woensdag 5 juni 2013

Elise aangename verrassing, Arnold en de chaos, Freerk en het internet...INTERNE  COMPETITIE  3  JUNI

...stokje overgenomen
F.G. Maas en Frans Groeneweg hebben vele jaren namens de RSB schaakcursussen georganiseerd. Het stokje is nu door anderen overgenomen. Op woensdag 25 september 2013 organiseren zij de kennismakingsles van de nieuwe cursus ELO 1650 - 1900 in het Nivonhuis in Rotterdam. De cursus wordt weer gegeven door Dolf Meijer. Zie de RSB-site voor verdere details (geplaatst 3 juni 2013).

Volgende week is er de laatste avond van de wintercompetitie. Op maandag 17 juni start de zomercompetitie waar iedereen aan mee mag doen. Deelname is gratis. Uiterlijk 19.50 uur aanwezig zijn, want dan worden de aanwezigen ingedeeld.. Ieder speelt per avond 3 of 4 partijen tegen tegenstanders van ongeveer het eigen niveau.

Er was weer een aangename verrassing: Elise Juijn kwam weer mee schaken en dat was al  meer dan een half jaar niet gebeurd. In één van haar laatste wedstrijden had zij Frans Groeneweg uit de interne bekercompetitie gemept en heel toevallig moest zij nu weer tegen Frans. Toen Frans met wit aan de partij wilde beginnen ging het helemaal mis. Kwaadwilligen hadden de c-pion van Frans gejat en hoe kun je dan zoals altijd starten met 1. c4 als je geen c-pion hebt!!! Paniek, paniek!!! Gelukkig bleek het een grapje te zijn en kreeg Frans zijn c-pion terug. Toen zijn hartslag weer een normale waarde bereikt had kon de partij eindelijk beginnen. Het werd een positionele partij waarin beiden probeerden om de beste pionnenstelling te krijgen en hun stukken betere plaatsen te geven. Maar beiden pareerden de dreigingen van de ander. Geleidelijk werd er meer geruild. Net toen Frans dacht dat het toch wel een remisestand was waar geen eer meer aan te behalen viel, was Elise op dezelfde gedachte gekomen en zij bood remise aan en dat werd aangenomen.

...Frans c-pion kwijt


Jan Zoorob speelde met wit tegen Theo van Zessen. Jan mailde het volgende verslag.
De partij ging lange tijd min of meer gelijk op (wit heeft nu eenmaal in de opening een klein voordeel).. Zet 18 pakte voor Jan niet uit zoals hij verwachtte: een pion kwijt zonder compensatie. Gedurende langere tijd had Theo nu een ruim betere stelling. Een foutje van Theo op zet 23 en Jan kreeg de pion terug, maar Theo bleef een drukstelling houden.. Hierna vervlakte de stelling enigszins, waarna Theo met het uitvoeren van zijn 32e zet remise aanbood. Jan accepteerde. Echter, thuis bleek de stelling  gewonnen voor Jan. Maar ja, een chess engine ziet nu eenmaal veel meer, en sneller, dan de sterveling. Gezien het partijverloop is remise een terechte uitslag.

Theo versus Jan...chess engine ziet nu eenmaal meer!


Ben Riksen had wit tegen David van der Mast. David schreef het verslag. Ben opende d4. David maakte er een Slavisch Winawer Countergambiet van. Dit verraste Ben, maar Ben speelde met al zijn ervaring rustig en solide. Op de 23e zet blunderde Ben een kwaliteit weg. David manoeuvreerde "rustig" maar op een gegeven moment had David nog maar 5 minuten bedenktijd en Ben een uur meer. Op dat moment had Ben een toren, paard en pionnen en David had 2 torens en pionnen. In tijdnood deed David een verkeerde koningszet waardoor Ben met zijn paard de toren van David aanviel terwijl er ook een vork dreigde op de koning en de andere toren. In het eindspel liep de pion van David harder en dat won.

David wint van Ben...


David legt FM John 'n vraag voor


Studiekamer Arnold...
Arnold van der Kammen (wit) schreef het volgende over zijn partij tegen Hans Schrumpf. Het chaossysteem: de orde binnen de wanorde. Hans volgde het pad van Jaenisch. Arnold volgt liever het pad van chaos. Volgens Hans is d3 op de vierde zet de meest passieve zet binnen het Jaenisch systeem.  Met dat in gedachten is het toch wat verwonderlijk dat het chaossysteem verwant zou moeten zijn aan passiviteit. Ikzelf denk echter dat het chaossysteem zich bedient van deterministische chaos. Ofwel, een schijnbare wanorde die exact bepaald is en geordend tot stand komt volgens een logische denkwijze of zo u wilt een algoritme. Deze partij liet zien dat mijn gewaardeerde tegenstander niet om kan gaan met chaos of in dit geval passiviteit. Na een blunder van Hans en een goed geplaatst offer mijnerzijds had Hans 2 torens, 4 pionnen en uiteraard de koning. Arnold had hetzelfde plus 3 pionnen extra. Op de 39e zet  begaat Hans in volledige tijdzee (tegenhanger van tijdnood) een fout die een pion kost. Hierna had Arnold drie pionnen die moeiteloos aan hun wandeling kunnen beginnen. Ik schrijf bewust "kunnen" want door opgave van Hans mochten de stukken in de doos.

Hans verliest chaotische partij van Arnold...


Ron van Vuuren had wit tegen Jan Brand. Jan schrijft dat het een ruilvariant  van het Frans werd. Er ontstond een langdurig gelijk opgaande partij. Na ruil van een groot aantal stukken ontstaat er een dubbel-paarden eindspel, waarbij Jan een pion wint. Ron weet er toch een remise uit te slepen. Heel goed van Ron!!

Jan versus 'n heel goede Ron...


Jan Krabbendam speelde tegen Jan Hennevanger. Jan Krabbendam maakte in het middenspel een verkeerde berekening waardoor Jan Hennevanger een kwaliteit won. Bij het eindspel was het andersom waardoor Jan Krabbendam de partij wist te winnen.

Super Jan wint van Jan...


Jaap van Loenen opende met wit e4 en zette in de opening druk met een pion op e5. Tegenstander Hassel Kroes wist echter door een penning van de dame deze pion te veroveren en kwam hiermee een pion voor. Nadat Hassel nog een pion veroverde was het voor Hassel verder een kwestie van uitspelen.

Jaap verliest van "kwestie van uitspelen" Hassel...


Frans...lekker bezig
Freerk Gerkema nam het met wit op tegen Gerard Turkenburg. Freerk schrijft het volgende. Na de hectiek in zijn partij tegen Hans Schrumpf zette Freerk het tegen Gerard zo simpel mogelijk op, waar ook Gerard in meeging. De stukken vlogen van het bord en om 9 uur bood Gerard remise aan. Zo hield Freerk wel erg veel tijd over om te schrijven. Maar Freerk zou Freerk niet zijn als hij niet de rest van de tijd zou benutten om het ene vel na het andere vol te schrijven. Zijn protestantse achtergrond verbood hem om de rest van de avond in ledigheid door te brengen en Frans heeft toch de hele week de tijd om het uit te typen (Noot van Frans: Freerk schreef dit keer 3 kantjes vol in plaats van de gebruikelijke 2 kantjes. Er komt een wijziging in het wedstrijdreglement, waarbij het alleen aan Freerk verboden wordt om voor 11 uur remise te accepteren). Waar Freerk er toch al over twijfelde of er veel mensen waren die zijn lange stukken lazen, weet hij nu zeker dat hij zijn preek voor lege kerkbanken houdt.

Freerk...internet "duivels"
Afgelopen zaterdag hoorde hij in Rotterdam de Dominicuslezing die elk jaar gegeven wordt. Dit maal werd die gehouden door een Belgische jezuïtenpater die enige jaren geleden door de overste van zijn orde was verzocht om zich in internet te verdiepen om te kijken of er zoiets als internet-pastoraat van de grond kon worden gebracht. De pater had zich nog nooit met internet bezig gehouden, maar had zich snel "bekeerd". Hij sprak  zo vol vuur over internet, Facebook, twitter en YouTube dat zelfs Freerk begon te twijfelen of hij zijn verzet tegen al dit soort dingen niet moet opgeven. Tot dan toe had hij toch het gevoel dat al deze zaken toch ergens van de duivel kwamen. Van veel kanten hoorde hij steeds over de voordelen en mogelijkheden die dit alles bood, maar hij had steeds geantwoord: "Als de duivel geen voordelen had geloofde niemand in hem". Freerk is wel zo eerlijk dat hij wil toegeven dat zijn verzet samenhangt met zijn gebrek aan verlangen om zich nog in nieuwe dingen te verdiepen. Hij is nu 68 en roept al jaren dat hij alleen maar zich op de dood aan het voorbereiden is.

Toch begrijpt Freerk ergens wel wat hem heeft tegengehouden en dat is hem door de pater bevestigd: wie overgaat naar het  (voornamelijk) communiceren via Facebook, twitter  en YouTube  moet razendsnel zijn boodschappen en reacties geven want anders zijn die al heel snel "prehistorie" en een schriftuur van meer dan enkele zinnen wordt niet meer gelezen. Je nog eens bezinnen op hoe te reageren en om nog eens na te denken over of wat die ander beweert misschien toch wel een kern van waarheid bezit, ook al roept die weerstand op, je hebt er geen tijd meer voor, anders is die ander weggesurft. In alle oprechtheid:dit is een vorm van communicatie waar Freerk niets voor voelt. Dan schrijft hij liever lange stukken, ook al leest bijna niemand die meer. Het grappige is dat zo'n internetpater hiermee ook in de problemen komt omdat hij werkt in een strikt hiërarchische   organisatie als de katholieke kerk die verwacht dat een geestelijke alles wat hij naar buiten brengt eerst door zijn superieuren laat toetsen op rechtzinnigheid. Zijn er geen "dwalingen" geconstateerd dan wordt er een "nihil obstat" (geen bezwaar) gegeven en mag worden gepubliceerd. Maar de internetcommunicatie maakt dit onmogelijk, wil men tenminste het contact vasthouden. Het is een dilemma: moet men meegaan met deze haastigheid van communiceren of moet men vasthouden aan bezonnenheid en diepgang met als prijs het contact kwijt te raken. In het onderlinge gesprek na de lezing zei Freerk dat als in de toekomst de menselijke communicatie voornamelijk op deze wijze gaat plaatsvinden hij zich afvraagt of hij dan nog wel in deze wereld thuis hoort. Kan hij dan niet beter euthanasie aanvragen? Maar zo'n vraagstelling in een katholieke kerk is toch ook wat merkwaardig.

Er schijnen mannen te zijn die helemaal niet meer met hun vrouw praten omdat zij niet meer achter de computer vandaan komen. En er zijn klinieken voor internetverslaafden. In Amerika heeft pas een jongen zijn ouders vermoord omdat hij een half uur niet op internet mocht. Wellicht is Freerk bang dat als hij er eenmaal aan begint hij er ook helemaal in meegezogen wordt. Toen de Sudoku-puzzels in Nederland verschenen en Freerk van iemand een puzzelboekje daarvan cadeau kreeg raakte hij (toch waarlijk geen puzzelaar) daar zo aan verslaafd dat hij op verjaardagen niet meer aanspreekbaar was.

Freerk..."goeie ouwe tijd"
En zo heeft Freerk toch maar besloten om als een prehistorisch fossiel te blijven rondlopen en stukken te schrijven die zo lang zijn dat ze niet meer gelezen worden. Het schijnt dat de nieuwe paus ook enthousiast is over de mogelijkheden om op internet het geloof te verspreiden. Emeritus-paus Benedictus nam voor zijn wekelijkse homilie nog een half uur om een betoog op te bouwen en enige diepgang te ontwikkelen. Paus Franciscus jaagt zijn homilie in 10 minuten er doorheen. Hij zegt nog wel mooie dingen maar door dat tempo komt het bij Freerk niet echt binnen!

Freerk versus Gerard...remise


Freerk "Amish"? (klikt u hier)


In de stand zijn er nog dezelfde 5 potentiële prijswinnaars. Zelfs de volgorde is niet veranderd. De stand: Jan Krabbendam (107 punten), Theo van Zessen (104), Ben Riksen (100), Aad Juijn (98) en Jaap van Loenen (96). Maar omdat er volgende week op de laatste competitieavond nog 5 punten kunnen worden behaald zijn er nog 5 andere leden die in principe alsnog bij de prijswinnaars kunnen komen.

Bij de ratingvooruitgang is Jaap van Loenen door zijn nederlaag uit de lijst van de drie potentiële prijswinnaars gevallen. De volgorde is nu: Eric Emor (+186 ELO-punten), Piet Hofstee (+183) en Jan Zoorob (+166). Maar ook hier kan er volgende week nog van alles veranderen.

Op de clubratinglijst staat David van der Mast nu bovenaan met een clubrating van 2083. Hij wordt gevolgd door Jan Zoorob (2070), Aad Juijn (2054), Ben Riksen (1976), Theo van Zessen (1969) en Piet Hofstee (1914). De overige leden moeten nog even hun best doen om boven de 1900 te komen.

Verslag/Fotografie: Frans Groeneweg
Sterschrijvers: Freerk Gerkema/Arnold van der Kammen
Verrassing van de week: Elise Juijn
Storyboard: Aad Juijn


UITSLAGEN  3 juni
Jan Zoorob
Theo van Zessen
 0.5 - 0.5
Frans Groeneweg
Elise Juijn
 0.5 - 0.5
Freerk Gerkema
Gerard Turkenburg
 0.5 - 0.5
Arnold van der Kammen
Hans Schrumpf
   1  -  0
Ron van Vuuren
Jan Brand
 0.5 - 0.5
Jan Krabbendam
Jan Hennevanger
   1  -  0
Jaap van Loenen
Hassel Kroes
   0  -  1
Ben Riksen
David van der Mast
   0  -  1Geen Tegenstander


Jan Verveen
STAND  WINTER  COMPETITIE  4 juni 2013
Naam
Punten
%
1
½
0
Jan Krabbendam
107
65,8
8
9
2
Theo van Zessen
104
61,9
10
6
5
Ben Riksen
100
56
8
12
5
Aad Juijn
98
68,2
6
3
2
Jaap van Loenen
96
57,9
7
8
4
Hans Schrumpf
96
52,2
10
4
9
Jan Verveen
95
58,3
8
5
5
David van der Mast
94
56,3
6
6
4
Frans Groeneweg
94
47,4
4
10
5
Ron van Vuuren
93
57,1
5
6
3
Piet Hofstee
90
70
4
6
0
Eric Emor
90
55,3
6
9
4
Gerard Turkenburg
89
44,2
5
13
8
Jan Brand
88
42
3
15
7
Arnold van der Kammen
87
50
5
7
5
Jan Zoorob
85
77,7
5
4
0
Freerk Gerkema
83
36,5
5
9
12
Marco Zwanenburg
81
55
4
3
3
Jan Hennevanger
81
36,8
5
4
10
Andries Schukking
79
45,8
4
3
5
Ronald Lemmen
78
75
2
2
0
Elise Juijn
78
50
0
2
0
Diego Kaersenhout
78
46,7
7
0
8
Ruud v.d. Linden
77
45
3
3
4
Nick Wiegman
76
42,9
1
4
2
F.G.Maas
76
33,3
0
2
1
Dick Vons
74
37,5
2
2
4
Hassel Kroes
72
36,1
6
1
11
Leo Pletikosic
70
33,3
1
2
3
Gerrit van der Most
69
42,9
2
2
3
Leo Franken
65
50
0
1
0
Yvo van der Hoek
64
0
0
0
0
Nick Rotmeyer
63
14,2
1
0
6
Hans Brinkman
63
0
0
0
1


CLUBRATINGLIJST    4  juni  w krijgt wit

w/z
CLUB
RATING
Laatste vier tegenstanders
"Nieuwe" tegenstanders komen links
David van der Mast
2w
2083
Riksen
Groene
Juijn A
Zoorob
Jan Zoorob
w
2070
Zessen
Riksen
Gerkema
Mast
Aad Juijn
w
2054
Riksen
Mast
Turken
Zoorob
Ben Riksen
z
1976
Mast
Zoorob
Juijn A
Gerke
Theo van Zessen
w
1969
Zoorob
Schrum
Riksen
Mast
Piet Hofstee
2w
1914
Turken
Groene
Mast
Schrum
Elise Juijn

1887
Groene
Riksen


Ronald Lemmen

1836
Schukk
Hofstee
Brand
Turkenb
Frans Groeneweg
w
1821
Juijn E
Mast
Turken
Gerkem
Freerk Gerkema

1710
Turken
Schrum
Zoorob
Groene
Andries Schukking

1705
Schrum
Lemmen
Groene
Zessen
Gerard Turkenburg

1667
Gerkema
Brand
Groene
Hofstee
Eric Emor

1637
Kammen
Schrum
Brand
Zwanen
Hans Schrumpf
z
1608
Kammen
Gerkema
Vuuren
Emor
Dick Vons

1572
Linden
Turken
Zwanen
Emor
Ruud v.d. Linden
2z
1565
Vons
Zwanen
Kammen
Brand
Arnold van der Kammen
3z
1518
Schrump
Emor
Krabben
Vuuren
F.G.Maas
w
1483
Emor
Wiegm
Schrump

Jan Brand
w
1482
Vuuren
Turken
Loenen
Krabben
Marco Zwanenburg

1445
Emor
Linden
Vons
Most
Jan Krabbendam
z
1429
Hennev
Verveen
Brand
Kammen
Leo Pletikosic

1412
Vuuren
Wiegma
Loenen
Most
Gerrit van der Most
w
1395
Krabbe
Turken
Schrum
Emor
Ron van Vuuren

1394
Brand
Kaersen
Schrum
Loenen
Nick Wiegman
w
1386
Brand
Pletikos
Verveen
Schrum
Yvo van der Hoek

1381
Jan Verveen

1176
Kroes
Krabben
Hennev
Brand
Jaap van Loenen
z
1154
Kroes
Brand
Vuuren
Kroes
Hassel Kroes

1013
Loenen
Verveen
Hennev
Loenen
Leo Franken
z
962
LoenenDiego Kaersenhout

944
Vuuren
Hennev
Krabben
Kroes
Jan Hennevanger
z
940
Krabben
Kaersen
Kroes
Verveen
Nick Rotmeyer

750
Vuuren
Verveen
Kaersen
Kroes
Hans Brinkman
z
584
Kroes

RATING  VOORUITGANG  4 juni 2013

BEGIN
CLUB
RATING
Rating
vorige
week
CLUB
RATING
NU
Vooruitgang
t.o.v.
beginrating
Eric Emor
1451
1637
1637
186
Piet Hofstee
1731
1914
1914
183
Jan Zoorob
1904
2089
2070
166
Jan Krabbendam
1264
1424
1429
165
Ron van Vuuren
1247
1377
1394
147
Jaap van Loenen
1031
1240
1154
123
Hassel Kroes
900
927
1013
113
Hans Schrumpf
1508
1689
1608
100
Marco Zwanenburg
1363
1445
1445
82
Diego Kaersenhout
900
944
944
44
Elise Juijn
1845
1899
1887
42
Ronald Lemmen
1817
1836
1836
19
Theo van Zessen
1956
1950
1969
13
Leo Franken
951
962
962
11
Ben Riksen
1966
2024
1976
10
Yvo van der Hoek
1381
1381
1381
0
Gerrit van der Most
1400
1395
1395
-5
David van der Mast
2096
2035
2083
-13
Hans Brinkmam
600
584
584
-16
Jan Verveen
1193
1176
1176
-17
Aad Juijn
2082
2054
2054
-28
Andries Schukking
1741
1705
1705
-36
Arnold van der Kammen
1562
1437
1518
-44
Nick Wiegman
1440
1386
1386
-54
Frans Groeneweg
1885
1809
1821
-64
Dick Vons
1646
1572
1572
-74
Ruud v.d. Linden
1639
1565
1565
-74
Gerard Turkenburg
1742
1659
1667
-75
F.G.Maas
1558
1483
1483
-75
Nick Rotmeyer
832
750
750
-82
Jan Hennevanger
1060
945
940
-120
Leo Pletikosic
1559
1412
1412
-147
Freerk Gerkema
1941
1718
1710
-231
Jan Brand
1734
1499
1482
-252

Geen opmerkingen: