Paus Johannes riep de Kerk op de vensters naar de wereld open te zetten. De Belgische kardinaal Siemens, die overigens zeer hervormingsgezind was, had destijds tegen paus Johannes gezegd: "Als het openzetten van de ramen maar niet leidt tot het oplopen van een longontsteking van de Kerk."Inderdaad traden veel priesters en kloosterlingen uit en met name de Nederlandse kerk (vroeger Roomser dan de paus) leek een nogal anarchistische ontwikkeling door te maken waarbij alles wat uit Rome kwam zo'n beetje verdacht en verkeerd was. De Nederlandse bisschoppen brachten een nieuwe catechismus uit waar het Vaticaan tientallen dwalingen in meende te herkennen. De Dominicaanse pater Edward Schillebeeks bracht twee beroemd geworden Jezusboeken uit die door het Vaticaan zo gevaarlijk werden geacht dat hij aldaar voor een "gesprek" werd uitgenodigd wat een Vaticaanse uitdrukking is voor "inquisitie". De boeken van Schillebeeks waren echter zelfs voor vaklieden nauwelijks te volgen (Freerk heeft daar recentelijk zijn tanden nog een ingezet maar veel ervan begrijpen deed hij niet). Reden wellicht waarom het Vaticaan niet tot een veroordeling kwam. De Katholieke kerk liep steeds meer leeg en er werden steeds meer conservatieve bisschoppen benoemd, waardoor in Nederland de Katholieke kerk zo'n beetje een niet al te grote sekte is geworden van mensen die strak in de leer zijn. Paus Benedictus XVI had als bijnaam "Panzerkardinaal" gekregen wat er ook niet op wijst dat het in de Katholieke kerk gezellig  vertoeven was. En het imago na de onthullingen over seksueel misbruik door geestelijken en de daarbij welhaast criminele manier waarop dat in doofpotten verdween, nee, dat imago leek onherstelbaar beschadigd. Toen stelde paus Benedictus zijn enige revolutionaire daad: hij trad voor zijn dood af.

Dan doop ik ze zelf...
Wat er daarna gebeurde is genoegzaam gekend: Jorge Bergoglio werd paus Franciscus I en opeens leek de Katholieke kerk weer een menselijk gezicht te krijgen. Mensen die na al de schandalen voornemens waren om zich uit de kerk te laten uitschrijven besloten dit bij nader inzien toch maar niet te doen. Niet dat paus Franciscus zoveel nieuwe denkbeelden heeft. Een vrouw als priester blijft hem een brug te ver en abortus is nog steeds taboe. Freerk is er ook niet zo dol op. Maar ongehuwde moeders van wie bepaalde priesters de dochters niet wilden dopen konden bij de paus terecht die zei: "Dan doop ik ze zelf en wel in de St. Pieter" wat toch wel als reactie opriep: "Vergeet de paus niet dat hij tegenwoordig paus is".

Zo zie je maar hoe een enkeling het verschil kan maken: de paus werd in no-time door het blad "The Times" tot man van het jaar uitgeroepen. Toch zijn er ook kringen die vonden dat de paus veel te populistisch is en dat het hem aan "grandeur" ontbreekt. Maar laat nog eens teruggekomen worden op waar dit verhaal mee begon: de 40-dagentijd en het vasten. Volgens de overleveringen heeft Jezus 40 dagen in de woestijn gevast en aan het eind daarvan kreeg hij toch wel erg veel trek. Voor gewone stervelingen is dit waarschijnlijk te hoog gegrepen, al schijnt iemand als Franciscus van Assisi (naar die de paus zich genoemd heeft) een heel eind gekomen te zijn. Nadat de Boeddha het paleis van zijn vader waar hij in weelde leefde was ontvlucht heeft hij zes jaar lang intense versterving beoefend maar na afloop de die tijd had hij zijn doel niet bereikt en was hij op sterven na dood (hij schijnt die zes jaar dagelijks alleen een handje bonen te hebben gegeten). Een herderinnetje kreeg medelijden met hem en gaf hem een portie rijstepap. Toen de Boeddha zijn krachten voelde terugkomen besefte hij dat extreme versterving net zo min tot geluk leidde als de extreme genotzucht die hij in het paleis had beleefd. Vandaar dat hij zijn leer van het midden formuleerde: men moest natuurlijk leven en zowel extreem hedonisme als extreem vasten vermijden.

In de bijbel kan men het verhaal lezen over Daniël (niet Daniël van Loenen) en zijn vrienden die (net als het hele volk Israël) naar Babylon waren gedeporteerd en daar geacht werden zich te assimileren (hier noemen we dat integreren) en toch het in hun ogen overdadige voedingspatroon te volgen. Zij besloten het zogenaamde Daniëldieet te gaan volgen: voornamelijk groenten, fruit en noten. Een beetje zoals men in het Paradijs had geleefd. Freerk leek dit ook wel wat. Toen hij dit aan iemand van de kerk vertelde zei die: "Je volgt eigenlijk de voedselzandloper". Van het boek "De Voedselzandloper" werden het afgelopen jaar liefst 250.000 exemplaren verkocht. Gebruikelijke zaken als brood (zeker wit brood), aardappelen en pasta's bleken helemaal niet goed, net als melkproducten (met uitzondering van kaas omdat daar de suikers uitgehaald zijn). Groenten, fruit, noten en in elk geval dagelijks een handje walnoten: de schrijver maakte op uit vele jaren van uitgebreid onderzoek in vele landen over jaren dat Daniël en zijn vrienden het gewoon bij het goede eind hadden.

Nu Freerk dit een tijdje heeft gevolgd blijkt hij het tegen Gerard Turkenburg nog maar 14 zetten te kunnen volhouden. Dat zal lezers (als die er na al deze volzinnen nog zijn) niet stimuleren dit dieet ook te gaan volgen. Maar wat is het doel van zo'n vastendieet? Je te bezinnen waar het in het leven werkelijk om gaat. Is het doel van het leven zoveel mogelijk vrouwen te veroveren? Of zoveel mogelijk tegenstanders aan de zegekar te binden? Een beetje schaker zegt op dit laatste "Ja natuurlijk" en dan is Freerk ook uitgepraat. Maar het tweede team is nu zeker van promotie en daar heeft Freerk toch ook een rol in gespeeld, zij het geen opzienbarende. Zo desastreus was het gevolgde dieet ook weer niet. Rood vlees zal ongetwijfeld meer strijdlust opleveren, maar moeten dieren dan lijden omdat wij zo nodig moeten promoveren? Nee toch.

Hoe het ook zij, Frans kan er bij het uittypen weer helemaal tegenaan. Gelukkig lijkt het weer goed met hem te gaan (helaas Freerk - Sylvia is de "ster" in deze).

Freerk eraf tegen Gerard...


... binnenpretje


Ook Piet Hofstee had een uitgebreid verhaal. Hij had wit tegen Theo van Zessen. Piet verraste de openingsspecialist met een zet uit de oude doos. Er ontstond een boeiend spel. Theo kwam een beetje in de knel met de lopers van ongelijke kleur. Dit speelde remise in de kaart maar het liep niet zo'n snelle vaart. Piet sloeg 't af. Koos een gevaarlijk eindspel, maar om de winst te vinden benodigde zoveel tijd, maar het schip strandde op  het schaakstrand met de halve buit. Gelukkig niet verbruid. Sil de Strandjutter kreeg van Dobke thuis niet op de schaakbillen, maar het werd een koude nacht om van te rillen. Goed voor de grond van de boeren, dat nu weer gaat verkorrelen. Na een middagslaapje, 's avonds weer borrelen.

Theo en Piet... evenwichtig stel


Jan Zoorob had wit tegen Aad Juijn, en Aad vatte het “onderonsje” als volgt samen: In aanloop naar de belangrijke RSB wedstrijd (kampioenschap) die aanstaande vrijdag (14 maart) tegen Charlois Europoort op de agenda staat, dacht ik vanavond maar weer eens ’n wedstrijdje mee te spelen, met als bedoeling het “fingerspitzen” gevoel ’n beetje te activeren. Nu had ik niet gerekend op teammaatje Jan Zoorob als tegenstander, want die kon ik volgens ons systeem niet krijgen. Maar goed, onze vaste indeelaar Frans is weer terug na een aantal maanden gezondheidszorgen, en die moet er dus weer even inkomen. Met zwart tegen Jan dus… Varianten geef ik niet, want de “vijand” leest ongetwijfeld mee, de opening was een veel gespeelde, maar op de 2e zet koos ik voor ’n obscuur zij-variantje. Zoiets heeft meestal het voordeel dat je snel uit de bekende patronen bent, zo ook nu. Mijn strategie is er één die er meer op gericht is om de tegenstander fouten te laten maken, dan één waarbij je met “gewoon” goed schaken de tegenstander langzaam wegschuift. M.a.w. probeer ik het bord vrij snel in brand te krijgen, en dan maar hopen dat mijn tegenstander levend verbrand (tja, het klink wat cru, maar mooier kunnen we het niet maken). Nu is Jan van nature vrij achterdochtig, en laat zich dus niet zo makkelijk in de brandhaard trekken. Het kritieke veld werd d5, dat in handen van Jan was. Toen ik dit veld met de bevrijdende zet 14… d5 terugveroverde was de stelling in volledig evenwicht, en bood Jan op de 17e zet remise aan, dat ondanks het imponerende boegeroep van ’n enkele toevallig passerende “Hooligan” (die nota bene zelf ook niet verder kwam dan remise) toch door Aad werd geaccepteerd. We bewaren het echte vuurwerk voor vrijdag.  

Teammaatjes onder elkaar...


Jan Brand (wit) schrijft over de partij tegen Leo Pletikosic. Een klein voordeeltje voor Jan. Langzaam maar zeker uitgebuit. Leo speelde goed. Jan iets beter en won!

Jan... goed bezig laatste tijd


Jan Hennevanger had wit tegen David van der Vloed. De opening was een gesloten Siciliaan. Met de loper gaf David druk op het paard op f3. Jan wist langzaam onder de druk uit te komen en uiteindelijk de partij te winnen.

David redt het niet tegen Jan...


Jan Verveen (wit) schrijft over de partij tegen Marco Zwanenburg. In een afgewezen variant van het Siciliaans verliest Marco het centrum. Ondanks de hardnekkige pogingen van Marco om dit te veranderen verandert er niets en moet Marco de strijd staken.

Jan... wint van Marco


Ben Riksen had wit tegen Frans Groeneweg. Tot aangename verrassing van Ben zei Frans dat Ben 12 zetten lang een hoofdvariant van het Siciliaans volgde. Wat later lette Ben niet op en verloor hij een pion. Drie stel lichte stukken werden geruild. Frans had een achtergebleven pion. Er was voor beiden geen doorkomen aan. Ben bood remise aan en Frans vond dit prima.

Frans... prima comeback tegen Ben


Ronald Lemmen had wit tegen Dick Vons. Frans zag dat het een scherpe aanvalspartij was. Ronald had een aanvalszet die materiaal leek op te leveren. Maar Dick had een schitterende weerlegging en won.

Dick wint van Ronald...


Alex Kapitonenko had wit tegen David van der Mast. David zei tegen Frans dat hij al snel een slechte stelling had. Alex handhaafde de druk en sloeg uiteindelijk toe. David mailde ’n dagje later het volgende: Alex versus David…
Na 5 zetten had wit en zwart zijn e en d pion 2 velden vooruit gespeeld en er was een open c- lijn ontstaan. Het was een scherpe opening waarvan de eerste 8 zetten theorie zijn. Alex offerde een pion en ik koos ervoor om de extra e- pion te verdedigen door f5 te spelen. Tja... positioneel sta je dan gewoon… (pieppp). Wit had al gerokeerd en zwart nog niet. Dit is zoiets als spelen met vuur. In het middenspel kreeg ik zelfs nog een klein plusje van Rybka. Maar door de vele dreigingen van wit voelde ik de bui al hangen. Op de 22e  zet won Alex zijn pion terug met aanval. Later veroverde Alex nog eens drie pionnen. Na 42 zetten heb ik de handdoek in de ring gegooid. Alex heeft met durf gespeeld en verdiend gewonnen!

Alex wint fraai van David...


Diego Kaersenhout won van Jan Krabbendam.

Diëgo wint van Jan...


Bij de stand zijn er aan het eind van het seizoen vijf prijswinnaars. Op dit moment zijn dit: David van der Mast (90 punten), Jan Krabbendam (90), Alex Kapitonenko (89), Jan Zoorob (82) en Jan Brand (82). Op maximaal 5 punten volgen Arnold van der Kammen, Gerard Turkenburg en Ben Riksen.

Bij de ratingvooruitgang zijn er drie prijzen te verdienen. Er zijn deze week grote veranderingen. Alex Kapitonenko staat nu bovenaan. Hij verbeterde zijn clubrating dit seizoen met 234 ELO-punten. Diego Kaersenhout volgt met +180 en Jan Hennevanger met +135. Volgers zijn: Dick Vons (+102), David van der Mast (+98) en Jan Krabbendam (+95).

Bij de clubrating heeft eindelijk iemand weer eens de 2200 grens gepasseerd: Alex Kapitonenko heeft een clubrating van 2234!!!. De volgende spelers hebben een clubrating van ten minste 1900. David van der Mast (2147), John van Baarle (2140), Jan Zoorob (2055), Aad Juijn (1994) en Frans Groeneweg (1910). Dit keer ook eens informatie over lagere clubratings: Jan Hennevanger en Jan Verveen passeerden beiden de 1000 ELO-punten grens. Dit geeft voor hen natuurlijk ook veel voldoening.


Verslag/Fotografie: Frans Groeneweg
Vertaling/Tikwerk: Sylvia Groeneweg
Sterschrijver: Freerk Gerkema
Sterdichter: Piet Hofstee
Ballonnetjesventer: Aad Juijn


UITSLAGEN  10 maart
Alex Kapitonenko
David van der Mast
   1  –  0
Jan Zoorob
Aad Juijn
 0.5 – 0.5
Ben Riksen
Frans Groeneweg
 0.5 – 0.5
Piet Hofstee
Theo van Zessen
 0.5 – 0.5
Ronald Lemmen
Dick Vons
   0  –  1
Gerard Turkenburg
Freerk Gerkema
   1  –  0
Jan Brand
Leo Pletikosic
   1  –  0
Jan Hennevanger
David van der Vloed
   1  –  0
Jan Verveen
Marco Zwanenburg
   1  –  0
Diego Kaersenhout
Jan Krabbendam
   1  –  0


STAND  WINTER  COMPETITIE  11 maart
Naam
Punten
%
1
½
0
David van der Mast
90
73,3
10
2
3
Jan Krabbendam
90
65,9
10
9
3
Alex Kapitonenko
89
75
11
2
3
Jan Zoorob
82
60
7
4
4
Jan Brand
82
54,5
7
10
5
Arnold van der Kammen
78
50
6
8
6
Gerard Turkenburg
77
55,9
8
3
6
Ben Riksen
77
50
6
10
6
Theo van Zessen
75
47,8
6
10
7
Hans Schrumpf
74
47,6
6
8
7
Jan Hennevanger
72
40
5
6
9
Andries Schukking
70
50
5
4
5
John van Baarle
68
66,7
2
4
0
Diego Kaersenhout
68
59,1
4
5
2
Aad Juijn
68
50
3
3
3
Eric Emor
66
55
5
1
4
Freerk Gerkema
66
37,5
1
7
4
Frans Groeneweg
65
50
1
7
1
Dick Vons
64
70
2
3
0
Leo Pletikosic
64
46,4
5
3
6
Jan Verveen
63
34,2
3
7
8
Nick Wiegman
62
60
2
2
1
Marco Zwanenburg
62
35
2
3
5
Piet Hofstee
60
30
2
5
8
Cees Verhagen
59
50
1
1
1
F.G. Maas
59
0
0
0
0
Elise Juijn
57
25
0
1
1
Rick op 't Ende
56
75
1
1
0
Nick Rotmeyer
55
37,5
1
1
2
David van der Vloed
54
50
1
0
1
Michael Siebel
54
33,3
2
0
4
Hassel Kroes
54
22,7
2
1
8
Jaap van Loenen
52
0
0
0
1
Hans Brinkman
51
16,7
0
1
2
Ronald Lemmen
51
0
0
0
1


CLUBRATINGLIJST    11 maart   w krijgt wit

w/z
CLUBRATING
Laatste vier tegenstanders
"Nieuwe" tegenstanders komen links
Alex Kapitonenko
2w
2234
Mast
Zessen
Hofstee
Riksen
David van der Mast
w
2147
Kapito
Siebel
Hofstee
Riksen
John van Baarle

2140
Riksen
Zessen
Kapito
Zoorob
Jan Zoorob
z
2055
Juijn A
Siebel
Kapito
Hofstee
Aad Juijn
z
1994
Zoorob
Mast
Riksen
Zoorob
Frans Groeneweg
w
1910
Riksen
Zoorob
Zessen
Kapito
Ben Riksen

1886
Groene
Emor
Zessen
Schrum
Cees Verhagen
w
1886
Kapito
Mast
Gerke

Theo van Zessen
w
1855
Hofstee
Pletiko
Kapito
Riksen
Elise Juijn

1849
Juijn A
Groen


Andries Schukking

1777
Hofstee
Gerkema
Zoorob
Emor
Michael Siebel

1713
Mast
Hofstee
Zoorob
Zessen
Piet Hofstee
z
1702
Zessen
Siebel
Schukk
Kapito
Dick Vons
w
1674
Lemmen
Schrum
Zwanen
Krabben
Hans Schrumpf
z
1657
Vons
Krabben
Riksen
Kammen
Eric Emor

1654
Riksen
Schrum
Brand
Schukk
Gerard Turkenburg
z
1582
Gerkema
Brand
Verveen
Krabbe
Freerk Gerkema
2w
1558
Turken
Krabben
Zessen
Schukk
Ronald Lemmen
z
1554
VonsJan Brand
2z
1491
Pletiko
Kammen
Turken
Zwanenb
Jan Krabbendam

1491
Kaersen
Gerkema
Schrum
Kammen
F.G. Maas

1483
Nick Wiegman
z
1461
Turken
Zwanen
Hennev
Kammen
Arnold van der Kammen

1439
Brand
Zwanen
Krabben
Schrump
Leo Pletikosic
2w
1366
Brand
Zessen
Zwanen
Verveen
Rick op 't Ende

1336
Verveen
Brand


David van der Vloed

1235
Hennev
Verveen


Marco Zwanenburg

1232
Verveen
Pletiko
Kammen
Brand
Diego Kaersenhout
z
1203
Krabben
Hennev
Pletiko
Henne
Jaap van Loenen
w
1177
KammenJan Hennevanger
2z
1085
Vloed
Verveen
Kaersen
Pletiko
Jan Verveen

  1074
Zwanen
Hennev
Vloed
{;etiko
Hassel Kroes
w
       906
Rotmey
Krabbe
Henne
Pletiko
Nick Rotmeyer

       798
Kroes
Hennev
Hennev
Hennev
Hans Brinkman
z
       614
Kaersen
Verveen
HennevRATING  VOORUITGANG  11 maart

BEGIN
CLUB
RATING
Rating
vorige
week
CLUB
RATING
NU
Vooruitgang
t.o.v.
beginrating
Alex Kapitonenko
2000
2182
2234
234
Diego Kaersenhout
1023
1108
1203
180
Jan Hennevanger
  950
998
1085
135
Dick Vons
1572
1628
1674
102
David van der Mast
2049
2199
2147
98
Jan Krabbendam
1396
1586
1491
95
Nick Wiegman
1386
1461
1461
75
Andries Schukking
1705
1777
1777
72
Michael Siebel
1650
1713
1713
63
Hans Schrumpf
1598
1657
1657
59
Frans Groeneweg
1852
1914
1910
58
Cees Verhagen
1830
1886
1886
56
Jan Brand
1437
1446
1491
54
Nick Rotmeyer
  750
 798
  798
48
Hans Brinkman
  584
 614
  614
30
Rick op 't Ende
1308
1336
1336
28
Eric Emor
1637
1654
1654
17
Jan Zoorob
2039
2066
2055
16
F.G. Maas
1483
1483
1483
0
Jaap van Loenen
1187
1177
1177
-10
Jan Verveen
1097
  986
  1074
-23
Elise Juijn
1887
1849
1849
-38
Ronald Lemmen
1600

1554
-46
Leo Pletikosic
1412
1411
1366
-46
Ben Riksen
1940
1882
1886
-54
Aad Juijn
2054
1983
1994
-60
John van Baarle
2202
2140
2140
-62
David van der Vloed
1300
1322
1235
-65
Hassel Kroes
1003
  906
  906
-97
Gerard Turkenburg
1703
1518
1582
-121
Arnold van der Kammen
1563
1439
    1439
-124
Theo van Zessen
1979
1881
1855
-124
Freerk Gerkema
1710
1622
1558
-152
Piet Hofstee
1914
1676
1702
-212
Marco Zwanenburg
1445
1320
1232
-213Geen opmerkingen: